Impressió

Congressos

El 2018 no ha estat un bon any pel que fa a l’activitat congressual de Barcelona, encara que la ciutat es manté en el podi dels congressos internacionals.

Després de l’important augment de l’activitat congressual en el trienni 2015-2017, el 2018 no ha estat un bon any per al sector de congressos de la ciutat, tant pel que fa al nombre de reunions com al de delegats.

No obstant això, segons la International Congress and Convention Association (ICCA), Barcelona va ser el 2018 la primera ciutat del món en nombre de congressistes internacionals, segons el rànquing mundial de congressos de l'Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA), tot i haver organitzat menor nombre de reunions.