Impressió

Creuers

Array
Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.363 754.069 747.285 1.098.009
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
 
2016 2.683.499 776.610 773.601 1.133.288
1r.tr. 256.817 68.190 68.878 119.749
2n.tr. 759.428 216.857 222.320 320.251
3r.tr. 1.050.110 340.921 338.048 371.141
4t.tr. 617.144 150.642 144.355 322.147
 
2017 2.713.127 720.507 719.855 1.272.765
1r.tr. 225.457 53.922 53.772 117.763
2n.tr. 813.248 217.650 210.626 384.972
3r.tr. 992.516 297.158 300.643 394.715
4t.tr. 681.906 151.777 154.814 375.315
2018 3.042.219 834.988 831.779 1.375.452
1r.tr. 299.785 68.047 64.911 166.827
2n.tr. 951.325 282.989 276.993 391.343
3r.tr. 1.061.628 304.728 311.428 445.472
4t.tr. 729.481 179.224 178.447 371.810
2019
1r.tr. 304.950 64.904 65.296 174.750
2n tr. 971.773 284.055 272.025 415.693
Nota: el total inclou les dades revisades, mentre que la resta són provisionals
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
(%) Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
1r.tr.2019/1r.tr.2018 1,7 -4,6 0,6 4,7
2n.tr.2019/2n.tr.2019 2,1 0,4 -1,8 6,2
2018/2017 12,1 15,9 15,5 8,1
2017/2016 1,1 -7,2 -6,9 12,3
2016/2015 5,6 13,4 14,0 -3,7

Durant el mes de juny, el nombre de creueristes del Port de Barcelona augmenta de forma significativa, superant el comportament variable del primer quadrimestre de l’any.

El nombre de creueristes arribats al port de Barcelona durant el mes de juny torna a augmentar notablement (+13,8%), a l'igual que el mes anterior (+15,4%), deixant enrere el fort retrocés de l'abril (-22,4%) i l'erràtic comportament del primer trimestre de l'any. Aquesta xifra tanca les dades acumulades del primer semestre en positiu (+2%), amb un total d'1,3 milions de creueristes.

Aquest resultat ha estat provocat, principalment, per l'increment dels passatgers que embarquen i desembarquen a la ciutat (+17,7%), mentre que els passatgers en trànsit han mostrat un increment més moderat que altres mesos (+7%).

Els usuaris de ferris de línies regulars amb Balears, el Nord d'Àfrica i Itàlia, han continuat amb la tendència positiva que venen mostrant des de l'inici d'any i han tancat el juny amb un increment del 7,6%, mantenint la dada acumulada del primer semestre un 10% per sobre de l'any anterior.

En ple debat sobre els efectes d’aquest tipus de turisme a la ciutat, un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona sobre l'impacte econòmic generat per l'activitat de creuers a Barcelona, conclou que el sector aporta més de 1.000 milions d’euros i genera més de 9.000 llocs de treball. No obstant això, caldria gestionar millor el turisme de creuers, de manera que els beneficis que genera superin els costos socials associats al sector, com per exemple la pol·lució atmosfèrica generada pel trànsit de vaixells o la concentració de creueristes als barris més propers al Port.NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML