Impressió

Turistes segons procedència

Array
Array
Array
Turistes als hotels segons lloc de procedència
2018 Var (%)
2018/
2017
nombre en %
Espanya 1.501.500 18,7 -2,4
Unió Europea 3.382.210 42,0 5,3
     Alemanya   425.135 5,3 0,8
     Àustria   64.615 0,8 5,5
     Bèlgica   131.190 1,6 1,1
     Bulgària 12.555 0,2 25,1
     Dinamarca   72.365 0,9 -5,9
     Finlàndia   48.808 0,6 -2,4
     França   654.378 8,1 7,3
     Grècia   37.849 0,5 15,9
     Hongria 24.689 0,3 32,7
     Irlanda   70.943 0,9 4,5
     Itàlia   509.468 6,3 11,3
     Luxemburg   7.187 0,1 15,7
     Països Baixos   192.410 2,4 3,7
     Polònia   71.427 0,9 8,9
     Portugal   110.052 1,4 12,5
     Regne Unit   679.299 8,4 3,3
     República Txeca  27.187 0,3 18,7
     Romania 39.071 0,5 18,8
     Suècia   113.432 1,4 -7,0
     Resta Unió Europea  90.150 1,1 7,6
Resta d'Europa 539.027 6,7 5,1
Amèrica 1.458.313 18,1 13,1
     Estats Units   849.036 10,6 16,8
     Resta d'Amèrica   609.277 7,6 8,4
Japó 149.540 1,9 -6,7
Xina 144.525 1,8 12,8
Països africans 119.312 1,5 -9,4
Resta del món 751.215 9,3 9,5
Total 8.045.642 100,0 5,1
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'INE.

L’atractiu de Barcelona com a destinació turística dels visitants estrangers, es veu reforçat per l’augment de les connexions intercontinentals directes des de l’aeroport de la ciutat. Tot plegat contribueix a explicar el fort increment en termes relatius del nombre de visitants no europeus que el darrer any han fet estada als hotels de la ciutat.

Un dels aspectes que caracteritzen l’evolució dels creixents fluxos turístics que ha rebut la ciutat en la darrera dècada és la presència cada cop més nombrosa de visitants estrangers, tants en termes absoluts com relatius, passant de representar el 69% del total de visitants l’any 2009, fins a més del 80% amb el que s’ha tancat el 2018. Barcelona ha aconseguit situar-se en una posició molt destacada en les grans lligues internacionals de turisme urbà, tant a nivell de cultura, lleure i vacances com de fires i congressos.

A més, els viatgers de fora de la UE són els que presenten un major dinamisme durant els últims anys, davant de la més moderada evolució dels visitants procedents de la UE. Els turistes originaris dels Estats Units segueixen mostrant una bona evolució, essent el col·lectiu més nombrós (més de 850 mil l’any 2018) , seguit del Regne Unit, França i Itàlia. Els viatgers russos segueixen a l'alça després d'un període d'evolució negativa, amb un creixement del 15,7% respecte l’any anterior. L'augment de connexions amb països de l'Orient Mitjà i del sud-est asiàtic afavoreix els fluxos de viatgers d’aquestes procedències, principalment de la Xina (+14%, 146.000 visitants), que entra al grup dels deu principals mercats turístics, i Corea del Sud (+35%). A banda d’aquests països però encara dins de la UE, durant el darrer any han destacat els augments en termes relatius d’Hongria, Bulgària, República Txeca i Romania.

La nota negativa del 2018 l’han aportat els visitants procedents dels països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia i Noruega) que ha disminuït un 5,6% respecte l’any anterior.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML