Inici / Noticia / Trobada de districtes sobre diversitat religiosa

Trobada de districtes sobre diversitat religiosa

El passat 13 de juny el Centre Cultural Islàmic Català va acollir la trobada de personal tècnic d’interculturalitat dels districtes de Barcelona.

La sessió, que tenia com a objectius principals fomentar el debat i l’intercanvi de bones pràctiques entre els tècnics i tècniques de districte i donar-los un marc teòric i eines pràctiques per abordar la gestió de la diversitat religiosa de la ciutat, es va dividir en dues parts principals.

A la primera part, en què van participar la major part dels tècnics d’interculturalitat dels diferents districtes, es va presentar la memòria de projectes amb perspectiva intercultural impulsats a cada districte el 2018. Seguidament, la tècnica d’educació de Ciutat Vella va explicar els projectes d’educació intercultural que s’hi estan treballant i el PROGBI el seu pla estratègic d’actuació en aquest àmbit.

La segona part, en què es van afegir tècnics de districte d’altres àrees, es va centrar en el tema principal de la trobada:  la diversitat religiosa. Jordi Moreras, professor de la Universitat Rovira i Virgili i expert en la matèria, va fer una aproximació teòrica a la gestió de la diversitat religiosa centrant-se en quatre eixos fonamentals.

Per començar, va qüestionar la idea que la diversitat religiosa de la ciutat és un fenomen nou. Tot seguit, va reflexionar sobre la gestió de la pluralitat, preguntant-se si es pot abordar com a mer exercici burocràtic o com a una oportunitat per entendre la realitat d’una altra manera. En tercer lloc va parlar dels conflictes/reticències que genera la incorporació gradual d’un marc de pluralisme religiós i, finalment, va plantejar la importància dels marcs estructurals per treballar en aquest àmbit.

Per la seva banda, l’Anna Salvador, de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, va presentar el model de gestió de la diversitat religiosa de Barcelona, centrat en tres grans pilars: el dret, el reconeixement i la normalització.

Comparteix aquest contingut