Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2020)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 58 --- --- 58 15.982 --- --- 15.982
Internacional 42 --- --- 42 21.440 --- --- 21.440
n/c --- --- --- --- 1.559 --- --- 1.559
Total 100 --- --- 100 38.981 --- --- 38.981
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors (2020)
Congressos
(Associacions)
Sector (%)
Mèdic 16,0
Farmacèutic 15,0
Industrial 10,0
Telec./Tecnològic 9,0
Alimentació 7,0
Consultoria 7,0
Informàtica 6,0
Científic 5,0
Altres 25,0
Total 100,0

Es manté la tendència d’anys anteriors en els principals sectors que generen les reunions, encara que el caràcter d’aquestes ha estat majoritàriament nacional.

Quant al caràcter de les reunions, un 58% van tenir caràcter nacional i un 42% internacional, encara que el percentatge d’assistents internacionals va ser superior (55%).

El principal sector econòmic que va generar reunions va ser el mèdic (16%), seguit del farmacèutic (15%), de l’industrial (10%), de les telecomunicacions/tecnològic (9%), de l’alimentació (7%) i de la consultoria (7%).

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML