Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Noves formes visuals
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Taller formatiu
Descripció de l'activitat: 

Aquest taller pretén aportar una reflexió en profunditat sobre la construcció històrica de certs imaginaris que formen part del nostre dia a dia. Així, vol analitzar la creació, producció i consum d’imatges que formen part d’un imaginari discriminatori basat en l’exotització, invisibilització i assimilació, entre d’altres. I a la vegada explorar la creació de nous imaginaris.

Pel que fa a la metodologia, el taller es divideix en dues sessions de 2 hores de durada cada una. En la primera, de caire teòric, les talleristes fan un repàs sobre aquells imaginaris que es consideren problemàtics, s’investiga el perquè ho son, i com desarticular-los. També s’explorarà les bones pràctiques actuals, així com les propostes per a la creació de nous imaginaris.

En la segona part, hi ha exercicis i dinàmiques pràctiques per tal que les participants posin en pràctica els coneixements apresos.

Públic destinatari: 
Públic en general
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 15 persones

Màxim: 30 persones

Durada: 

Activitat: 2 sessions de 2 hores cada una.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 30 minuts abans i 30 minuts després de l'activitat.

Equipament necessari: 

Sala amb cadires, ordinador o portàtil, projector, equip de so.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Fulls de paper A4, tisores sense punta, revistes i material plàstic (pintures, pinzells, retoladors, ceres).

Personal: 

Dues talleristes

Dades de l’entitat: 

---------

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut