Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / L’efecte Pigmalió: el poder de les expectatives en l’èxit educatiu
34
Tema principal: 
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Tallers-debats amb dinàmiques participatives
Objectius: 
 1. Prendre consciència del poder que tenen les nostres expectatives en l’èxit educatiu de l’alumnat.
 2. Abordar tots aquests temes al voltant d’un mateix fenomen: l’efecte Pigmalió.
Continguts: 
 • Dinàmiques de joc vivencial que ens permetran prendre consciència de com fem una imatge de nosaltres mateixos. El paper que tenen els estereotips i prejudicis i com es transmeten. De vegades, de manera molt palpable o explícita, de vegades, de manera subtil i velada.
 • Origen i mitologia de l’anomenat “efecte Pigmalió”.
 • Explicació científica (psicològica i social) d’aquest efecte.
 • Coneixement d’experiments que se n’han fet en l’àmbit educatiu.
 • Eines i consells per esdevenir un Pigmalió positiu amb els nostres alumnes.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Lluny de ser innòcues, les expectatives dels professionals docents tenen un efecte directe en allò que s’atreveixin a ser o fer els seus alumnes. Però, realment, tenim una imatge acurada del que són o poden ser? Quin paper tenen els nostres estereotips i prejudicis en la imatge que els transmetem de si mateixos?

En primer lloc, s’intenta que els educadors i les educadores experimentin en primera persona l’inici d’un efecte Pigmalió. D’aquesta dinàmica experiencial, se’n deriva l’exposició teòrica i la il·lustració a través d’exemples reals i fragments de pel·lícules. Finalment, es treballa la presa de consciència sobre les expectatives que ens hem format de nosaltres mateixos i de quina manera permetem (o no) que ens condicionin.

L’activitat també aprofundeix en el nostre paper com a “Pigmalions” positius dels altres, i més concretament dels nostres alumnes. A través d’exemples i consells pràctics que permetin:

 • Veure l’altre des d’un punt de vista ampli i no guiat pels nostres estereotips i prejudicis.
 • Veure realment les potencialitats que té o pot tenir, i modificar, així, les nostres expectatives.
 • Fer de pantalla o mirall per tal que l’altre sigui també capaç de veure-les i modificar, així, la imatge que pugui tenir sobre ell o ella mateixa.
 • Potenciar al màxim allò que, ara sí, tots o totes veiem.
Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 30 persones

Durada: 

Activitat 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 15 minuts abans i 15 minuts després de l’activitat.

Equipament necessari: 

Aula preferiblement àmplia que permeti la projecció d’audiovisuals i la realització de dinàmiques.

Pantalla, equip d’altaveus, equip de projecció de DVD o ordinador.

Material que aporta l’entitat contractada: 

El material audiovisual que s’ha de visionar.

El material necessari per a les dinàmiques participatives.

Ordinador i altaveus (si és necessari).

Personal: 

Un/a tallerista.

Dades de l’entitat: 

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

www.d-cas.net

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut