Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Art de barri
19
Tema principal: 
Interacció positiva
Tipologia d’activitat: 
Tallers d’interacció ciutadana
Objectius: 
  1. Identificar els rumors, estereotips i prejudicis existents entorn de la diversitat cultural (els propis i els socials) al barri per contrastar-los amb informació i dades objectives.
  2. Implicar els participants en una actitud proactiva per desmuntar rumors.
  3. Incidir en els “canals naturals” de propagació dels rumors del barri mitjançant accions que fomentin la interacció positiva entre persones de diferents orígens culturals.
  4. Generar peces fotogràfiques col·laboratives antirumors al carrer per difondre-les a internet.
Continguts: 
  • Concepte de rumor, prejudici i estereotip. Per què, com, on es genera i creix?
  • Quins són els “canals naturals” de propagació dels rumors al barri?
  • Generar debat entorn de quatre o cinc rumors especialment importants en l’àmbit de proximitat.
  • La importància de l’acció com a eina d’impacte en l’àmbit de proximitat.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Un taller per desmuntar i generar el debat entorn dels rumors i estereotips predominants al barri sobre les persones de diferents contextos culturals. Se sortirà al carrer (places, mercats, botigues…) a fer una intervenció que generi interacció amb els veïns i les veïnes. La idea és emmarcar literalment aquests moments i fer una fotografia que doni caràcter d'obra d'art a aquests personatges o llocs de l'entorn urbà.

Públic destinatari: 
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 5 persones

Màxim: 20 persones

Durada: 

Una sessió de 3 hores, o bé, dues sessions d’1 hora i 30 minuts.

Opcional: una sessió extra de feed-back per als joves amb el resultat del seu treball.

Equipament necessari: 

Aula per a 20 persones, taules, cadires, projector.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Ordinador, marcs de fusta, dues càmeres de fotos.

Personal: 

Dos dinamitzadors/es.

Dades de l’entitat: 

Connectats, SCCL

www.connectats.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut