Publicacions

  • Retrats de l'ecosistema alimentari sostenible d'una Barcelona en transformació

  • La lluita de les dones pels drets de ciutadania

  • Articles a ‘La Vanguardia’

  • 20 anys de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona