Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Racisme a les xxss? Estratègies comunicatives per combatre’l
Tema principal: 
Imaginaris i percepcions
Tipologia d’activitat: 
Taller formatiu
Descripció de l'activitat: 

Les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram i WhatsApp) són noves vies de comunicació que podem utilitzar per promoure les accions interculturals i d’eradicació del racisme. Saber-les utilitzar i treure’n el màxim profit és un dels objectius d'aquesta formació.

En aquest taller els i les participants aprendran a dissenyar una campanya per xarxes que incorpori la mirada intercultural, posant en pràctica amb exemples i temes concrets. Alhora, també analitzarem el contingut i les campanyes que circulen per les xarxes i descobrirem quins són els i les referents de lluita contra el racisme.

Públic destinatari: 
Educadors i educadores
Persones adultes
Públic en general
Joves
Gent gran
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 20 persones

Durada: 

Durada de l’activitat: 1 sessió amb una durada de 2 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: depenen el lloc, però 15 minuts.

Observacions: 

Es pot oferir a instituts, casals de gent gran i departaments de l’administració.

Equipament necessari: 

Sala amb projector, altaveus i ordinador, si és possible.

Material que aporta l’entitat contractada: 

___________

Personal: 

1 formador/a per a cada sessió.

Dades de l’entitat: 

Associació Intercultural Llatins per Catalunya / Agència de Comunicació Intercultural ITACAT

www.llatins.org / www.itacat.info

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut