Impressió

Congressos

Durant l’any 2019 es recupera l’activitat congressual a Barcelona i la ciutat es manté en el podi dels congressos internacionals.

Després de l’important augment de l’activitat congressual en el trienni 2015-2017, el 2018 no va ser un bon any per al sector de congressos de la ciutat, però la situació es recupera el 2019, tant pel que fa al nombre de reunions com al de delegats.

Segons la International Congress and Convention Association (ICCA), Barcelona va ser el 2019 la primera ciutat del món en nombre de delegats internacionals, i la quarta en nombre de congressos celebrats.