"Barcelona ciutat de llibre", una relació literària inseparable