Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Com els veiem? Com ens veuen?
13
Tema principal: 
Rumors, prejudicis i estereotips
Tipologia d’activitat: 
Taller audiovisual
Objectius: 
 1. Posar en evidència i qüestionar els estereotips i prejudicis que tots tenim.
 2. Arribar a conclusions pròpies sobre els seus efectes en la convivència. Especialment en el respecte entre les persones, la igualtat d’oportunitats, els sentiments, la identitat i els comportaments.
 3. Reflexionar sobre per què s'accepten i difonen els rumors, fins i tot aquells que són inversemblants i destructius.
Continguts: 
 • Els estereotips com a generalitzacions que porten a la pressuposició.
 • Pressuposicions que porten al prejudici.
 • Prejudicis que porten a la discriminació.
 • Discriminació que provoca uns determinats sentiments i reaccions en les persones discriminades.
 • Reaccions que poden portar a reforçar estereotips o bé contribuir a trencar-los.
 • Introducció del concepte de “profecia que s’autoacompleix”.
 • Rumors, què són i per què es propaguen. Quina és la vostra aportació.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

El taller està pensat en dues parts:

 1. Joc d’estereotips. En aquesta etapa interessa que aflorin estereotips diversos, fent un joc de penjar etiquetes a diferents personatges en funció, únicament, d’un tret exterior. La posada en comú d’aquests estereotips porta a un primer debat, on es veu com aquest etiquetatge també es practica en la vida real.
 2. Exemplificar situacions relacionades amb el debat realitzat a través de petits fragments de pel·lícules i espots audiovisuals. Aquesta part audiovisual s'orienta, en alguns casos, a l’emotivitat i l’autoidentificació dels espectadors, i en d’altres al seu sentit de l’humor. Les escenes fan referència a prejudicis i rumors de diferent tipus.

Són els debats i les aportacions dels alumnes mateixos els que van guiant el contingut i la dinàmica del taller. Les inquietuds, les experiències reals, els seus neguits estan, doncs, al centre del contingut.

Públic destinatari: 
Joves
Públic en general
Nombre de participants: 

Mínim: 15 persones

Màxim: 25 persones

Durada: 

Activitat: 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 15 minuts abans i 15 minuts després de l’activitat.

Equipament necessari: 

Aula preferentment amb cadires mòbils (no imprescindible), pissarra i retoladors o guix, ordinador amb projector i altaveus.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Material de papereria (fotografies, etiquetes, etcètera).

Ordinador i altaveus (si és necessari).

El material audiovisual.

Personal: 

Un/a tallerista.

Dades de l’entitat: 

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper

Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona

Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)

 d-cas@d-cas.net

www.d-cas.net

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut