Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2006 11.286.629 5.205.160 1,97
2007 11.678.954 5.529.372 1,92
2008 11.623.558 5.640.089 1,87
2009 12.311.976 5.495.097 1,97
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
2018 20.201.537 8.044.444 2,51
2019 21.361.392 8.520.417 2,51
2020 4.354.006 1.888.706 2,31
1r.tr. 3.336.970 1.390.774 2,40
2n.tr. -- -- --
3r.tr 638.175 290.797 2,19
4t.tr 378.861 207.135 1,83
2021 8.153.624 3.238.273 2,52
1r.tr. 446.599 238.617 1,87
2n.tr. 1.079.104 474.275 2,28
3r.tr. 3.287.189 1.200.771 2,74
4t.tr. 3.340.732 1.324.610 2,52
2022 5.012.622 1.930.070 2,60
1r.tr. 3.218.538 1.266.716 2,54
abr. 1.794.084 663.354 2,70
(%) Pernoctacions Turistes
abr.2022/abr.2021 750,4 564,8
1r.tr.2022/1r.tr.2021 620,7 430,9
2021/2020 87,5 71,6
2020/2019 -79,6 -77,8
2019/2018 5,7 5,9
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE

Els turistes allotjats als hotels de la ciutat durant l’any passat van superar els 3,2 milions, gràcies a la recuperació de l’activitat a partir de l’estiu. Durant el primer quadrimestre d’enguany, els registres dels visitants han augmentat notablement, amb un important repunt del turisme internacional.

Continua la remuntada del nombre de turistes allotjats a la ciutat durant l'abril, que amb la Setmana Santa pel mig ha assolit una xifra de més de 663.000 visitants, només un 13% per sota del registre del mateix mes de 2019. Les pernoctacions han sumat prop d'1,8 milions, amb un augment de les nits per estada que han arribat a 2,7.

Segons el Gremi d'Hotels, s'han superat totes les expectatives i el grau d'ocupació hotelera ha estat al voltant del 85%, tot i que encara resten tancats el 13% dels establiments de la ciutat. El turisme internacional, més del 79%, ja s'apropa als percentatges d'abans de la pandèmia, essent el turisme intercontinental el que més ha crescut, amb un pes que a l'abril supera el 37%.

En termes acumulats, els visitants ja s'apropen als dos milions, però encara queden una quarta part per sota dels nivells habituals de la ciutat. Aquests resultats, juntament amb les dades provisionals de reserves, auguren unes dades excepcionals per als mesos d'estiu, quan s'espera recuperar totalment l'activitat turística de la ciutat.

La composició dels turistes que visiten la ciutat ha variat molt en comparació als dos anys anteriors i, progressivament, es van recuperant les xifres habituals del període prepandèmia. El pes del sector domèstic continua a la baixa i se situa en un 27%, mentre que el turisme de la UE, per sota del 40%, també perd pes a favor de la resta de visitants internacionals, que s'acosten al 35% del total.

Per nacionalitats, a l'abril els francesos, que han estat líders durant bona part dels últims dos anys, perden protagonisme i passen a ocupar la quarta posició, desbancats pels més de 57.000 turistes procedents dels Estats Units, els més de 56.000 del Regne Unit i els 55.100 procedents d'Alemanya. Els italians passen a ocupar la cinquena posició en el rànquing, seguits dels visitants dels Països Baixos. Es continua trobant a faltar, però, el turisme dels països del sud-est asiàtic, que a l'abril han quedat per sota dels 9.000, sumant els procedents de Corea del Sud, la Xina i el Japó, Igualment, donades les actuals circumstàncies, els visitants russos també queden molt per sota dels registres habituals.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML