Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.201.770 8.039.206 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.903.494 2.231.812 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019 21.380.500 8.518.206 2,51
1r.tr. 4.555.285 1.839.639 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
3r.tr. 6.187.870 2.321.777 2,67
4t.tr. 4.828.840 2.026.584 2,38
2020
1r.tr. 3.400.360 1.400.010 2,43
ab. -- -- --
mg. -- -- --
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -25,4 -23,9
2019/ 2018 5,8 5,9
2018/ 2017 2,6 5,1
2017/ 2016 0,5 2,3

Dràstica reducció dels turistes allotjats als establiments hotelers de la ciutat durant el mes de març, degut a la situació d’alerta sanitària i a les mesures restrictives adoptades arran de la pandèmia.

L’Ordre 257/2020 de 19 de març, va declarar la suspensió d'obertura al públic dels establiments d'allotjament turístic a Espanya. Aquest tancament es va fer de manera gradual, quedant completament suspesa l’activitat a finals de març i només permetia l’obertura d’alguns centres per acollir hostes amb desplaçaments justificats.
Durant els dies de març en que els establiments hotelers de la ciutat van estar oberts, el nombre de turistes allotjats va ser de prop de 243.000, un 65,3% inferior al de l’any 2018, amb una xifra acumulada trimestral un 24% per sota. Els visitants procedents d’Espanya (-55,8%) es van reduir més moderadament que els estrangers (67,6%), i dins d’aquest grup, els de la UE (-74%) van caure més intensament que la resta (-60%). Les pernoctacions van tenir una evolució molt similar a la dels visitants, amb una caiguda de prop del 64%.

Durant l’abril i el maig, l’activitat turística ha estat pràcticament nul·la i, donada la dificultat en la recollida de dades, no es disposa de registres per la ciutat. La xifra acumulada dels cinc primers mesos és prop d’un 60% inferior a la de fa una any. A Catalunya, el registre de maig ha estat de poc més de 9.500 persones, amb un descens acumulat que supera el 64%. Tot i que els establiments barcelonins podien tornar a obrir portes a partir del 25 de maig, molts han decidit no fer-ho, per les mesures restrictives encara vigents; però de cara al juliol, sense restriccions de mobilitat i amb la relaxació de les limitacions d’aforament, alguns dels grans grups hotelers ja reprenen la seva activitat, tot i ser conscients de que el turisme internacional trigarà temps en assolir els nivells dels últims anys.

Pel que fa a l’origen dels visitants, durant el mes de març s’han registrat turistes allotjats de menys nacionalitats en comparació a altres mesos, degut a que l’excepcionalitat del moment ha incidit en la recollida de dades i, per aquest motiu, els registres de turistes procedents de la resta del món, sense especificar el país de residència, han augmentat més del doble respecte a l’any anterior.

Els visitants del Estat Units, com és habitual, han estat els més nombrosos, seguits dels del Regne Unit (ambdós amb més de 22.000) i dels francesos i alemanys (19.300 i 15.130, respectivament), però tots han caigut al voltant del 65% respecte el març de l’any anterior, mentre que els italians, que van començar el confinament uns dies abans que la resta de països, no han arribat ni als 9.000 visitants, amb una caiguda de més del 80%. No hi ha registre dels turistes procedents de la Xina ni de Corea del Sud, però sí dels japonesos que cauen més moderadament que la resta de nacionalitats (-33%), a l’igual que els procedents de Mèxic i d’Amèrica del Sud que es mouen en registres semblants (-33,6% i -34,8%, respectivament).

 

 

 



NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML