Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Mustafà és al replà
08
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Sessions de teatre fòrum
Objectius: 
  1. Informar, sensibilitzar i lluitar contra el fenomen del racisme subtil.
  2. Informar, sensibilitzar i lluitar contra les actituds que el sostenen, com ara els prejudicis, la discriminació i els rumors.
  3. Presentar una escena quotidiana per desvelar els pensaments més reiteratius amb relació a certs col·lectius.
  4. Denunciar la violència institucional, molts cops enfortida pels mitjans de comunicació, sobre la percepció envers certes persones.
  5. Denunciar l'aporofòbia i informar d'aquest perill en plena època de crisi.
  6. Donar eines per fer front a situacions de discriminació.
Continguts: 
  • Racisme subtil
  • Rumors i prejudicis
  • Aporofòbia i rumors
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

En Mustafà és al replà

El teatre fòrum és una peça de teatre i debat.

Després d’una introducció de 5 minuts on s'explica l'activitat, passem a fer la representació d'una obra de teatre, que servirà de base per a un debat posterior amb el públic sobre la situació que es planteja per trobar-hi possibles solucions.

Dirigida per Jordi Forcadas.

Interpretada per cinc actors o actrius (segons disponibilitat): Judit Saula, Holga Pallejà, Marina Getino, Laura González, Alí Hamidou, Lluís Cases i Eduard Benito.

Sinopsi:

En una comunitat de veïns trobem un problema que ens afecta tots. Tot i que sembla que hi ha una convivència normal, davant certs interessos sorgeixen conflictes, a través dels quals aniran aflorant actituds carregades de prejudicis i estereotips envers l'altre que s'agreugen amb els rumors. Això crea una barrera comunicativa i una distància que fa impossible trobar una solució conjunta.

Públic destinatari: 
Joves
Persones adultes
Públic en general
Nombre de participants: 

Mínim: 50 persones

Màxim: 200 persones

Durada: 

Activitat: entre 1,5 hores i 2 hores, segons debat.

Temps de preparació, muntatge: 15 minuts.

Desmuntatge: 10 minuts

Observacions: 

Obra de teatre molt versàtil, que s'adapta a molts espais.

Malgrat tot, el debat posterior a la representació funciona millor en espais tancats, ja que en els que són oberts, a la gent li costa més opinar i se senten més exposats.

Equipament necessari: 

Si es fes en un espai a l'aire lliure, s'ha de disposar d'un equip de so complet: taula de so, cinc micròfons de diadema sense fils i un micròfon de mà sense fils.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Escenografia completa i transport.

Personal: 

Cinc actors o actrius i un dinamitzador/a.

Dades de l’entitat: 

Nom de l'entitat: Forn de Teatre Pa'tothom

www.patothom.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut