Inici / Noticia / El procés participatiu per l’elaboració del nou Pla d’Interculturalitat de la ciutat arriba a la seva fi

El procés participatiu per l’elaboració del nou Pla d’Interculturalitat de la ciutat arriba a la seva fi

Procés participatiu del nou Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030.

Deu anys han passat des de que l’Ajuntament de Barcelona va consolidar la seva aposta per la interculturalitat amb la creació del Pla Barcelona Interculturalitat (2010). L’objectiu era definir un marc estratègic sobre com incorporar la perspectiva intercultural al conjunt de les polítiques municipals.

Avui en dia, segueix vigent el compromís i la responsabilitat de l’Ajuntament d’atendre en les seves polítiques i serveis municipals a la població de la ciutat, amb tota la seva diversitat. Tanmateix, la realitat de la ciutat ha canviat i cal que el nou pla reflexi i s’adapti a les necessitats actuals.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un procés de revisió i actualització adreçat a concretar les línies estratègiques de futur de les polítiques interculturals a través del nou Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, impulsat pel Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, des de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Aquest procés ha constat de diverses fases. Una primera fase d’elaboració d’un diagnòstic, un procés de reflexió amb les diverses àrees municipals per la promoció de la transversalitat i la territorialització, i un procés participatiu amb la societat civil, per a la identificació conjunta dels principals reptes i prioritats.

El procés participatiu ha fet possible un diàleg amb la ciutadania que permetrà nodrir i enriquir el nou pla des de punts de vista molt diversos. Les diferents aportacions han servit per ampliar el diagnòstic, assenyalar les limitacions o reptes, les bones pràctiques i millores, i crear una bateria de propostes concretes a dur a terme respecte l’aplicació de la perspectiva intercultural. Les intervencions s’han fet tant des del punt de vista dels diferents àmbits professionals com des de les pròpies vivències individuals.

El procés, que va començar el passat mes d’octubre, ha comptat amb espais de participació de diferents formats, on hi han participat professionals de les diverses àrees municipals i districtes, aquelles persones que per la seva expertesa i bagatge professional tenen un coneixement especialitzat de la interculturalitat, així com la xarxa associativa i la ciutadania de Barcelona.

Més concretament, s’han realitzat sessions grupals i entrevistes de petit format a expertes de diversos sectors. Les entrevistes han tractat temes com: les polítiques interculturals, la cultura, la interseccionalitat, la joventut, el plurilingüisme, la salut o la lluita contra el racisme. A més, s’ha difós una enquesta oberta a tothom, per tal d’ampliar la convocatòria i seguir involucrant la ciutadania, de manera que cadascú ha pogut aportar la seva visió, expertesa i propostes d’acció al nou pla.

El procés participatiu ha permès realitzar una reflexió conjunta en profunditat sobre les necessitats de la població en matèria d’interculturalitat, tot involucrant a nombrosos agents clau, i farà possible l’elaboració d’un nou Pla d’Interculturalitat adaptat a la realitat actual.

Comparteix aquest contingut