Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
1r.tr. 3.929.948 1.528.772 2,57
2n.tr. 5.212.758 2.039.005 2,56
3r.tr. 5.935.745 2.151.072 2,76
4t.tr. 4.511.790 1.765.427 2,56
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.201.770 8.039.206 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.903.494 2.231.812 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019
1r.tr. 4.506.996 1.818.652 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
3r.tr. 6.187.870 2.321.777 2,67
Oct-19 1.880.634 780.235 2,41
Nov-19 1.563.577 662.508 2,36
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2019/1r.tr.2018 8,3 7,3
2n.tr.2019/2n.tr.2019 7,4 6,6
3r.tr.2019/3r.tr.2020 4,8 4,0
2018/ 2017 2,6 5,0
2017/ 2016 0,5 2,3
2016/ 2015 5,7 5,6

Continua l’evolució positiva de l’activitat hotelera durant el mes de novembre que tanca amb un creixement similar al del mes anterior.

Els turistes allotjats als hotels de Barcelona durant el mes de novembre han continuat creixent a un bon ritme (+5,3%), similar al del mes anterior, que deixa la xifra acumulada anual en prop de 8 milions de visitants, un 5,7% per sobre de l'any anterior i molt propera al rècord anual del 2018.

Aquest resultat ha vingut de nou de la ma dels visitants estrangers (+6,6%), mentre que els procedents d'Espanya continuen estancats (+0,5%), si bé la dada de novembre no es negativa com mesos enrere i modera el descens acumulat prop de mig punt (-3,6%). L'increment de les pernoctacions ha estat menys intensa (+2,9%), sobretot per part dels estrangers que han reduït lleugerament el nombre de nits per estada.

Per tant, malgrat les afectacions que ha patit el sector, sobretot durant el tercer trimestre de l’any, tot apunta a que 2019 tancarà de nou amb xifres rècord. I es que segons l’últim estudi de l’Observatori de Turisme de Barcelona, el 46,4% dels visitants de la ciutat són repetidors, i un 14% dels qui venen per primera vegada ho fan per motius de feina, dels quals un de cada tres repeteixen la destinació per raons professionals.

Amb dades acumulades del període gener-novembre, el degoteig dels turistes de nacionalitat espanyola es recupera lleugerament i augmenta quatre dècimes, fins al 16,6% del total, mentre que els de la resta del mon van en augment i ja suposen el 42%, i els originaris de la UE segueixen estables (41%).

Per nacionalitats, els estatunidencs ja arriben als prop de 950.000 visitants, sense perdre dinamisme (+17%), seguits, encara, dels britànics, que s’apropen als 650.000, però amb un creixement molt més feble (+2,3%), i dels francesos més de 600.000 visitants. Els italians mantenen la quarta posició, amb poca diferència amb els alemanys, que encara pugen amb força (+11%). Els turistes procedents del sud-est asiàtic continuen en línia positiva (Xina +29%, Japó +38% i Corea del Sud +41%), a l'igual que els turistes procedents dels països de l’est d’Europa (Romania, Ucraïna, Hongria), amb registres entre el 19% i el 30%, Mèxic (+23%) i Canadà (+19%). Els visitants russos perden força i baixen dues posicions respecte l’any passat, amb un creixement del 7,5%.

 

 NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML