Impressió

Congressos

Durant l’any 2020 els congressos celebrats a la ciutat han estat condicionats per la crisi sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19.

Segons la International Congress and Convention Association (ICCA), Barcelona va ser el 2019 la primera ciutat del món en nombre de delegats internacionals i la quarta en nombre de congressos celebrats.

L’any 2020, igual que ha passat amb l’activitat firal, no s’han pogut celebrar la majoria dels congressos previstos a la ciutat a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 i la majoria dels pocs que van tenir lloc ho van fer amb format virtual.