Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Cantants musulmanes: femení i plural
03
Tema principal: 
Gènere i interculturalitat
Tipologia d’activitat: 
Audició comentada
Objectius: 
  1. Trencar prejudicis i desconstruir imatges estereotipades envers les dones musulmanes.
  2. Oferir un entorn de reconeixement cultural a les dones musulmanes de Barcelona.
  3. Mostrar diversos models de feminitat dins l’islam.
  4. Treballar l’empatia intercultural.
  5. Facilitar la comprensió dels entorns culturals de l’islam.
Continguts: 
  • Explicació bàsica de l’islam com a fet cultural.
  • Les “feminitats” dins l’islam.
  • Tres eixos de reflexió des de tres geografies, actituds i sonoritats diferents: el món àrab, Àfrica Occidental i les noves identitats europees.
  • La música com a eina per desmuntar rumors i estereotips culturals.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

L’activitat consisteix en una xerrada en forma d’audició comentada al voltant de vídeos musicals que acompanyen l’explicació. La música permet treballar de manera audiovisual, cosa que facilita la desconstrucció d’imatges estereotipades, en aquest cas, envers les dones musulmanes, mitjançant la proposta de visions noves que entren en contradicció amb les prefixades.

En aquesta activitat es treballa sobre la música, fent incidència en les formes musicals i derivant-ne els conceptes culturals. Ens centrarem en tres figures femenines molt conegudes en els seus àmbits culturals, però molt desconegudes a Catalunya: la música orquestral àrab amb Umm Kulzum, el pop de lʼÀfrica Occidental amb Oumou Sangare i el rap anglosaxó amb el grup Poetic Pilgrimage.

Amb aquests tres exemples, durant la xerrada-audició, es desactivaran alguns dels rumors més recurrents sobre l’islam i algunes de les idees preconcebudes més esteses: que l’islam només és àrab, que no hi ha diversitat de formes o d’opinions, que les dones no tenen cap mena de visibilitat, que assumeixen el seu destí sense prendre la iniciativa, i que el hijab és sinònim de submissió i silenci.

Públic destinatari: 
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 70 persones

Durada: 

Activitat: 2 hores (1hora i 30 minuts de xerrada i 30 minuts de debat)

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 minuts

Equipament necessari: 

Sala diàfana amb cadires, pantalla d’audiovisuals amb connexió al portàtil i micròfon.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Ordinador portàtil, vídeos i música.

Bibliografia i discografia recomanada.

Personal: 

Una tallerista.

Dades de l’entitat: 

Col·lectiva Captiva

Contacte: Wafae Moussaoui

Tel.: 632 736 146

wafa_bcn@hotmail.com

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut