Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.201.770 8.039.206 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.903.494 2.231.812 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019 21.380.500 8.518.206 2,51
1r.tr. 4.555.285 1.839.639 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
3r.tr. 6.187.870 2.321.777 2,67
4t.tr. 4.828.840 2.026.584 2,38
2020 4.005.633 1.678.567 2,39
1r.tr. 3.400.360 1.400.010 2,43
2n,tr. -- -- --
3r.tr 605.273 278.557 2,17
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -25,4 -23,9
2n.tr.2020/2n.tr.2020 -- --
3r.tr.2020/3r.tr.2019 -90,2 -88,0
2019/ 2018 5,7 5,9
2018/ 2017 2,6 5,1
2017/ 2016 0,5 2,3

Durant el tercer trimestre de l’any, la majoria dels establiments hotelers de la ciutat no ha obert portes i els turistes allotjats han caigut més d’un 88%.

Els turistes allotjats als hotels de la ciutat durant el setembre van situar-se per sota dels 81.700, amb una caiguda de prop del 89% respecte a l’any anterior. Els pocs hotels oberts a la ciutat han sobreviscut gràcies als turistes de l’estat espanyol que han estat més de la meitat del total i que es redueixen més moderadament (-58%) que els visitants internacionals (-94%).
Amb aquests resultat, la xifra acumulada dels tres primers trimestres de l’any queda per sota d'1,7 milions, xifra més d'un 74% inferior a la d'ara fa una any. Després de la catastròfica temporada d’estiu, la de Nadal i la de Setmana Santa ja es donen per perdudes i es preveu que la xifra total de turistes a finals d’any no arribarà ni als dos milions, un malson per a una ciutat que va tancar 2019 amb més de 20 milions de visitants.

Segons una enquesta realitzada per Exceltur, l’opinió majoritària del sector (46,1%) és que la recuperació del turisme no s’iniciarà fins al 2022 en el millor dels casos, encara que un 43,7% l’ajorna fins més enllà del 2023. Davant d'aquestes xifres, la preocupació dels hotelers de la ciutat continua en ascens i calculen una pèrdua de facturació sense precedents, amb tancaments definitius i venda de patrimoni.

La caiguda en picat dels visitants internacionals durant el segon i tercer trimestre de l’any, ha fet pujar la quota de mercat del turisme espanyol que anys enrere es situava en un 15% i ara està al voltant del 25%. El pes dels visitants de la UE encara es manté al voltant del 32%, però el dels internacionals cau fins el 43%, perdent més de vuit punts en comparació amb l'any anterior.

Els visitants més nombrosos durant el setembre han estat, de nou, els francesos, amb més de 14.000, que cauen més moderadament que la resta (-68%), seguits a distància pels procedents del Regne Unit, pocs més de 4.100, i d’Itàlia, amb 2.521, i Alemanya, amb  1.744, tots tres amb caigudes que superen el 90%. Els turistes d'Estat Units no han arribat ni al miler i a l'igual que altres mercats tradicionals com Xina, Japó, amb poc més de 300 visitants, i Corea del Sud, que no arriba ni als cent, s'han reduït pràcticament el 100%. Els viatgers procedents de Rússia, pocs més de 640, també han patit una forta caiguda superior al  95%.

 

 

 NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML