Inici / Noticia / Diversitat lingüística

Diversitat lingüística

Impulsem la Interculturalitat.

La diversitat lingüística no només és un dret sinó que és una característica de les societats plurals i diverses que té múltiples beneficis socials i per als seus parlants. Es tracta d’un actiu social que aporta riquesa econòmica, social i cultural. A escala individual el plurilingüisme té nombrosos efectes positius, cognitius i relacionals. Segons diversos estudis el plurilingüisme té efectes positius en l’adquisició de llengües suplementàries i és un recurs educatiu excel·lent per a la participació inclusiva a les escoles dels infants d’orígens culturals diversos, alhora que permet mantenir el contacte amb la família en el país d’origen.

El Programa BCN Interculturalitat ha posat especial èmfasis en l’objectiu d’incentivar la presència i el reconeixement de la diversitat lingüística que hi ha a la ciutat. A més, la promoció de l’aprenentatge de les llengües familiars, sobretot en l’àmbit educatiu, ha estat una de les accions més impulsades a través del suport a projectes dels Districtes i de projectes subvencionats a entitats i associacions a través de la línia de subvencions d’interculturalitat.

D’una banda, tot i que encara molts es troben en una etapa incipient, amb proves pilots en diversos punts de la ciutat o iniciatives encara per engegar, s’ha aconseguit que progressivament les diferents àrees d’educació als Districtes reconeguin i apostin per accions de promoció de la diversitat lingüística. D’altra banda, cada vegada són més les entitats que han incorporat la promoció de la diversitat lingüística en els seus projectes.

Al Besòs hi ha el Projecte de llengües maternes: extraescolars d’urdú i d’àrab. És un projecte de continuïtat que se centra en l’aprenentatge de llengües d’origen. Té com a objectius l’ensenyament d’urdú i àrab en horari extraescolar per als alumnes de l’escola Eduard Marquina i Concepció Arenal, alhora que intenta reforçar la vinculació entre les famílies, l’AFA i l’escola; vol incidir en la dinàmica relacional de la comunitat educativa en el seu conjunt.

A Ciutat Vella hi ha el Projecte de llengües maternes per a infants i català per a famílies. És un projecte de continuïtat que promou que les escoles de Ciutat Vella esdevinguin un espai d’acollida i trobada de famílies de diferents contextos culturals. D’una banda, fomenta l’aprenentatge de llengües maternes per part dels infants participants i, de l’altra, reforça l’acostament entre famílies participants, les AMPA i les escoles a través de la millora de la competència lingüística en català d’aquestes famílies.

Comparteix aquest contingut