Gobernanza social e inteligente

Una nueva organización para el Ayuntamiento de Barcelona

Carles Ramió, Miquel Salvador , Maria Gené Gil (traducció)

L'objectiu d'aquest llibre és presentar una proposta de gestió professional de l'Ajuntament de Barcelona, tenint en compte les transformacions polítiques, socials i econòmiques de tota gran ciutat, així com les noves formes de participació ciutadana, col·laboració social i cogestió de serveis. Una nova governança política moderna, amb nous mecanismes per donar més força i protagonisme als districtes, una gestió més motivadora dels empleats públics i, finalment, un disseny d'unitats d'anàlisi de la informació interna i externa que fomenti la innovació i la lògica proactiva per resoldre els diferents problemes socials.

 • Castellà

 • 0.00 €

  2019

  168

  1

  -

  PDF

  Descarregar / Descargar / Download 

   

  • Ajuntament

  • Administració

  • Governança

  • Govern municipal

  • Ciutat

  • Política

  • Societat