Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Biblioteca vivent
Tema principal: 
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Altres
Descripció de l'activitat: 
L’activitat pretén generar un coneixement mutu entre diferents realitats que conviuen en una mateixa ciutat amb l’objectiu de contribuir a eradicar actituds discriminatòries cap a persones migrades i/o racialitzades.  
 
La biblioteca vivent té les següents parts:
    1. Inici i contextualització de les persones llibre: persones que parlen en primera persona sobre una realitat concreta. Durant cada sessió hi haurà una introducció on es transmetrà en què consisteix la biblioteca vivent i què hauran de fer com a participants. Ho duran a terme les bibliotecàries (una persona tallerista que dinamitza l’activitat).
    2. Conversa i interacció entre les persones participants i les persones convidades. 
    3. Tancament i discussió de l’activitat a càrrec d’una persona dinamitzadora. El tancament consistirà en alguna dinàmica on les bibliotecàries faran una conclusió de les temàtiques que es volen transmetre a través d’aquesta activitat deixant clar que les històries que han escoltat són individuals i no extrapolables a un col·lectiu concret, evitant que facin una idea que generalitzi sobre certs col·lectius i evitant l’essencialisme. 
Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Públic en general
Joves
Gent gran
Nombre de participants: 
Mínim: 15
Màxim: 60
Durada: 

Durada de l’activitat: de 2 a 3 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: entre 10 i 20 minuts aproximadament.

Observacions: 

Aquesta activitat només es pot fer en espais tancats, i no en activitats obertes.

Equipament necessari: 
Espais separats en funció dels “llibres vivents” (testimonies), normalment serien quatre sales com a mínim.
Tantes cadires com participants hi hagi “llibres vivients” (D’acord amb la quantitat de participants)
Material que aporta l’entitat contractada: 

-

Personal: 
4 llibres persona
Un mínim de dues persones dinamitzant.
Dades de l’entitat: 

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut