Quan la publicitat era propera i entranyable

Fins al 31 de març del 2019, el Museu del Disseny presenta l’exposició temporal “El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró i rajola. 1890-1950”. La mostra presenta més de 250 peces, provinents de la Col·lecció Mateu Llinàs i Audet de Barcelona -llauna i cartró- i del Museu de Manises de València-ceràmica-. L’obra exposada queda reflectida en un llibre, editat per l'Ajuntament de Barcelona, que porta el mateix nom de l'exposició.

Provinents de la col·lecció de Mateu Llinàs i Audet, el ventall ampli d’imatges que recull aquest volum és una mostra més que representativa de l’èxit de què va gaudir la publicitat comercial des del 1880 fins al 1950 en el nostre marc geogràfic.

Reclams produïts en una gran part a Barcelona i les rodalies, atès que la indústria gràfica catalana comptava amb empreses i tallers moderns de gran competència, com va ser el cas de les indústries de Badalona, dedicades a la llauna.

En van ser autors artistes i professionals de la il·lustració, que amb el temps es convertirien en especialistes d’aquest tipus de treballs.

El llibre està dividit en dues parts, els cartells de llauna i els cartells de cartó, dins de cada una la classificació segueix aproximadament un ordre equivalent a les divisions convencionals dels grans establiments de l’època.