Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Eines per desmuntar prejudicis sobre l’islam
28
Tema principal: 
Islamofòbia
Tipologia d’activitat: 
Tallers formatius
Objectius: 
  1. Conscienciar de l’existència de l'islamofòbia i donar eines per tal de detectar-la i tenir una mirada crítica sobre el context.
  2. Desmuntar el discurs de la islamofòbia com a generador de rumors, prejudicis i estereotips.
  3. Procurar informació per tal de detectar plantejaments islamòfobs involuntaris en la tasca quotidiana.
Continguts: 
  • La islamofòbia com a categoria d’anàlisi: el concepte d’islamofòbia basat en l’informe de la Comissió Runnymede, referent reconegut internacionalment.
  • Els vuit indicadors d’islamofòbia, extrets de l’informe.
  • Exemples i exercicis pràctics.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

L’activitat no està plantejada per debatre sobre l’existència de la islamofòbia, sinó per donar eines per poder  treballar-la com a eix de discriminació i generació de rumors, prejudicis i estereotips.

Es treballaran, mitjançant exemples, els vuit indicadors d’islamofòbia de l’informe de la Comissió Runnymede. A partir d’indicadors, tan objectius com sigui possible, es pretén despersonalitzar i treure emocionalitat a la qüestió. Per tant, l’activitat es desenvoluparà des de l’observació i l’anàlisi.

Públic destinatari: 
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 25 persones

Durada: 

Activitat: 1 sessió de 4 hores

Equipament necessari: 

Espai amb cadires, projector, pantalla i so, pissarra o similar.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Material didàctic i ordinador.

Personal: 

Una tallerista.

Dades de l’entitat: 

Col·lectiva Captiva

Contacte: Brigitte Vasallo

Tel.: 647 299 956

collectivacaptiva@gmail.com 

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut