Inici / Impulsem la interculturalitat / Projectes interculturals / Programa Intercultural de l’Eixample

El Programa d’Interculturalitat de l’Eixample sorgeix d’un diagnòstic previ, en el que per mitjà d’un procés participatiu entre els professionals de Serveis a les Persones del Districte i dinamitzat per una consultora experta, es construeixen col·lectivament els objectius, les accions i la translació operativa del marc de ciutat de la Interculturalitat a les polítiques públiques de Districte.

Els objectius del Programa d’Interculturalitat de l’Eixample són:

  • Incloure la perspectiva intercultural en la gestió interna del Districte de l’Eixample.
  • Millorar la representativitat de les associacions i els espais de participació ciutadana del Districte de l’Eixample.
  • Reduir els prejudicis relacionats amb estereotips culturals de la població del Districte de l’Eixample.
  • Garantir l’accés de tota la població del Districte de l’Eixample als serveis i els equipaments en igualtat de condicions.

Cada objectiu disposa d’un desplegament operatiu d’objectiu i d’accions, així com una temporalització que va des de mitjans del 2018 fins a l’any 2021 en el que es pretén haver assolit els objectius generals.

Comparteix aquest contingut