Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / El rizoma dels rumors: "La creativitat de l’arttèrapia i la dansa contra els rumors"
17
Tema principal: 
Rumors, prejudicis i estereotips
Tipologia d’activitat: 
Tallers d’expressió artística i creativa
Objectius: 
  1. Prendre consciència del substrat cultural dels rumors; dels prejudicis conscients i inconscients; de les emocions que provoquen els rumors; com es difonen i quines conseqüències tenen sobre les persones o grups afectats.
  2. Desenvolupar l’empatia.
  3. Treballar judicis, prejudicis i rumors des de la interrelació del cos, l’art i l’escriptura creativa. 
Continguts: 
  • Presentació del rizoma dels rumors.
  • Dinàmiques de dansa i expressió.
  • Dinàmiques d’expressió artística i escriptura creativa.
  • Creativitat per contrarestar els rumors.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Es tracta d’una activitat en què s’aplica la metodologia de l’artteràpia, segons la qual l’art és l’element mediador per expressar i transformar conflictes i dificultats.

En una primera part es presenta la metàfora del rizoma dels rumors.

A la segona part es farà el següent:

  • Treball corporal amb la dansa i l'expressió per desenvolupar l’empatia.
  • Dinàmica amb la plàstica i l’escriptura creativa: construcció del rizoma del rumor i del rizoma contrari.
  • Treball plàstic corporal per experimentar com es pot transformar el rumor amb l’empatia, l’escolta de l’altre i la creativitat.

La tercera part portarà a la reflexió a partir de l’experiència.

Públic destinatari: 
Gent gran
Infants
Joves
Persones adultes
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 25 persones

Durada: 

Una sessió de 2 hores, o bé, dues sessions de 2 hores, o bé, tres sessions de 2 hores.

Observacions: 

Es recomana fer l’activitat en dues o tres sessions, ja que dóna temps per aprofundir-hi més. En el cas que s’hagués de fer en una sola sessió, s’han de preparar molt bé els precedents i el context amb el grup.

Equipament necessari: 

Sala diàfana per a tots els participants drets en rotllana i equip de so.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Material plàstic.

Documentació.

Personal: 

Un o dos professionals de la dansa i l’artteràpia.

Dades de l’entitat: 

Centre de Formació i Creació Artística Marabal

www.marabal.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut