Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / La mirada crítica
15
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Tallers amb suport audiovisual
Objectius: 
 1. Revisar la mirada que exerceixen els mitjans de comunicació massiva sobre les persones d’altres contextos culturals a la ciutat.
 2. Discutir sobre els rumors, estereotips i prejudicis promoguts des dels grans mitjans, i promoure altres mirades de mitjans independents.
Continguts: 
 • Conceptes: interculturalitat-multiculturalitat, rumor, estereotip, prejudici; imaginari, mitjans massius, mitjans alternatius, mitjans ciutadans; entramat i agenda mediàtica.
 • Valors: sentit crític, reflexió, curiositat, respecte, tolerància, empatia, convivència, participació, proactivitat.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

L’activitat posa el centre de la seva actuació en la desconstrucció dels imaginaris presents sobre la diversitat cultural. Per aconseguir-ho, es duu a terme una estratègia que inclou l’anàlisi crítica de mitjans. Es tracta de replantejar com mirem les persones provinents d’altres contextos culturals. Preguntar-nos com ens veuen aquestes persones i qüestionar la mirada que preval als mitjans massius, per així trobar una mirada jove, lliure de prejudicis, proactiva i incloent.

Per dur a terme l’activitat es farà el següent:

 • Entrevistes inicials, per conèixer els prejudicis que es tenen.
 • Tres tallers.
 1. "Imaginar no costa res", en què es desmuntarà estereotips sobre diferents països a través de fotografies i es definirà els conceptes de rumor, estereotip i prejudici amb el suport de vídeos.
 2. "Què diu la TV?". Durant una hora s'analitzarà continguts dels mitjans de comunicació de masses, així com de mitjans socials, per reflexionar sobre quin paper tenen en la construcció d’imaginaris sobre la diversitat).
 3. "El diari de...". Recreació mitjançant el teatre, els rols i la improvisació del format de programa de televisió dels talk show. A través d'un seguit d’entrevistes i debat televisiu pretenem treballar l'empatia posant-nos al lloc de la persona immigrada i altres rols que ens permeten debatre sobre els prejudicis, tòpics i estereotips entorn de la diversitat cultural.
 • Entrevistes finals per avaluar les reflexions dels participants.
 • Enregistrament del procés amb la posterior edició d’un vídeo de 4 minuts on es reflecteixi el treball i el debat fet per l’alumnat.
 • Esdeveniment socialitzador: acte en el qual es convida la comunitat educativa del centre on els mateixos alumnes presenten els tallers i s’estrena el vídeo del projecte. Alhora, s’extreuen conclusions i es debat amb els assistents.
Públic destinatari: 
Gent gran
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 15 persones

Màxim: 30 persones

Durada: 

Activitat: 3 hores, dividides en tres sessions.

Preparació prèvia: 1 hora d’entrevistes abans i després de l’activitat a dues de les persones participants.

Esdeveniment socialitzador: 1 hora per presentar el vídeo resultant.

Observacions: 

Cal que el grup d’alumnes estigui assegut en forma de mig cercle per afavorir el debat.

Si l'entitat sol·licitant desitja el vídeo del making-off, el cost l’haurà d'assumir l'institut/centre educatiu. El preu és de 106,40€/bruts.

Equipament necessari: 

Aula gran, cadires, ordinador personal o portàtil, projector, equip de so, pissarra.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Càmera de vídeo.

Personal: 

Un/a tallerista + un/a càmera.

Dades de l’entitat: 

Nom de l'entitat: Associació Cultural elParlante

www.elparlante.es

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut