Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / El racisme mata
04
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Docufòrum
Objectius: 
 1. Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme i la xenofòbia a la societat.
 2. Reflexionar sobre el paper de les lleis, les polítiques i els mitjans de comunicació en la discriminació racista.
 3. Conèixer les conseqüències de la discriminació racista en la vida de les persones.
 4. Conèixer exemples de lluita social per la igualtat de drets i defensa de drets humans.
 5. Debatre i generar propostes per combatre el racisme.
 6. Aportar eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball grupal.
Continguts: 
 • El racisme i la xenofòbia i les seves conseqüències.
 • Conceptes relacionats amb política migratòria, centres d'internament per a persones estrangeres (CIE), procés de regularització i gestió de fronteres.
 • La influència dels mitjans de comunicació i el tractament de la informació.
 • El paper de la ciutadania en la lluita contra el racisme i en la defensa dels drets humans.
 • Convivència i cohesió social.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Projecció del documental El racisme mata. Les múltiples cares del racisme institucional (30 minuts)

Dinamització de debat participatiu incidint en els conceptes següents:

 • CIE: legalitat i legitimitat de la privació de persones per una falta administrativa.
 • Política migratòria: anacronisme de la Llei d'estrangeria, orígens, evolució. Relació entre països de la UE.
 • Fronteres: gestió de fronteres en l'àmbit europeu, Frontex, i internacional.

Serà interessant relacionar els conceptes recollits al documental amb les situacions actuals. Tot i això, els interessos del públic participant determinaran el contingut i els temes tractats al debat.

Públic destinatari: 
Joves
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim: 5 persones

Màxim: 75 persones

Durada: 

Activitat 1,5 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 minuts

Equipament necessari: 

Ordinador, altaveus, projector.

Cadires

Material que aporta l’entitat contractada: 

Vídeo.

Personal: 

Una persona.

Dades de l’entitat: 

SOS Racisme Catalunya

Contacte: Crisitian Pachá

Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta, 08002 Barcelona

Tel.: 933 010 597

formacio@sosracisme.org

www.sosracisme.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut