Inici / Noticia / Un impuls a la transversalització de l’enfocament intercultural

Un impuls a la transversalització de l’enfocament intercultural

Avançant en la transversalització de l’enfocament intercultural als districtes i àmbits estratègics.

Impulsem la interculturalitat és una de les línies d’acció del Programa BCN Interculturalitat que té com a objectiu final incorporar l’enfocament intercultural als diferents serveis, projectes i accions que es duen a terme a la ciutat.

A través de les estratègies de territorialització i transversalització, treballa amb els districtes, amb les àrees i els àmbits temàtics més estratègics, així com amb col·lectius i entitats de la ciutat. Enguany, s’ha continuat treballant en aquest sentit, entre les quals, destaquem algunes de les accions noves que s’han iniciat o donat un impuls important.

Tot i que la situació de pandèmia global ha afectat als projectes interculturals que s’estan duent a terme als diferents districtes, tal i com es va comentar a l’última trobada de referents d’interculturalitat territorials, s’han pogut iniciar processos de transversalització als districtes de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. L’objectiu d’aquests processos és transversalitzar l’enfocament intercultural dins de l’estructura municipal del districte, identificant quins són els reptes i les oportunitats que presenta el territori, per tal de definir un pla d’acció d’acord al context i als principis de la interculturalitat.

Així mateix, s’ha avançat en el treball intercultural en l’àmbit educatiu a través de la creació d’un grup de joves de diversos contextos culturals, amb diferents trajectòries vitals i formatives que tenen en comú haver-se escolaritzat al sistema educatiu català i el seu interès acadèmic i/o professional en reflexionar entorn a l’educació. L’objectiu d’aquest grup ha estat debatre les prioritats, els reptes i les perspectives des d’on s’hauria de treballar l’educació intercultural en el sistema educatiu, per tal de combatre possibles situacions de discriminació i racisme a les escoles.

Un altre dels àmbits temàtics que s’ha prioritzat enguany, és la col·laboració amb els departaments i serveis que treballen des de la perspectiva feminista. Des del Programa BCN Interculturalitat, s’està posant èmfasis a la necessitat d’aplicar la perspectiva interseccional en aquest àmbit per tal de que l’abordatge sigui més acurat i integral i tingui en compte la realitat de totes les persones. En aquesta línia, actualment, estan en marxa dos processos. D’una banda, la formació i el treball de procés pilot dissenyat per aterrar la perspectiva interseccional a la tasca del Circuit de Violència Masclista de Sant Martí, i els serveis que en formen part. I de l’altre, el procés a punt de començar amb diversos PIADs de la ciutat.

En definitiva, els reptes d’aquest any han sigut adaptar els projectes interculturals de territori a la nova conjuntura degut a la situació sanitària, així com mantenir el treball col·laboratiu amb diferents àrees i departaments de l’Ajuntament, especialment, a territori, per continuar impulsant la interculturalitat a nivell transversal i territorial.

Comparteix aquest contingut