Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
1r.tr. 3.929.948 1.528.772 2,57
2n.tr. 5.212.758 2.039.005 2,56
3r.tr. 5.935.745 2.151.072 2,76
4t.tr. 4.511.790 1.765.427 2,56
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.201.770 8.039.206 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.903.494 2.231.812 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019
1r.tr. 4.506.996 1.818.652 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
3r.tr. 6.187.870 2.321.777 2,67
Oct-19 1.880.634 780.235 2,41
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2019/1r.tr.2018 8,3 7,3
2n.tr.2019/2n.tr.2019 7,4 6,6
3r.tr.2019/3r.tr.2020 4,8 4,0
2018/ 2017 2,6 5,0
2017/ 2016 0,5 2,3
2016/ 2015 5,7 5,6

Continua l’evolució positiva de l’activitat hotelera durant el mes d’octubre que tanca amb un creixement del 5,2%.

Malgrat els temors dels empresaris del sector d'una reducció del nombre de turistes allotjats als hotels de Barcelona (per la crisi del turisme britànic i per la tensa situació social viscuda a la ciutat), el mes d'octubre ha mantingut un bon ritme de creixement (+5,2%) que deixa la xifra acumulada anual en més de 7,25 milions de visitants, un 5,8% per sobre de l'any anterior.

Aquest resultat ha vingut de nou de la ma dels turistes estrangers (+7,6%), que compensen amb escreix la davallada dels procedents d'Espanya (-6,7%). L'increment de les pernoctacions ha estat menys intensa (+3,2%) pel menor nombre de dies d'estada per persona. Aquestes dades positives, però, s'han d'analitzar amb cautela, ja que el mes d'octubre es van celebrar tres congressos mèdics a la ciutat. que van reunir més de 50.000 persones i que podrien haver compensat l'ajust del turisme vacacional.

Per tant, s'haurà d'estar atent els propers dos mesos que resten per finalitzar l'any per valorar les afectacions tant de la crisi del turisme britànic, com dels últims esdeveniments polí-tics i socials viscuts a la ciutat.

Amb dades acumulades dels deu primers mesos de l'any, els turistes allotjats a la ciutat procedents de la resta del món es mantenen al capdavant (42,5%), en detriment dels visitants espanyols (16,2%), que continuen en tendència descendent, mentre que els originaris de la resta de la UE segueixen estables (41,3%).

Per nacionalitats, els estatunidencs continuen liderant el rànquing, amb més de 880.000 visitants i amb un creixement molt dinàmic (+17,4%), seguits dels britànics, que superen els 600.000, dels francesos amb 560.000 visitants i dels italians, amb més de 430.000. Destaquen també a la cinquena posició els alemanys, amb un increment del 12%. Els turistes procedents del sud-est asiàtic mantenen una evolució positiva (Xina +31%, Japó +40% i Corea del Sud +46%), a l'igual que els turistes procedents dels països de l’est d’Europa (Romania, Ucraïna, Hongria), amb registres entre el 20% i el 30%, Mèxic (+22%) i Canadà (+18,4%).

 

 NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML