Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Homonacionalisme i pinkwashing: La instrumentalització de les lluites LGBTI+
Tema principal: 
Imaginaris i percepcions
Gènere i feminismes
Tipologia d’activitat: 
Taller formatiu
Descripció de l'activitat: 

El treball girarà al voltant de contrastar diferents discursos i realitats sobre el garantiment, promoció i vulneració dels drets LGBTI+. Des d’un marc interseccional analitzarem les generalitzacions, reduccionismes i elements discriminatoris subjacents.

Tant l'anàlisi com la facilitació de recursos conceptuals i pràctics li permetrà a les persones assistents realitzar interpretacions crítiques de les qüestions abordades i, a partir d'aquestes, adoptar un paper actiu en la detecció i desactivació de violències i actituds racistes vers la societat en general i les comunitats LGBTI+ en particular. 

Públic destinatari: 
Públic en general
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 15 persones.

Màxim: 30 persones.

Durada: 

Durada de l’activitat: 2 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: 15 minuts.

Equipament necessari: 

Espai amb cadires, projector, pantalla, equip de so i pissarra.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Material didàctic i ordinador.

Personal: 

Un tallerista.

Dades de l’entitat: 

Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi)

www.centredestudisafricans.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut