Més de set segles d'història dels Encants en un llibre