Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / El poder del llenguatge
32
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Tallers-debats amb dinàmiques participatives
Objectius: 
  1. Reflexionar sobre el llenguatge inclusiu com a base d'una societat més igualitària.
  2. Identificar els usos del llenguatge discriminatoris o despectius amb relació al racisme i buscar alternatives.
  3. Reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació com a agent d'exclusió o inclusió social.
Continguts: 
  • El racisme i la xenofòbia
  • El racisme en el llenguatge
  • Bones pràctiques en el llenguatge
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Breu introducció teòrica als conceptes de racisme i xenofòbia i formació teoricopràctica de l'ús del llenguatge.

Posteriorment, es projecta un fragment d'un programa de televisió prèviament seleccionat. Les persones participants disposen de la transcripció de tot el contingut perquè no n'hagin de prendre nota.

En acabar, es treballa sobre el contingut i s'identifiquen els elements del llenguatge discriminatoris.

En grup i dinamitzat per la tallerista, es debat sobre els elements identificats, sobre la idoneïtat del seu ús, freqüència, efecte sobre les persones i, especialment, es construeixen alternatives a un llenguatge discriminatori i excloent.

Públic destinatari: 
Joves
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 30 persones

Durada: 

Activitat 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 minuts.

Observacions: 

Activitat especialment indicada per a alumnes o professionals interessats en la comunicació, en l'ús de la llengua. També per a professorat o professionals d'entitats o institucions que vulguin evitar l'ús d'un llenguatge discriminatori.

Equipament necessari: 

Ordinador, altaveus, projector.

Pissarra.

Cadires i taules o cadires on es pugui escriure.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Vídeo.

Documentació impresa.

Dossier amb informació de suport.

Personal: 

Una dinamitzadora.

Dades de l’entitat: 

SOS Racisme Catalunya

Contacte: Cristian Pachá

Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta, 08002 Barcelona

Tel.: 933 010 597

formacio@sosracisme.org

www.sosracisme.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut