Inici / Impulsem la interculturalitat / Subvencions

Impulsem la Interculturalitat també ofereix suport tècnic a la línia "X. Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat”, de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament 2019. Aquesta línia facilita finançament als projectes que incorporen els principis de la interculturalitat. És a dir, impulsa els projectes que donen visibilitat a la diversitat cultural de la ciutat, fomenten el diàleg entre cultures i el sentiment de pertinència, i que aposten per la igualtat de drets, combatent el racisme i la discriminació, en els camps de l’educació, el coneixement i la participació ciutadana.

La línia X es desglossa en les sublínies següents:

Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2019.

Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant el curs escolar 2019-2020.

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural.

Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos.

Xe) Foment de la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos en els espais de participació de la ciutat. 

La col·laboració del Programa en aquesta convocatòria afavoreix la participació de les entitats en el Programa i en el territori, el treball en xarxa, així com més sensibilització en l’enfocament intercultural en el sector associatiu.

 

Sants-Montjuïc i Ciutat Vella aposten per transversalitzar la perspectiva intercultural

03/02/2021 - 12:44

Els dos districtes han iniciat processos interns de revisió i reflexió que conduiran a la creació de Plans Interculturals d’àmbit territorial

Un impuls a la transversalització de l’enfocament intercultural

16/12/2020 - 17:01

Avançant en la transversalització de l’enfocament intercultural als districtes i àmbits estratègics.

Banner Convocatòria General de Subvencions 2021.

Oberta la convocatòria de subvencions ordinàries pel 2021

16/12/2020 - 11:19

Avui, 22 de desembre, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2021.

Comparteix aquest contingut