Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Creant comunitat
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Taller participatiu
Descripció de l'activitat: 

El taller es vehicula a través d’una història metafòrica que ens permet crear un espai de seguretat per aprofundir des del joc (role-play) els diferents conflictes que poden generar les actituds racistes i discriminatòries. A nivell metodològic es tracta d’un taller teatral participatiu i d’un seguit d’estratègies basades en la interacció.

Les participants s’hauran de posicionar en diferents situacions on es plantegen dilemes relacionats amb el contingut. Hauran de posar-se en el lloc dels personatges protagonistes i tindran espai per expressar el que volen canviar de la història i intentar-ho, tenint en compte les diferents sensibilitats i opinions que tingui el grup. Farem servir diferents tècniques com el Teatre imatge, la ment dividida i el Teatre fòrum.

Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Persones adultes
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 15 persones.

Màxim: 30 persones.

Durada: 

Durada de l’activitat: 2 sessions d’1 hora i 30 minuts. També es pot plantejar com una sessió seguida amb una pausa de 15 minuts entre sessions.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat:15 minuts per preparar l’espai i 15 minuts per recollir.

Equipament necessari: 

Aula o espai diàfan ampli que permeti retirar el mobiliari a les bandes.

Material que aporta l’entitat contractada: 

L’entitat portarà tot el material necessari per al desenvolupament de l’activitat.

Personal: 

Dues talleristes

Dades de l’entitat: 

Associació Cultural La Nave Va

www.lanaveva.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut