Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
1r.tr. 3.929.948 1.528.772 2,57
2n.tr. 5.212.758 2.039.005 2,56
3r.tr. 5.935.745 2.151.072 2,76
4t.tr. 4.511.790 1.765.427 2,56
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.222.097 8.041.456 2,51
1r.tr. 4.160.119 1.694.325 2,46
2n.tr. 5.410.069 2.186.071 2,47
3r.tr. 5.923.821 2.234.062 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
2019
1r.tr. 4.506.996 1.818.652 2,48
2n.tr. 5.808.505 2.330.206 2,49
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
1r.tr.2019/1r.tr.2018 8,3 7,3
2n.tr.2019/2n.tr.2019 7,4 6,6
2018/ 2017 2,7 5,0
2017/ 2016 0,5 2,3
2016/ 2015 5,7 5,6

Continua l’evolució positiva de l’activitat hotelera durant el primer semestre de 2019, encara que amb creixements més moderats al juny.

Segueix l'evolució positiva del nombre de turistes que visiten la ciutat durant el mes de juny, encara que amb un increment més moderat, +2,6%, lluny dels registres dels últims mesos i el més baix dels últims cinc anys per aquest període. L'increment de més del 5% dels visitants estrangers compensa parcialment la forta davallada dels turistes procedents d'Espanya (-9,0%), que segueixen mostrant una evolució negativa. No obstant, les dades acumulades del primer semestre es situen encara un 6,9% per sobre de l'any passat, si bé en aquest període els turistes espanyols es redueixen un 3,1% i els estrangers augmenten un 9,4%.

Pel que fa a les pernoctacions, l'increment del juny ha estat del 4,8% i deixen la xifra acumulada prop d'un 8% per sobre de la de 2018. Sembla ser doncs que l'inici d'aquesta temporada d'estiu no ha estat tant optimista com preveien els responsables del sector, sobretot pel que fa a la demanda de visitants procedents d'Espanya, que segueixen mostrant una evolució poc favorable i no recuperen els nivells d'anys anteriors.

Per nacionalitats, els estatunidencs continuen ocupant la primera posició amb més de 445.000 visitants, més del 10% del total, seguits dels britànics, que s'apropen als 340.000 i dels francesos amb 320.000 visitants. Els turistes russos continuen creixent a bon ritme, prop del 15%, a l'igual que els procedents de la Xina i del Japó, que augmenten un 37,6% i un 40,6%,respectivament. Destaquen també els augments dels turistes originaris de Corea del Sud, (+59%), que ja superen els 45.000 visitants, i també dels procedents de Canadà, prop de 56.000 (+30%), Austràlia (+17%), prop de 40.000, i Mèxic amb 26.800 visitants (+16,6%).

Barcelona va ser el 2018 la primera ciutat del món en nombre de congressistes internacionals, segons el rànquing mundial de congressos de l'Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA) publicada el mes de maig, tot i haver organitzat 32 congressos menys. Les pernoctacions vinculades a aquest tipus de turisme van augmentar un 7,4% i l'estada mitjana dels congressistes va arribar, per primera vegada, al 5 dies. L’impacte econòmic a la ciutat s’estima en 1.900 milions d’euros, xifra rècord en aquest sector.

 

 NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML