Barcelona Wifi

Manual d'ús

1. Què és la xarxa Barcelona WiFi?Dalt

Barcelona WiFi és un servei ofert per l'Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats en diversos equipaments municipals.

Amb Barcelona WiFi, Barcelona desplega una xarxa lliure d’accés a Internet per a tots els ciutadans, una xarxa en línia i mòbil per facilitar la cerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda, adaptant-nos a la societat del coneixement del present. Posem a disposició dels barcelonins i les barcelonines la xarxa WiFi pública, ciutadana i lliure més gran d’Espanya i una de les més importants d’Europa. I això és possible gràcies a l’ús dels espais públics municipals com a espais WiFi.

A partir del 2011 es completarà el desplegament dels punts d’accés previstos en aquest projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Les estacions Barcelona WiFi constitueixen una de les xarxes municipals més grans en obert i de lliure accés de tot l’Estat. Barcelona WiFi vol acomplir l’objectiu de ser un dels principals instruments del foment de l’ús social de les noves tecnologies de la informació i el coneixement.

Entre els seus objectius hi ha incentivar i fer créixer el nombre d’usuaris connectats a Internet i esdevenir una eina que posi a l’abast dels veïns dels barris i districtes de la ciutat l’accés a la xarxa des d’un ampli ventall de dependències municipals i mitjançant qualsevol dispositiu. L’Ajuntament de Barcelona facilita també, amb aquesta xarxa, l’accés dels ciutadans als tràmits electrònics i a la informació de la ciutat, establint una via de comunicació dels ciutadans amb el seu Ajuntament.

2. Des d’on hi puc accedir?Dalt

Els punts de la xarxa WiFi es troben als equipaments públics que formen part d’aquestes tipologies:

La llista actualitzada i completa dels punts es pot descarregar per mitjà dels enllaços següents:

Enllaç web Barcelona WiFi:
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/ca/central-eq.html
També es pot consultar la llista de punts a la Guia de Barcelona:
http://www.bcn.cat/guia

3. Com puc identificar l’espai WiFi dins l’equipament?Dalt

Els equipaments que disposen del servei Barcelona WiFi s’identifiquen a través de la senyalització següent:

Aquests adhesius senyalitzen la presència de l’espai WiFi dins l’equipament.

 • Situat a la porta d’accés de l’equipament,

 • "Guia fins a l’espai WiFi"

Aquest adhesiu senyalitza la presència pròxima de l’antena i de l’espai WiFi mateix.

Per possibles limitacions de cobertura, no es garanteix l’accés al servei als espais no senyalitzats amb aquest adhesiu.

4. Com em poso en contacte amb Barcelona WiFi?Dalt

Per a dubtes, consultes o aclariments sobre qualsevol aspecte del servei Barcelona WiFi us podeu adreçar a nosaltres via internet a través de l’enllaç: http://www.bcn.cat/cgi-bin/consultesIRIS?id=626

Contacte

Per a comunicar-nos qualsevol disconformitat o incidència amb el servei us podeu adreçar a nosaltres via internet a través de l’enllaç: http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=7&element=738&i=c

5. Amb quin dispositiu em puc connectar?Dalt

Per accedir a Barcelona WiFi, només cal tenir un dispositiu amb connexió WiFi i una adreça de correu electrònic.

Exemples:
Ordinador portàtil
Telèfons mòbils
PDA
Tablet
Amb quin dispositiu m’hi puc connectar?

Requeriments dels dispositius:

Abast de les antenes

Per començar a fer ús del servei cal cercar l’identificador del servei Barcelona WiFi, detallat a l’apartat 3. Aleshores estarem situats dins l’abast de les antenes. Els punts d’accés WiFi possibiliten una cobertura teòrica dins un radi entre 20 i 50 metres en espais tancats o entre 100 i 150 metres a l’aire lliure.

Aquestes dades poden variar força segons les condicions ambientals i físiques del lloc (obstacles, interferències, etcètera). En tot cas, no tot l’espai municipal disposa de cobertura, així que per tenir la certesa de disposar del servei, s’ha d’estar a prop de l’identificador del Barcelona WiFi.

Les antenes es col·loquen a una distància prudencial, per garantir el compliment de totes les normatives de radiacions i directrius europees de radiació electromagnètica en vigència i la no-afectació sobre els usuaris i responsables de la seu.

6. Quins són els horaris del servei?Dalt

L’horari del servei d’accés a la xarxa depèn de la tipologia dels equipaments:

1. Centres de la tercera edat
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
2. Centres cívics
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
3. Centres de barri
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
4. Centres de cultura
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
6. Centres esportius municipals (aire lliure i coberts)
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
7. Interiors d'illa i parcs amb restriccions horàries d'accés
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
8. Mercats
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
9. Museus
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
10. Oficines d'atenció ciutadana i de tramitació
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
11. Biblioteques no consorciades
DL. - DG. de 8.00 a 01.00
12. Sales d’estudi nocturnes
DL. - DG. de 8.00 a 1.00

7. Què es pot consultar?Dalt

Accés a Internet: Permet una navegació per Internet, excepte la navegació per pàgines web amb contingut violent, racista, per a adults i similars. En intentar accedir a qualsevol d’aquesta categorització de pàgines, el sistema mostra un avís. La connexió té una limitació de velocitat (a 256 kbps) fixada pel regulador del servei (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) sobre la base de la legislació vigent. [Circular 1/2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), per la qual es regulen les condicions d'explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per a les administracions públiques.]

El servei Barcelona WiFi pretén incentivar l’ús de les noves tecnologies i habilitar un mecanisme de consulta simple del web per als ciutadans; està enfocat a la navegació. Així, els intercanvis de fitxers segons models peer to peer (punt a punt) de qualsevol tipus (descàrrega de música, pel·lícules), la utilització de telefonia IP, videoconferència (Skype o similars) o l’ús d’aplicacions diferents de les de navegació no es consideren part del servei i no són permesos pel sistema.

En intentar accedir a qualsevol d’aquests continguts, el sistema mostra un avís com el de la imatge, que indica que no està permès el seu accés. Si creus, però, que la pàgina està mal categoritzada, pots comunicar-nos-ho mitjançant l'enllaç que apareix a la mateixa pàgina de denegació del servei.

8. Com t'hi pots connectar?Dalt

Per accedir al servei cal seguir els passos genèrics següents. L'ampli ventall de dispositius existents al mercat i la contínua evolució d'aquests, impossibilita recollir de manera particularitzada com es pot accedir al servei amb cadascun dels dispositius.

Les imatges adjuntes que acompanyen el detall de connexió corresponen a la plataforma Windows (ordinador portàtil) i Android (telèfon mòbil).

 1. En primer lloc, cal cercar la xarxa sense fils Barcelona Wifi.
 2. Escollir, entre els identificadors radiats, el que identifica el servei, l’identificador “Barcelona WiFi”, en el seu dispositiu.
  • Ordinador portàtil: Obrir un navegador, ens redirigirà al portal de registre.
  • Dispositiu Android: Rebreu una notificació al dispositiu per poder iniciar la identificació.
 3. Al portal de registre cal introduir la seva adreça de correu electrònic, el lloc de residència i acceptar les condicions d’ús.
 4. Si és el primer cop que accediu al servei, rebreu un correu electrònic de validació. Tindreu que obrir-lo i clicar el botó “comença a navegar”. En aquest moment ja tindreu connexió a Internet.
 5. Important: Obtindreu 10 minuts de gràcia per a la validació d’aquest correu, passat aquest temps tindreu que tornar a fer tot el procés de registre per connectar-vos.
 6. Si ja us heu registrat en el nostre servei en els darrers 6 mesos, amb el mateix dispositiu i adreça de correu, ja no rebreu el correu electrònic de validació. Només reomplint les dades del portal (adreça de correu, lloc de residència i condicions d’us) ja tindreu accés a Internet.
 7. Ens els punts d’accés exteriors, passat 30 minuts d’inactivitat de navegació o utilització del servei es perdrà la connexió. En el cas dels punts d’accés interiors el temps serà de 5 hores. Tindreu que tornar a identificar-vos amb el seu correu electrònic, lloc de residència i acceptar les condicions d’ús.
 8. Observacions

  • Tingueu en compte que la validació del correu electrònic s’ha de fer amb el mateix dispositiu amb el que es vol conectar.

   Si el vostre usuari no ha estat actiu, passat un temps de 6 mess, serà necessari tornar-se a registrar. Introduïr el correu eletrònic, lloc de residència, acceptar condicios d’ús i validar el correu rebut.
  • Accés a Internet: Permet una navegació per Internet. La velocitat de les connexions està sotmesa a restriccions fixades pel regulador estatal de comunicacions —la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT)— sobre la base de la legislació vigent. Per al teu coneixement, el portal de benvinguda t’indicarà, mitjançant una pantalla intermèdia d’informació, el detall d’aquestes restriccions. Aquesta pantalla t’indicarà els serveis accessibles des de la seu des d’on proves de connectar-te (http, https, etcètera).

Addicionalment, es pot accedir a informació municipal de la ciutat o del tipus d’espai en el qual et trobes: Agenda de la ciutat, Plànol bcn, etcètera.

Aclariments del servei

Incidències

Recorda que per qualsevol incidència o consulta del servei pots posar-te en contacte a través de l’àrea de contacte que trobaràs al web del servei http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/ca/contacte.html.

Els continguts d’aquest web estan subjectes a un llicència de Creative Commons si no s’indica el contrari.