Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2006 11.286.629 5.205.160 1,97
2007 11.678.954 5.529.372 1,92
2008 11.623.558 5.640.089 1,87
2009 12.311.976 5.495.097 1,97
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
2018 20.201.537 8.044.444 2,51
2019 21.361.392 8.520.417 2,51
2020 4.354.006 1.888.706 2,31
2021 8.291.576 3.264.757 2,54
1r.tr. 446.599 238.617 1,87
2n.tr. 1.124.380 494.115 2,28
3r.tr. 3.323.671 1.191.449 2,79
4t.tr. 3.396.926 1.340.576 2,53
2022 19.742.302 7.376.786 2,68
1r.tr. 3.227.128 1.261.883 2,56
2n.tr. 5.641.668 2.060.969 2,74
3r.tr. 6.058.393 2.183.570 2,77
4t.tr. 4.815.113 1.870.364 2,57
2023 4.542.838 1.734.880 2,62
1r.tr. 4.542.838 1.734.880 2,62
Variació (%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2023/1r.tr.2022 40,8 37,5
2022/2021 138,1 126,0
2021/2020 90,4 72,9
2020/2019 -79,6 -77,8
2019/2018 5,7 5,9
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE

Els turistes allotjats als hotels de la ciutat durant l’any 2022 van arribar als 7,4 milions, gràcies a la recuperació de l’activitat a partir de l’estiu, amb un important repunt del turisme internacional. Les pernoctacions van créixer a un ritme més alt, situant la mitjana de nits d’estada en un màxim de 2,7. Durant el primer trimestre d’enguany, continua la tendència alcista, augmentant tant el nombre de visitants com la mitjana de nits per estada.

L’any 2022 va tancar amb un total de 7,4 milions de visitants, més del doble que el 2021, però un 13,4% per sota del registre del 2019. Les pernoctacions van créixer a un ritme més alt, arribant a 19,7 milions, liderant el rànquing de tot l’estat, amb una mitjana de 2,7 nits per estada, superior a les d'anys enrere.

Al març d’enguany, el nombre de turistes allotjats als hotels han superat els 660.000, xifra un 22,7% superior a la de l'any passat i que només queda un 5,4% per sota del registre mensual del 2019. La celebració del MWC durant els primers dies del mes, ha impulsat els visitants internacionals, que han suposat prop d’un 77%. Els graus d’ocupació hotelera han estat superiors al 90%.

Les pernoctacions, 1,73 milions, han crescut a un ritme més baix que els viatgers (+20,3%), tot i que se situen molt a prop de les corresponents al 2019 (1,75 milions), amb una mitjana de nits per estada de 2,6.

Amb aquests registres, l'acumulat del primer trimestre suma al voltant dels 1,73 milions de visitants, un 37,5% més que l'any anterior, malgrat que no supera el volum del 2019 (1,84 milions).

Pel que fa a la procedència, els visitants extracomunitaris han continuat  augmentant durant el primer trimestre de l’any, assolint una quota de més del 40% del total. El segment nacional representa un 25%, mentre que el turisme de la UE es manté més estable, al voltant del 35% del total.

Per nacionalitats, els turistes procedents dels Estats Units, prop de 135.000, passen a liderar el rànquing, gràcies al notable increment que han experimentat al març amb un nombre de visitants que ha superat, fins i tot, el d'abans de la pandèmia. En segon lloc, se situen els francesos, 133.000, seguits dels procedents del Regne Unit que, amb prop de 120.000 visitants, mantenen la tercera posició. El turisme asiàtic continua estancat i només els xinesos, que no arriben als 28.000 visitants, encadenen tres mesos a l'alça, però encara queden un terç per sota dels registres d'abans de la pandèmia.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML