Presentació del llibre La gent del carrer Montcada. Una història de Barcelona (segles XIII a XVIII),