Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2021)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 105 --- --- 105 --- --- --- 0
Internacional 97 --- --- 97 --- --- --- 0
n/c --- --- --- --- --- --- --- 0
Total 202 --- --- 202 99.959 --- --- 99.959
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors (2021)
Congressos
(Associacions)
Sector (%)
Industrial 16,8
Mèdic 12,8
Farmacèutic 11,4
Telecom./Tecnològic 9,9
Científic 8,9
Acadèmic 5,4
Financer 4,5
Social 4,0
Alimentació 4,0
Altres 22,3

Canvia la tendència d’anys anteriors en els principals sectors que generen les reunions, amb una distribució equitativa del caràcter d’aquestes.

Quant al caràcter dels congressos, un 52% van tenir caràcter nacional i un 48% internacional. No hi ha dades disponibles sobre el caràcter dels delegats/assistents.

El principal sector econòmic que va generar reunions va ser l’industrial (16,8%), que escala posicions en el rànquing. El segueix el mèdic (12,8%), el farmacèutic (11,4%), el de les telecomunicacions/tecnològic (10%), el científic (9%), l’acadèmic (5,4%), el financer (4,5%) i el social i l’alimentari (4%). 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML