Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2017)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 78 74 421 573 31.817 13.839 57.375 103.031
Internacional 365 44 1.150 1.559 350.374 7.643 213.461 571.478
Sense especificar 0 0 2 2 0 0 381 381
Total 443 118 1.573 2.134 382.191 21.482 271.217 674.890
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors (2017)
Congressos
(Associacions)
Convencions i incentius
(Empreses)
Sector (%) Sector (%)
Mèdic 30,9 Farmacèutic 18,8
Científic 14,9 Telec./Tecnològic 10,1
Acadèmic 11,7 Industrial 7,7
Telec./Tecnològic 8,1 Consultoria 7,3
Industrial 8,1 Mèdic 6,8
Econòmic/Financer 5,6 Automoció 5,7
Social 2,5 Alimentació 5,1
Informàtic 2,0 Econòmic/Financer 4,9
D'altres 16,2 D'altres 33,6
Total 100,0 Total 100,0
Distribució de les reunions celebrades (2017)
Per seu de celebració Per nombre de delegats
Seu (%) Delegats (%)
Hotel 76,7
Palau de congressos 6,2 fins a 99 45,3
Universitat 5,7 de 100 a 249 33,6
Auditori privat 3,0 de 250 a 499 12,7
Hospital 0,8 de 500 a 999 4,6
D'altres 7,6 1.000 i més 3,8
Total 100,0 Total 100,0

Es manté la tendència d’anys anteriors tant en el caràcter de les reunions, com en el dels principals sectors que les generen.

Quant al caràcter de les reunions, es manté la tendència d’anys anteriors, el 73,1% van ser de caràcter internacional i el 84,7% dels delegats van ser estrangers. El nombre de reunions s’ha  distribuït al llarg de tot l’any, si bé es concentren durant els mesos de maig, juny, novembre i setembre.

També com en els darrers anys, el principal sector econòmic que va generar congressos a la ciutat de Barcelona va ser el mèdic (30,9%), seguit del científic (14,9%), l’acadèmic (11,7%) i el de telecomunicacions/tecnològic (8,1%). Quant a les jornades i cursos, una vegada més el mèdic és el principal sector generador d’aquest tipus de reunions, amb el 38,1% del total.

Durant el 2017 un 60% de les reunions van ser promogudes per entitats estrangeres. Per països, el primer lloc el segueix ocupant el Regne Unit, seguit dels també consolidats mercats dels Estats Units, Alemanya i França. En relació a 2016, destaca el creixement de reunions d’entitats asiàtiques (+20%) i d’Amèrica (+25%), excloent les d’Estat Units que retrocedeixen un 17%, mentre que les reunions promogudes per països de la UE augmenten en conjunt un 9%.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML