Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Desconstruint representacions i imaginaris discriminatoris
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Taller formatiu
Descripció de l'activitat: 
La formació consisteix en una primera part de caire teòric (on s’explicaran processos de colonització i racialització), que ajudi a l’alumnat a generar una correlació de les relacions discriminatòries que es generen avui en dia, així com el context polític i històric en les que es fonamenten. També es posarà èmfasi en la revisió de forma crítica de la vinculació del concepte de racisme amb violència i seguretat, i la conseqüència que això té en la vida de les persones. 
 
La sessió tindrà una segona part més pràctica, a través de l’anàlisi de materials audiovisuals com fotografies, vídeos i notícies de diari, sempre amb l’objectiu de que els i les participants puguin desconstruir idees preconcebudes i que els participants puguin prendre una posició crítica i de revisió de tot allò que veuen en la seva quotidianitat. 
Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Persones adultes
Joves
Nombre de participants: 
Mínim: 15
Màxim:30
Durada: 
Activitat: 2 hores.
Temps de preparació per muntar i desmuntar l'activitat: 5 minuts.

 

Equipament necessari: 

Ordinador, internet i projector

Material que aporta l’entitat contractada: 

Presentació PPT

Personal: 

Un/a tallerista. 

Dades de l’entitat: 
Sos Racisme Catalunya

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut