Impressió

Turistes segons procedència

Array
Array
Array
Turistes als hotels segons lloc de procedència
2019 Var (%)
2019/
2018
nombre en %
Espanya 1.448.825 17,0 -2,9
Unió Europea 3.498.074 41,1 3,3
     Alemanya   471.312 5,5 10,4
     Àustria   79.946 0,9 22,7
     Bèlgica   129.454 1,5 -1,4
     Bulgària 13.094 0,2 3,9
     Dinamarca   71.431 0,8 -0,5
     Finlàndia   48.419 0,6 -3,4
     França   656.763 7,7 -0,1
     Grècia   39.259 0,5 5,3
     Hongria 29.580 0,3 19,4
     Irlanda   74.506 0,9 5,4
     Itàlia   526.043 6,2 3,3
     Luxemburg   7.911 0,1 11,3
     Països Baixos   191.588 2,3 -1,3
     Polònia   74.272 0,9 4,3
     Portugal   106.560 1,3 -2,1
     Regne Unit   687.967 8,1 1,8
     República Txeca  33.890 0,4 24,2
     Romania 47.187 0,6 19,7
     Suècia   109.349 1,3 -3,6
     Resta Unió Europea  99.543 1,2 8,6
Resta d'Europa 585.905 6,9 8,2
Amèrica 1.668.192 19,6 14,6
     Estats Units   990.634 11,6 16,8
     Resta d'Amèrica   677.558 8,0 11,5
Japó 200.232 2,4 35,0
Xina 182.524 2,1 27,2
Països africans 122.480 1,4 1,5
Resta del món 807.702 9,5 6,7
Total 8.513.934 100,0 5,8
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'INE.

L’atractiu de Barcelona com a destinació turística dels visitants estrangers, es veu reforçat per l’augment de les connexions intercontinentals directes des de l’aeroport de la ciutat. Tot plegat contribueix a explicar el fort increment en termes relatius del nombre de visitants no europeus que fan estada als hotels de la ciutat.

Un dels aspectes que caracteritzen l’evolució dels creixents fluxos turístics que ha rebut la ciutat en la darrera dècada, és la presència cada cop més nombrosa de visitants estrangers, tants en termes absoluts com relatius, passant de representar el 69% del total de visitants l’any 2009, fins al 83% amb el que s’ha tancat el 2019. En canvi, els turistes procedents d’Espanya han passat de representar més del 30% l’any 2009 al 17% el 2019.

Els viatgers de fora de la UE són els que presenten un major dinamisme durant l’últim any (+12,7%), davant de la més moderada evolució dels visitants procedents de la UE (+3,3%). En canvi, els turistes espanyols han anat a la baixa durant tota la temporada i en el conjunt de l’any han disminuït prop d’un 3%.

Per nacionalitats, els turistes originaris dels Estats Units segueixen mostrant una bona evolució (+16,8%), essent el col•lectiu més nombrós (prop d’un milió l’any 2019) i superant als visitants espanyols en nombre de pernoctacions. Els segueixen els turistes del Regne Unit (+1,8%), França (-0,1%), Itàlia (+3,3%) i Alemanya (+10,4%). Els viatgers russos segueixen a l'alça després d'un període d'evolució negativa, amb un creixement de prop del 8% respecte l’any anterior. Durant el darrer any, també han destacat els augments en termes relatius d’Hongria, Bulgària, República Txeca i Romania.

L'augment de connexions amb països de l'Orient Mitjà i del sud-est asiàtic afavoreix els fluxos de viatgers d’aquestes procedències, principalment del Japó, que supera els 200.000 visitants (+35%), la Xina (+27%), que duplica la xifra de fa quatre anys, i Corea del Sud (+38%), que la triplica.

Els turistes procedents de Mèxic i Canadà presenten també un creixement molt dinàmic (+26,7% i +19,5%, respectivament) i aquests últims passen a formar part del rànquing de les deu primeres nacionalitats de visitants de la ciutat.

La nota negativa del 2019 l’han aportat els visitants procedents dels països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia i Noruega) que ha disminuït més d’un 3% respecte l’any anterior.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML