Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / FoTO. Imatge i acció!
09
Tema principal: 
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Tallers de teatre social
Objectius: 
  • Reflexionar sobre els conceptes d’interculturalitat.
  • Visibilitzar les dimensions del racisme, la seva manifestació quotidiana i allò que el sosté, des del nivell micro al macro.
Continguts: 

Promovem un espai a reconèixer a través d'exercicis, els nostres prejudicis i estereotips, visualitzant la subjectivitat de les mirades i accions, a través del cos i la fotografia.

 

Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Mitjançant la tècnica del teatre-imatge revelem els conceptes a treballar que es troben en l'imaginari col·lectiu. La creació d'imatges a través del cos, ens dona l'oportunitat de transformar la realitat i crear noves composicions. La fotografia ens desvela així les múltiples formes en que som mirats i mirem.

Públic destinatari: 
Joves
Persones adultes
Públic en general / familiar
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones
Màxim: 15 persones

 

Durada: 

Durada de l’activitat: 3 hores
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: 30 minuts

 

Equipament necessari: 

Aula amb espai suficient per moure’ns amb llibertat i seguretat, amb bona il·luminació, de preferència natural (Millor si l’activitat es fa pel matí). 

 

Material que aporta l’entitat contractada: 

Mapa A0 imprès en cartó ploma, fotografies, retoladors.

 

Personal: 

3 persones dinamitzadores.

 

Dades de l’entitat: 

Nom de l'entitat: Associació El Catalejo
www.elcatalejo.org - www.espailatregua.com

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut