Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
1r.tr. 3.929.948 1.528.772 2,57
2n.tr. 5.212.758 2.039.005 2,56
3r.tr. 5.935.745 2.151.072 2,76
4t.tr. 4.511.790 1.765.427 2,56
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.222.097 8.041.456 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.923.821 2.234.062 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019
1r.tr. 4.506.996 1.818.652 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
jl. 2.147.211 825.444 2,60
ag. 2.188.460 766.584 2,85
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2019/1r.tr.2018 8,3 7,3
2n.tr.2019/2n.tr.2019 7,4 6,6
2018/ 2017 2,7 5,0
2017/ 2016 0,5 2,3
2016/ 2015 5,7 5,6


Continua l’evolució positiva de l’activitat hotelera durant els mesos d’estiu, amb un creixement similar al de l’any anterior.

Durant els mesos de juliol i agost, el nombre de turistes allotjats als hotels de la ciutat ha registrat dades positives, amb  increments del 6,3% i 3%, respectivament, deixant la xifra acumulada anual en més de 5,7 milions de visitants, un 6,3% per sobre de l'any anterior.

Aquest resultat ha vingut de nou de la ma dels turistes estrangers, que compensen la continua davallada dels procedents d'Espanya (-3,6% en termes acumulats). Pel que fa a les pernoctacions, l'increment de juliol i agost ha estat del 6,4% i 5,5%, respectivament, i la xifra acumulada es situa un 7,2% per sobre de la de 2018.

La temporada d'estiu s'ha saldat amb prop de 2,4 milions de turistes, (+4%), xifra positiva i similar a la de l'any anterior, si be la preocupació del sector continua per la manca de recuperació del turisme espanyol i per les afectacions que pugui tenir la crisi del turisme britànic a la ciutat, sobretot tenint en compte que els britànics són la segona nacionalitat més important que ens visita, amb prop de 700.000 turistes anuals.

Per nacionalitats, els estatunidencs continuen ocupant la primera posició amb més de 660.000 visitants, amb un creixement molt dinàmic (+15%), seguits dels britànics, que s’apropen als 480.000, dels francesos amb 470.000 visitants i dels italians, amb més de 350.000. Destaquen també a la cinquena posició els alemanys, amb un increment de més del 12% i un total de 318.000 registres. Els turistes procedents del sud-est asiàtic continuen escalant posicions, com la Xina (+33,6%), el Japó (38,1%) i Corea del Sud, (+52,6%). Destaquen també els augments dels turistes procedents dels països de l’est d’Europa (Romania, Ucraïna, Hongria), amb registres entre el 25% i 30%, i dels originaris de Canadà (+26%), i Mèxic (+27%).

 

 NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML