Impressió

Creuers

Array
Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.363 754.069 747.285 1.098.009
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
 
2016 2.683.499 776.610 773.601 1.133.288
1r.tr. 256.817 68.190 68.878 119.749
2n.tr. 759.428 216.857 222.320 320.251
3r.tr. 1.050.110 340.921 338.048 371.141
4t.tr. 617.144 150.642 144.355 322.147
 
2017 2.713.127 720.507 719.855 1.272.765
1r.tr. 225.457 53.922 53.772 117.763
2n.tr. 813.248 217.650 210.626 384.972
3r.tr. 992.516 297.158 300.643 394.715
4t.tr. 681.906 151.777 154.814 375.315
2018 3.042.219 834.988 831.779 1.375.452
1r.tr. 299.785 68.047 64.911 166.827
2n.tr. 951.325 282.989 276.993 391.343
3r.tr. 1.061.628 304.728 311.428 445.472
4t.tr. 729.481 179.224 178.447 371.810
2019
1r.tr. 304.950 64.904 65.296 174.750
2n.tr. 971.773 284.055 272.025 415.693
3r.tr. 1.156.013 349.969 361.500 444.544
Oct-19 371.803 97.649 101.955 172.199
Nota: el total inclou les dades revisades, mentre que la resta són provisionals
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
(%) Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
1r.tr.2019/ 1r.tr.2018 1,7 -4,6 0,6 4,7
2n.tr.2019/ 2n.tr.2019 2,1 0,4 -1,8 6,2
3r.tr.2019/ 3r.tr.2019 8,9 14,8 16,1 -0,2
2018/2017 12,1 15,9 15,5 8,1
2017/2016 1,1 -7,2 -6,9 12,3
2016/2015 5,6 13,4 14,0 -3,7

Durant el mes d’octubre l’arribada de creueristes a la ciutat trenca amb el to positiu dels mesos d’estiu, amb una caiguda de més del 11%.

Després d'un trimestre amb una evolució positiva (+8,9%), els passatgers de creuers del mes d'octubre han caigut de manera accentuada (-11,2%), trencant el bon comportament que solia presentar aquest mes durant els últims anys, fruit de la política de desestacionalització aplicada pel Port de Barcelona.

El resultat de l'octubre ha estat influenciat, en part, pels esdeveniments polítics i socials que es van produir a la ciutat durant la tercera setmana, que van provocar que alguns creuers anul·lessin l'escala prevista a Barcelona i atraquessin al port de València.

No obstant això, la dada acumulada dels deu primers mesos de l'any encara es manté un 2,7% per sobre de la de 2018. La reducció de creueristes de l'octubre ha estat produïda tant pels passatgers que embarquen i desembarquen a la ciutat (-12,0%), com pels passatgers en trànsit (-10,3%).

D'altra banda, els usuaris de ferris de línies regulars amb Balears, el Nord d'Àfrica i Itàlia, presenten també una dada negativa (-2,9%), tot i que la dada acumulada encara es troba un 3,4% per sobre de la de l'any anterior.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML