Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de pernoctacions Nombre de turistes Ocupació habitacions (%) Estada mitjana (nits)
1r.tr. 2018
H 5* 400.662 163.477 --- 2,45
H 4* 2.022.531 825.517 --- 2,45
H 3* 1.006.929 407.278 --- 2,47
H 2* i H1* 403.424 159.711 --- 2,53
Total 3.833.546 1.555.983 68,22 2,46
2n.tr. 2018
H 5* 549.612 221.725 --- 2,48
H 4* 2.667.084 1.083.280 --- 2,46
H 3* 1.225.901 493.683 --- 2,48
H 2* i H1* 547.024 202.862 --- 2,70
Total 4.989.621 2.001.550 87,77 2,49
3r.tr. 2018
H 5* 598.837 225.470 --- 2,66
H 4* 3.031.221 1.102.594 --- 2,75
H 3* 1.275.173 502.964 --- 2,54
H 2* i H1* 571.476 210.152 --- 2,72
 
Total 5.476.707 2.041.180 87,02 2,68
4t.tr. 2018
H 5* 451.556 185.287 --- 2,44
H 4* 2.339.491 952.213 --- 2,46
H 3* 1.063.285 440.908 --- 2,41
H 2* i H1* 496.714 188.947 --- 2,63
 
Total 4.351.046 1.767.355 74,51 2,46

El nombre de pernoctacions hoteleres durant el 2018 ha augmentat prop del 3% respecte l’any anterior, encara que ha anat acompanyada d’una lleugera reducció de l’estada mitjana. Malgrat l’augment de l’oferta hotelera, les taxes d’ocupació estimades s’han mantingut estables.

Segons les darreres dades disponibles, corresponents a final de 2018, l’oferta hotelera de Barcelona s’acosta a les 74.400 places, un 2,4% superiors a les de 2017. D’aquest total, gairebé el 70% corresponen a establiments de quatre o més estrelles. Durant els darrers deu anys (2008-2018) –un període que inclou anys de dura recessió i posterior reactivació de l’activitat econòmica- aquesta oferta ha crescut prop d’un 40%. D’altra banda, les places dels hotels de menys categoria (1 i 2 estrelles) també han augmentat notablement durant la darrera dècada (+37%), destacant l’important increment de places d’hotels d’una estrella durant el 2018 (+24%).

L’augment del nombre de pernoctacions juntament amb el de l’oferta, han mantingut estables les taxes d’ocupació hotelera, que es situen en conjunt en un 78,6%. 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML