Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la interculturalitat

Inici / Estrategia bcn antirumors / Catàleg d'Activitats Antirumors / Taller de hip-hop "Rimant rumors"
11
Tema principal: 
Racisme i discriminació
Tipologia d’activitat: 
Taller de hip-hop
Objectius: 
  1. Desmuntar els rumors i estereotips sobre les persones d’orígens culturals diversos que poden tenir els joves i que dificulten la convivència, les relacions interculturals i el respecte.
  2. Fomentar, entre els joves, una visió positiva i constructiva de la diversitat cultural i sobre el fet migratori en general.
  3. Impulsar una reflexió crítica per part dels joves entorn del racisme i la discriminació.
Continguts: 
  • Les manifestacions culturals diverses.
  • El hip-hop com a eina útil per desmuntar rumors i prejudicis vinculats amb la diversitat cultural.
  • La convivència intercultural.
Descripció i desenvolupament de l’activitat : 

Aquesta activitat presenta el hip-hop com a eina per mostrar la diversitat cultural i sensibilitzar sobre els prejudicis i els rumors, ja que dóna als joves una oportunitat d’expressar-se a través de llenguatges que els són familiars, com el ball i la música.

L’activitat es desenvoluparà de la manera següent:

  • Xerrada-presentació del taller amb Pau Llonch, artista català de hip-hop, del grup At Versaris, o amb Xavi Vicente, el Nota, cantant de hip-hop de Cornellà de Llobregat.
  • Breu introducció al hip-hop com a moviment cultural universal i reivindicatiu, audició i projecció de músiques amb missatge antiracista i introducció als rumors i prejudicis vinculats amb la diversitat cultural.
  • A la segona part del taller, els joves es divideixen en grups i emplenen les plantilles amb rimes antirumors per crear la seva cançó.
  • La tercera part és una classe magistral de ball. Els joves aprendran algunes coreografies.
Públic destinatari: 
Joves
Nombre de participants: 

Mínim: 10 persones

Màxim: 40 persones

Durada: 

Activitat: 2 hores

Equipament necessari: 

Sala gran (els joves s'han de poder moure amb comoditat i han de tenir lloc per ballar).

Cadires.

Equip de so de qualitat amb altaveus i micròfons.

Ordinador, projector i connexió a internet.

Material que aporta l’entitat contractada: 

Cartolines, notes adhesives i retoladors.

Ordinador portàtil (si és necessari).

Personal: 

Tres persones: coordinador/a, artista de hip-hop i dinamitzador/a i ballarina

Dades de l’entitat: 

Nom de l'entitat: Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi)

www.centredestudisafricans.org

Accés directe a totes les activitats

Comparteix aquest contingut