Inici / Estrategia bcn antirumors / Què fem - Estratègia antirumors

L’Estratègia BCN Antirumors neix l’any 2010, en el marc del Pla BCN Interculturalitat. És una estratègia comunicativa de sensibilització i formació que té com a objectiu generar eines i recursos per desmuntar rumors i estereotips que dificulten el procés intercultural perquè són el germen d’actituds racistes, pràctiques discriminatòries i/o discursos populistes que fomenten la por i la desconfiança entre les persones.

L’Estratègia Barcelona Antirumors articula la seva tasca a la ciutat i amb la ciutat a través de quatre línies d’acció:

  • Participació: que fa a traves de la Xarxa Barcelona Antirumors i els Agents Antirumors en Acció. 
  • Formació: oferint el curs d’Agents Antirumors.
  • Sensibilització: a través del Catàleg d’Activitats Antirumors, les accions antirumors als barris i la distribució de materials antirumors.
  • Comunicació: difusió de les accions i campanyes antirumors.

 

Comparteix aquest contingut