Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de pernoctacions Nombre de turistes Estada mitjana (nits)
1r.tr. 2019
H 5* 424.010 168.182 2,52
H 4* 2.227.507 918.984 2,42
H 3* 993.263 399.799 2,48
H 2* i H1* 482.789 172.250 2,80
Total 4.127.569 1.659.215 2,49
2n.tr. 2019
H 5* 600.816 238.762 2,52
H 4* 2.889.977 1.157.395 2,50
H 3* 1.217.146 489.078 2,49
H 2* i H1* 628.685 235.872 2,67
Total 5.336.624 2.121.107 2,52
3r.tr. 2019
H 5* 677.124 250.433 2,70
H 4* 3.084.962 1.148.464 2,69
H 3* 1.300.272 477.211 2,72
H 2* i H1* 642.971 233.313 2,76
Total 5.705.329 2.109.421 2,70
4t.tr. 2019
H 5* 483.368 199.768 2,42
H 4* 2.325.220 1.000.538 2,32
H 3* 1.068.135 433.643 2,46
H 2* i H1* 545.056 203.383 2,68
Total 4.421.779 1.837.332 2,41

El nombre de pernoctacions hoteleres durant el 2019 ha augmentat un 5,6% respecte l’any anterior, encara que ha anat acompanyada d’una estabilització de l’estada mitjana.

Segons les darreres dades disponibles, corresponents a final de 2019, l’oferta hotelera de Barcelona supera les 74.500 places, un 1,5% superiors a les de 2018. D’aquest total, gairebé el 70% corresponen a establiments de quatre o més estrelles. Durant els darrers deu anys (2009-2019) –un període que inclou anys de recessió i posterior reactivació econòmica- aquesta oferta ha crescut més del 30%. D’altra banda, les places dels hotels de menys categoria (1 i 2 estrelles) també han augmentat notablement durant la darrera dècada (+38%), destacant l’increment de places d’hotels de dos estrelles durant el 2019 (+15%).

El percentatge d’ocupació hotelera sobre habitacions ha crescut respecte l’any 2018 i s’ha situat en un 82’8%. La  facturació  mitjana  per  habitació  (ADR)  i  l’ingrés  per  habitació  disponible  (REVPAR)  també han  tingut  un  registre  positiu  durant  l’any  2019  del  6’6%  i  9’9%, respectivament. L’estada mitjana s’ha mantingut estable respecte l’any passat (2,5 nits) si bé és lleugerament més baixa que anys enrere.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML