Deux maisons, une rue, une ville

Le Musée des Cultures du Monde, rue de Montcada

Albert Garcia Espuche, Francesc Caballé Esteve

Tres articles que tracten respectivament sobre la història econòmica i social del carrer de Montcada, la transformació arquitectònica de les cases Nadal i Mora al llarg dels segles i els embigats policromats del casal del marquès de Lió.

 • Francès

 • 14.00 €

  2015

  96

  1

  Rústica

  17 x 24 cm

  978-84-9850-652-5

  • Barcelona

  • Exposició

  • Ciutat Vella

  • Història

  • Arquitectura

  • Cultura