Impressió

Congressos i convencions celebrats a Barcelona

Congressos i convencions celebrats a Barcelona
Nombre de reunions Delegats assistents
Període Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
2005 205 147 1.001 1.353 131.741 24.158 187.106 343.005
2006 212 123 968 1.303 279.836 30.296 180.896 491.028
2007 340 n.d. 1.435 1.775 394.689 n.d. 235.015 629.704
2008 383 286 1.813 2.482 340.527 43.234 312.141 695.902
  
2009 294 215 1.348 1.857 342.801 38.943 194.413 576.157
2010 310 226 1.602 2.138 302.561 43.120 271.152 616.833
2011 255 378 1.650 2.283 291.307 64.612 291.774 647.693
2012 213 182 1.781 2.176 208.271 27.954 361.385 597.610
  
2013 291 138 1.610 2.039 289.191 31.255 263.510 583.956
2014 271 134 1.564 1.969 280.747 23.508 275.600 579.855
2015 311 121 1.836 2.268 319.754 17.185 252.879 589.818
2016 422 134 1.418 1.974 317.140 19.931 253.702 590.773
2017 443 118 1.573 2.134 382.191 21.482 271.217 674.890
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona
Variació Nombre de reunions Delegats assistents
(%) Congressos Jornades Convencions Total Congressos Jornades Convencions Total
2017/2016 5,0 -11,9 10,9 8,1 20,5 7,8 6,9 14,2
2016/2015 35,7 10,7 -22,8 -13,0 -0,8 16,0 0,3 0,2
2015/2014 14,8 -9,7 17,4 15,2 13,9 -26,9 -8,2 1,7

Array
Array

En el segment de congressos els resultats han estat força positius, a l’igual que en el de convenis i incentius, mentre que el nombre de jornades i cursos retrocedeix.

Segons les dades del Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona, al llarg de 2017 l’activitat relacionada amb els congressos, jornades i convencions va acollir més de 2.100 reunions de més de 40 delegats, amb prop de 675.000 delegats-assistents. En termes relatius, es van celebrar un 8,1% més reunions que en 2016 i el nombre d’assistents va augmentar un 14,2%. Pel que fa a l’impacte econòmic del turisme de reunions a la ciutat, 2017 ha estat un any excel·lent: generant al voltant de 1.850 milions d’euros, un 21% més elevat que el de l’any anterior i un 30% cent més que l’impacte anual mitjà del darrer quinquenni.

Per sectors, el nombre de congressos ha augmentat un 5% i els delegats assistents més del 20%. Les reunions de convencions i incentius creixen prop del 11% i els assistents un 7%. Per contra, en el segment de jornades i cursos trobem una disminució del 12% en el nombre de reunions, però un augment del 7,8% en els assistents.

NECESSARIO PER IMPRIMIR