Programa Barcelona Interculturalitat

Memòria projectes de districte 2016

Introducció

Al llarg de l’any 2016 els diferents districtes de Barcelona han continuat amb l’aposta per promoure un model de ciutat diversa, intercultural i plural. Aquesta memòria pretén recollir i visibilitzar la feina duta a terme a través dels diferents projectes, els quals han contribuït a incorporar la perspectiva intercultural al territori.

Des del Comissionat d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat es vol compartir el coneixement generat gràcies al treball col·laboratiu dels diferents districtes, i que té com a resultat aquest recull de 27 projectes desenvolupats l’any 2016, que han arribat directament a més de 12.000 persones arreu de la ciutat.

Aquí podeu descarregar també un resum dels projectes desenvolupats als diferents districtes i les dades genèriques del seu impacte:

INFOGRAFIA
districte (num/total)
+

Accions antirumors als centres educatius de secundària i en entitats del lleure

Activitats de debat i reflexió amb joves per lluitar contra els rumors i estereotips vers la diversitat cultural. Els tallers de la Cruïlla Comuna, desenvolupats a tres instituts del districte, han permès treballar al voltant dels imaginaris sobre la diversitat cultural i fer una anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Presentació a la comunitat educativa i a entitats del lleure de la maleta pedagògica “La veu dels joves de Sarrià-Sant Gervasi”, la qual reflecteix les impressions, visions i coneixements dels i les joves vers la diversitat cultural.

303 participants

Procedències dels participants:
Bolívia, Estat espanyol, Marroc, Perú, República Dominicana, Romania, Rússia, Ucraïna, Xina

48%
dones
52%
homes

El món a la meva escola

Projecte de promoció de la incorporació de les diversitats familiars a la comunitat educativa; de foment de la incorporació de la mirada intercultural a la ciutadania, a través del treball amb l’AMPA, escoles i serveis, i entitats del territori.

824 participants

Procedències dels participants:
Alemanya, Algèria, Argentina, Bèlgica, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Cuba, Egipte, Equador, Eslovènia, Estat espanyol, França, Hondures, Índia, Irlanda, Itàlia, Marroc, Mèxic, Pakistan, Paraguai, Perú, Polònia, República Dominicana, Rússia, Senegal, Suïssa, Veneçuela, Xile, Xina

59%
dones
41%
homes

Servei de Convivència Horta-Guinardó

Servei del Districte que vol apropar la perspectiva intercultural a la tasca que fan els 11 barris del territori, a fi de fomentar la convivència i la cohesió social mitjançant diferents línies de treball:
 • Dones
 • Joves
 • Espai públic
 • Sensibilització ciutadana
 • Comunicació intercultural

1631 participants

Procedències dels participants:
Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Estat espanyol, Equador, Gàmbia, Hondures, Índia, Marroc, Mèxic, Nicaragua, Pakistan, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai, Xile, Xina

57%
dones
43%
homes

Servei de suport a les comunitats d'escales de veïns i veïnes i a l’espai públic dels barris de la Zona Nord i de Verdum

Servei de suport en l’àmbit de les comunitats de veïns i veïnes, espai públic i comerços, que consisteix en l’acompanyament, assessorament i mediació per a la millora de les relacions de proximitat al Districte de Nou Barris.

1048 participants

Procedències dels participants:
Argentina, Bolívia, Camerun, El Salvador, Equador, Estat espanyol, Ghana, Hondures, Marroc, Nigèria, Paraguai, Pakistan, República Dominicana, Romania, Rússia, Senegal, Sierra Leone, Ucraïna, Xina

46%
dones
54%
homes

Accions Educatives a la Franja Besòs

Projectes de caire artístic per apropar-se als interessos dels infants i canalitzar-ne les inquietuds i motivacions fora de l’àmbit acadèmic.

“Amics i Circ” i la colla de percussió de “Sambaró” promouen la millora de les relacions interculturals i intergeneracionals, així com la participació de joves.

34 participants

Procedències dels participants:
Equador, Estat espanyol, Marroc, Romania, Xile

62%
dones
38%
homes

Casal d’estiu Intercultural per a Joves (3a edició)

Casal d’estiu que, amb activitats d’interacció positiva a través del joc, el teatre i la música, i de sensibilització i prevenció de rumors i prejudicis, treballa la interacció i l’acostament de joves des de diversos contextos culturals.

21 participants

Procedències dels participants:
Bolívia, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Filipines, Guatemala Hondures, Marroc, Nicaragua, Pakistan, Rússia, Sri Lanka, Ucraïna

38%
dones
62%
homes

Espai dona: Taller de costura a Trinitat Vella

Projecte amb dones del barri de Trinitat Vella on s’ha creat un espai de trobada, relació i apoderament aprofitant l’aprenentatge i l’ús de la costura.

39 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Índia, Marroc, Pakistan

Acompanyament i foment del voluntariat a Trinitat Vella i Bon Pastor

Servei amb dues parts diferenciades i complementàries. D’una banda, ofereix un servei d'acollida i acompanyament i, de l’altra, el Servei Comunitari per a la Convivència. La principal finalitat del projecte és el foment de la cohesió social entre tots els veïns i veïnes que viuen als barris de Trinitat Vella i Bon Pastor.

550 participants

Procedències dels participants:
Algèria, Argentina, Bangladesh, Brasil, Colòmbia, Estat espanyol, Índia, Itàlia, Líbia, Marroc, Pakistan, Senegal, Síria, Ucraïna

73%
dones
27%
homes

Tallers de Teatre Intercultural

Projecte que, mitjançant el teatre fòrum, tracta d’incrementar el clima de respecte a través del debat, la crítica constructiva, la participació i la mediació com a eines de resolució de conflictes. S’utilitza el teatre de l'oprimit com a eina socioeducativa i com a mètode de treball.

59 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, França, Hondures, Portugal

46%
dones
54%
homes

Accions educatives interculturals

Accions educatives complementàries que inclouen projectes de dansa, cant, imatge personal i cuina des d’una perspectiva intercultural.

75 participants

Procedències dels participants:
Bolívia, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Hondures, Índia, Marroc, Pakistan, República Dominicana

69%
dones
31%
homes

Orquestra Do D’acords

Projecte social, educatiu i musical adreçat a treballar habilitats comunicatives entre els alumnes que pertanyen a diverses comunitats i que ha propiciat, a més a més, el coneixement i altres vincles entre les famílies participants.

60 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Geòrgia, Índia, Marroc, Pakistan, Perú, República Dominicana, Xina

42%
dones
58%
homes

Participació Diversa de Dones al Consell del Districte

Estudi, amb perspectiva intercultural, que analitza els reptes, les fortaleses i les dificultats d’un treball de promoció de la participació de les dones en espais de trobada, discussió i decisió diversos al Consell de Dones del Districte.

46 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol

87%
dones
13%
homes

Totes fem xarxa

Projecte encaminat a potenciar les associacions de mares i pares de tres escoles de primària del districte.
S’ha treballat per promoure dinàmiques de relació enriquidores i de reconeixement de la diversitat de tota la comunitat educativa i facilitar la fluïdesa de relacions entre les famílies i la mateixa escola.

150 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Índia, Marroc, Pakistan

Diagnòstic Gent de Barri

Aproximació a la realitat social del poble gitano del barri d'Hostafrancs, que posa el focus en les relacions de proximitat amb els diferents equipaments, serveis, organitzacions i agents d'acció social al barri, així com en les diverses realitats que afecten el col·lectiu.

Programes Interculturals als Instituts

Activitats orientades a treballar les relacions des de la perspectiva intercultural, adreçades especialment a instituts on hi ha més diversitat cultural, mitjançant, per exemple, tallers antiracistes i d’art urbà.

260 participants

Procedències dels participants:
Equador, Estat espanyol, Marroc, Pakistan, República Dominicana, Xina

60%
dones
40%
homes

XEIX 2016

Projecte adreçat a famílies i comerciants de diversos orígens que combina elements de dinamització, mediació i promoció comunitàries juntament amb elements pròpiament comercials i de promoció econòmica i d’inclusió i foment de la participació en les iniciatives comercials, educatives, socials i lúdiques dels barris de Fort Pienc i Sant Antoni, alhora que continua tasques de sensibilització sobre diversitat i trencament de rumors amb professionals, entitats veïnals, socials i de lleure dels barris.

80 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Estat espanyol, Índia, Pakistan, Xina

Seguim!

Projecte de prevenció de l’abandonament escolar prematur adreçat a joves que presenten un alt risc d’abandonament dels estudis. Les accions combinen el treball acadèmic adaptat als diferents nivells i la tutorització individualitzada.

19 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Bolívia, Estat espanyol, Marroc, Pakistan, República Dominicana, Romania

63%
dones
37%
homes

Xarxa d'infància i família al Raval XAFIR

Projecte de Xarxa d’Atenció a Infants i Famílies del Raval per millorar la seva qualitat de vida en els àmbits social, educatiu, sanitari i de lleure, mitjançant la millora de la coordinació, cooperació i comunicació entre els professionals del territori.

24 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol

90%
dones
10%
homes

Casal familiar-infantil Drassanes

Espai d’orientació, debat i participació per fomentar els valors de respecte/coneixement de la diversitat i actituds de participació activa i positiva entre pares i mares de diferents entorns.

25 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Equador, Estat espanyol, Guinea, Japó, Marroc, Perú, Romania

92%
dones
8%
homes

Formació esportiva per a joves

Projecte de formació teòrica i pràctica adreçada a joves a partir de 16 anys amb les finalitats de reforçar l’ús social del català i millorar les possibilitats d’inserció al mercat laboral en l’àmbit de l’esport.

32 participants

Procedències dels participants:
Argentina, Bangladesh, El Salvador, Equador, Estat espanyol, Filipines, Índia, Marroc, Pakistan, Romania

31%
dones
69%
homes

Espai obert en català per a mares i pares i aprenentatge de la llengua d’origen

Espai obert que promou l’escola com a entorn comú d’acollida i trobada de famílies de diferents contextos culturals, a través de l’articulació d’espais de parla catalana per millorar la comunicació amb la comunitat educativa.

14 participants

Procedències dels participants:
Brasil, Colòmbia, Equador, Filipines, Itàlia, Lituània, Marroc, Regne Unit, Veneçuela

97%
dones
3%
homes

Tallers de música a escoles del districte i colla de Xamfrà

Espai de trobada i col·laboració a través de la participació en tallers de música per a nens i nenes de famílies del Raval. La participació i implicació artística i cultural actuen com a eina educativa que potencia la creativitat, promovent alhora espais de trobada i coneixement entre diversos infants i joves.

86 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Bolívia, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Filipines, Índia, Marroc, Pakistan, Perú, República Dominicana

61%
dones
39%
homes

Conveni amb el Casal dels Infants per a l’acció social als barris

Projectes de suport social per a famílies, de suport escolar per a infants, d’inclusió de joves en situació de risc; de formació i d’inserció social i laboral i del lleure en activitats esportives.

2899 participants

Conveni amb la Fundació Tot Raval

Plataforma formada per una cinquantena d’entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al Raval que treballen en xarxa per millorar la cohesió social i la qualitat de vida al barri. Desenvolupa programes comunitaris en l'àmbit ocupacional, educatiu i cultural, entre d’altres, a través de projectes com el Grup Interreligiós del Raval o el Festival de Cultura Raval(s).

3436 participants

Programa ANNISA

Programa per afavorir la participació de la comunitat pakistanesa, especialment les dones, però també d’altres orígens, en la dinamització activa del barri del Besòs-Maresme i fomentar el seu rol en els espais de presa de decisions.

60 participants

Procedències dels participants:
Bangladesh, Estat espanyol, Índia, Marroc, Nepal, Pakistan, Palestina, Rússia

Tots fem barri

Iniciatives comunitàries encaminades a afavorir les relacions de proximitat al barri del Besòs-Maresme, des d’una visió intercultural, d’utilització de l’espai públic col·lectiva i comunitària.

2602 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Marroc, Pakistan, Equador, Senegal

62%
dones
38%
homes

Servei de Suport a les Comunitats Veïnals Sant Martí

Projecte d’assessorament i mediació a les juntes d’escales de veïns/es que té com a objectiu final la millora de les relacions al barri del Besòs-Maresme mitjançant l’apoderament dels veïns i veïnes que en formen part.

1248 participants

Procedències dels participants:
Algèria, Argentina, Armènia, Bangladesh, Colòmbia, Estat espanyol, Gàmbia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Índia, Marroc, Mauritània, Pakistan, República Dominicana, Romania, Rússia, Senegal, Ucraïna, Xile, Xina

56%
dones
44%
homes
+

Una aposta per la interculturalitat

Barcelona és una ciutat diversa i plural, on conviuen persones de diferents contextos i orígens culturals. Efecte d’aquesta diversitat és la conformació d’una identitat rica i plural, en tant que la ciutat actua de punt de trobada entre persones i col·lectius amb una àmplia diversitat sociocultural. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida per implementar polítiques amb perspectiva intercultural, adreçades a la construcció col·lectiva de la ciutat.

Les accions originades als districtes i barris esdevenen clau per adequar-se a les necessitats reals de cada territori i respondre a les demandes i propostes que projecten tant els agents socials com el mateix veïnat. Així, el protagonisme del territori és bàsic perquè les accions s’ajustin a les realitats socials de cada espai, les quals es transformen i es reformulen amb el pas del temps.

En aquest sentit, la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat dona suport als diferents districtes de Barcelona per tal de reconèixer la diversitat existent i promoure un model de ciutat intercultural, on totes les persones tinguin un accés real i efectiu a tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat i on els coneixements, els sabers, les visions i els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin, en un intercanvi d’igual a igual, en la construcció conjunta de la ciutat.

Els projectes desenvolupats amb mirada intercultural a cada districte estan plantejats en clau de procés i es basen en els principis de la interculturalitat que detallem a continuació.

Principis de la interculturalitat

Els projectes d’aquesta memòria comparteixen la incorporació de la perspectiva intercultural en les accions desenvolupades als territoris i ho fan a través d’aquests 3 principis de la interculturalitat:

 • Reconeixement de la diversitat cultural

  Fomenta el reconeixement de l’altre/a com a subjecte social, cultural i polític actiu i vàlid. També implica promoure el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en els diferents àmbits d’actuació, posant en valor les diverses cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats. Aquest procés sovint implicarà també un treball entorn a la recuperació de la memòria històrica.

 • Igualtat de drets i equitat

  Lluita per la igualtat i contra la discriminació a fi d’aconseguir l’equitat. Aquestes accions posen l’accent en la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets. La finalitat és garantir l'accés, en condicions d'igualtat, a totes les persones i col·lectius al procés de construcció i desenvolupament comunitaris sense demanar a canvi l’assimilació cultural.

 • Interacció positiva/diàleg intercultural

  Promou el diàleg intercultural, en un nivell d’igualtat, entre tots els veïns i veïnes, independentment del seu origen, context cultural o creences religioses, dins d’un barri o territori, a través del foment de les relacions actives i de col·laboració. Es vol trencar l’esquema “nosaltres/els altres”, per tal de construir allò comú, treballant sobre interessos i aspectes compartits. En aquest marc, resulta clau identificar els obstacles que impedeixen aquestes relacions, fent front de manera proactiva a les dificultats i tensions, donant pas al diàleg i al reconeixement de les diferents situacions de discriminació i també de privilegi.

A fi d’operativitzar aquest model i aterrar la mirada intercultural als diferents projectes, proposem també tenir en compte les dimensions complementàries següents:

 • Participació diversa

  Incorpora mecanismes per possibilitar la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació i decisió. Pretén ampliar la mirada, i per tant el reconeixement d’altres espais propis de participació existents a la ciutat i als territoris. Vol generar un treball multidireccional, on els diferents espais de participació puguin generar aprenentatge mutu.

 • Sentiment de pertinença

  Fomenta que les persones participants creïn vincles d’arrelament al barri, grup, entitat, etc. Incideix en la cerca d'espais i interessos comuns, des del respecte als diversos sentiments de pertinença, tant els compartits com els que no ho són. Promou la responsabilitat activa, en tant que considera l'espai comú també com a propi, i la necessitat d’un relat històric compartit on tothom se senti representat.

+

Dades econòmiques

L’any 2016 s’han implicat en aquest procés 9 dels 10 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

S’han dut a terme 27 projectes, que han permès arribar pràcticament a tots els indrets de la ciutat i que han afectat directament més de 12.000 persones i entitats diverses.

Les següents transferències econòmiques de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat han donat suport a les inversions realitzades també pels mateixos districtes.

DISTRICTE 2016
CIUTAT VELLA 138.500 €
EIXAMPLE 80.000 €
GRÀCIA 20.000 €
HORTA-GUINARDÓ 55.000 €
NOU BARRIS 82.000 €
SANT ANDREU 48.000 €
SANT MARTÍ 60.000 €
SANTS-MONTJUÏC 94.000 €
SARRIÀ-SANT GERVASI 14.000 €
TOTAL 591.500 €