El paisatge històric de Montjuïc, al descobert

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) presenten el llibre 'Paisatge històric a la muntanya de Montjuïc: resultats del projecte La Satalia'. Fruit d’una recerca universitària interdisciplinar iniciada el 2007 amb l’objectiu d’explorar la morfologia i l’evolució històrica i natural de la muntanya de Montjuïc i de verificar l’existència d’una via romana al barri poblesequí de la Satalia, el llibre posa al descobert traces de camins antics i d’antigues pedreres fusionades amb el paisatge urbà actual.

Entre les troballes de la recerca, destaca la documentació de la conservació de traces fossilitzades de tres camins històrics en determinats llocs de la trama de la Satalia, com els carrers de la Creu dels Molers i de Margarit i el passatge Antic de València.

El treball ha permès identificar també restes de pedreres als jardins del Palauet Albéniz o als de Laribal, que sumades a pedreres ja conegudes com l’antiga Machinet –que encara podem observar al front escènic del Teatre Grec–, la del Sot del Migdia o la de la Foixarda, entre d’altres, mostren la importància que va tenir l’extracció de pedra a la muntanya de Montjuïc durant segles i l’impacte que va tenir sobre l’entorn. Una important activitat econòmica que Ildefonso Falcones va retratar amb detall a la seva novel·la ‘L’església del Mar’.

Un altre aspecte ressenyable que trobareu al llibre són les reconstruccions històriques de la muntanya en tres èpoques històriques diferents: la romana, la tardoromana i la medieval.

El llibre és, doncs, un treball d’arqueologia del paisatge, des del punt de vista de la geografia històrica, que farà les delícies no només dels i les especialistes sinó també de totes les persones interessades en la història de Barcelona.