Excessos i misèries en la Barcelona de la postguerra