Inici / Impulsem la interculturalitat / Subvencions

Impulsem la Interculturalitat també ofereix suport tècnic a la línia "X. Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat”, de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament 2019. Aquesta línia facilita finançament als projectes que incorporen els principis de la interculturalitat. És a dir, impulsa els projectes que donen visibilitat a la diversitat cultural de la ciutat, fomenten el diàleg entre cultures i el sentiment de pertinència, i que aposten per la igualtat de drets, combatent el racisme i la discriminació, en els camps de l’educació, el coneixement i la participació ciutadana.

La línia X es desglossa en les sublínies següents:

Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2019.

Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant el curs escolar 2019-2020.

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural.

Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos.

Xe) Foment de la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos en els espais de participació de la ciutat. 

La col·laboració del Programa en aquesta convocatòria afavoreix la participació de les entitats en el Programa i en el territori, el treball en xarxa, així com més sensibilització en l’enfocament intercultural en el sector associatiu.

 

Convocatòria de subvencions 2020

17/12/2019 - 12:54

Ahir 16 de desembre, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'anunci oficial de la Convocatòria ordinària de Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020.

La sol·licitud de subvencions per al 2020 només es podrà demanar per Internet

10/12/2019 - 16:24

El passat 5 de desembre, la Comissió de Govern va aprovar la Convocatòria ordinària de Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020.

Impuls d'aliances entorn el pluralisme lingüístic

10/12/2019 - 13:28

L’ensenyament i aprenentatge de les llengües maternes compta amb diversos projectes d’àmplia trajectòria a la ciutat

Comparteix aquest contingut