Inici / Noticia / Professionals que treballen amb joves del districte de Sant Andreu es formen en interculturalitat i pluralisme religiós

Professionals que treballen amb joves del districte de Sant Andreu es formen en interculturalitat i pluralisme religiós

Interculturalitat i pluralisme religiós. Participació de l’OAR en una formació per a professionals que treballen amb joves organitzada pel Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

L’OAR ha participat en una formació en línia organitzada pel Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, destinada a professionals de diferents àmbits que treballen amb persones joves del districte. La formació, que va començar el desembre de l’any passat, ha acabat amb una sessió sobre pluralisme religiós aquest 2 de març.

L’OAR és un servei municipal que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, tant religioses com no religioses, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana. A banda de donar suport i assessorament, també fa difusió de la pluralitat religiosa existent a Barcelona, ja sigui a través de formacions o organitzant activitats. El Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, que es va posar en marxa al 2017, té l’objectiu d’apropar la perspectiva intercultural a tots els àmbits de la vida comunitària, a través del coneixement i la visibilització de la diversitat cultural dels barris, i també obrir espais de diàleg, de participació i formació. Forma part del Programa BCN Interculturalitat, que té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de la ciutat.

Ambdós serveis formen part de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona i col·laboren estretament en molts àmbits com ara el formatiu o la realització d’activitats, i treballen conjuntament en els territoris de Barcelona per visibilitzar la pluralitat cultural i religiosa com a elements vinculats a la història i a la identitat sociocultural de la ciutadania.

La formació, en la qual ha participat l’OAR, va sorgir d’una demanda de la Xarxa Jove del Bon Pastor i de la Xarxa Jove de Baró de Viver i de la Trinitat Vella. Coordinada i organitzada pel Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu, la formació ha estat dirigida a professionals de l’àmbit de la joventut, el treball comunitari, de l’educació formal / no formal i del lleure del districte de Sant Andreu. L’objectiu ha estat la incorporació de la perspectiva intercultural en la tasca professional d’espais que configuren la vida cultural, social i associativa dels barris, i que esdevenen llocs de convivència, d’interacció i d’expressió de la ciutadania; és en aquests on els i les professionals tenen un paper fonamental en la cohesió social, territorial i en la millora de la convivència.

La formació ha constat de nou sessions, en les quals han assistit una trentena d’entitats del territori d’àmbits ben diversos com el sanitari, l’educatiu, el cultural, el social, etcètera. Les temàtiques de les sessions han anat des del disseny de projectes amb perspectiva intercultural, algunes estratègies i eines de lluita per desarticular el racisme o l’antigitanisme, l’abordatge de l’educació afectivosexual o el pluralisme religiós. És en aquesta darrera sessió que l’OAR ha parlat d’aquest reconeixement de la pluralitat religiosa, del context de Barcelona en aquest àmbit, de l’atenció a la pluralitat i de bones pràctiques que es duen a terme a la ciutat.

Aquesta formació és un exemple molt positiu, no només de la interacció de diferents serveis de l’Ajuntament de Barcelona que treballen per incorporar la perspectiva intercultural i el pluralisme religiós de manera transversal a la ciutat, sinó també de la voluntat d’aquests per impulsar accions en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el reconeixement de la diversitat, la igualtat de drets i equitat, i la interacció positiva i el diàleg.

Comparteix aquest contingut