Programa Barcelona Interculturalitat

Memòria projectes de districte 2017

Introducció

Al llarg de l’any 2017 els diferents districtes de Barcelona han continuat amb l’aposta per promoure un model de ciutat diversa, intercultural i plural. Aquesta memòria pretén recollir i fer visible la feina duta a terme a través dels diferents projectes, els quals han contribuït a incorporar la perspectiva intercultural al territori.

Des del Comissionat d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat es vol compartir el coneixement generat gràcies al treball col•laboratiu dels diferents districtes, i el resultat n'és aquest recull de 31 projectes desenvolupats l’any 2017, que han arribat directament a més de 18.400 persones arreu de la ciutat.

InfografiaMemòria de projectes de districte 2016

Les Corts

Projectes:
+

Sarrià-Sant Gervasi

Projectes:
+

Gràcia

Projectes:
+

Horta-Guinardó

Projectes:
+

Nou Barris

Projectes:
+

Sant Andreu

Projectes:
+

Sants-Montjuïc

Projectes:
+

Eixample

Projectes:
+

Ciutat Vella

Projectes:
+

Sant Martí

Projectes:
+

L'any 2017 el districte ha establert les bases necessàries per iniciar possibles accions futures en l'àmbit de la interculturalitat. En aquest sentit, s'han creat vincles entre el districte de Les Corts i el Programa BCN Interculturalitat, per tal de conèixer les necessitats del territori i els recursos i serveis municipals en matèria d'interculturalitat.

Següent districte

L’any 2017 el districte ha ampliat els projectes realitzats en matèria d’interculturalitat i antirumors. Un dels projectes en matèria de sensibilització antirumors amb joves s’ha ampliat a un nou centre de secundària, de manera que s'ha arribat a tots els centres públics del districte. I s’ha desenvolupat també un projecte específic de creació audiovisual amb joves.

D'altra banda, s’ha iniciat un nou projecte adreçat a la gent gran, que vol ampliar la tasca antirumors a través de la formació i creació teatrals.
Veure projectes

La Cruïlla Comuna

Activitats de debat i reflexió amb joves per lluitar contra els rumors i estereotips vers la diversitat cultural. Els tallers, desenvolupats als instituts publics del districte, han permès treballar al voltant dels imaginaris sobre la diversitat cultural i fer una anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Així, s’han revisat les representacions que es fan de persones de diverses cultures i s’han replantejat amb altres missatges, ampliant la mirada sobre la diversitat cultural.

312 participants

Procedències dels participants:
Hondures, Pakistan, Bolívia, República Dominicana

49%
dones
51%
homes

Següent projecte

Desmuntamites TV

Projecte de reflexió i creació audiovisual que ha generat espais de debat amb joves sobre els mites, estereotips i prejudicis associats a la diversitat cultural presents als mitjans de comunicació.

Les diferents sessions han permès generar un vídeo divulgatiu, adreçat a la comunitat educativa i a la ciutadania en general, per tal d’oferir nous relats i mirades entorn de la diversitat cultural.

15 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Argentina, Ucraïna, Hondures

27%
dones
73%
homes

Següent projecte

Noves mirades de la gent gran

Projecte dirigit a treballar els perjudicis i els rumors envers la diversitat cultural a través de la formació i creació teatral amb la gent gran del districte.

Els tallers de teatre participatiu permeten desenvolupar tècniques teatrals que a la vegada desglossen i analitzen els perjudicis i rumors sobre la diversitat cultural més estesos a la societat. La implicació personal dels participants i les mostres teatrals són els principals motors de canvi social que impulsa el projecte.

29 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Perú, França

90%
dones
10%
homes

Següent districte

Al llarg de l’any 2017, el districte ha continuat desenvolupant el projecte “El món a la meva escola” a diferents centres, el qual treballa per promoure la incorporació i participació de famílies de diversos orígens i contextos culturals a la comunitat educativa a través d’accions interculturals.

En el marc d'aquest projecte, s’ha dut a terme el curs “Costura entre cultures”, que ha afavorit els vincles entre les famílies i la comunitat educativa.
Veure projectes

El món a la meva escola

Projecte que promou la incorporació de les diversitats familiars a la comunitat educativa i fomenta una mirada intercultural en la ciutadania, a partir d’un treball conjunt entre AMPA/AFA, centres educatius i entitats, serveis i equipaments del territori.

La seva tasca es desenvolupa tant en l’àmbit escolar com en el comunitari, entenent les AMPA/AFA com un primer espai de relació per a la participació de mares i pares a la comunitat educativa, als centres educatius com a element clau per al foment de les relacions amb les famílies immigrades i les entitats com a espai d'intercanvi cultural. El projecte fomenta vincles entre la ciutadania de diferents contextos culturals per afavorir una societat intercultural.

373 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Marroc, Perú, Mèxic

51%
dones
49%
homes

Següent projecte

Costura entre cultures

Classes de costura desenvolupades en el marc del projecte “El món a la meva escola”. Les diferents sessions contribueixen a afavorir el coneixement i la relació entre persones de diferents contextos culturals i promouen la participació a l’AFA i a la comunitat educativa.

13 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Marroc, Mèxic, Pakistan

Següent districte

Al llarg de l'any 2017 s’han dut a terme accions emmarcades en els diferents projectes que porta a terme el Servei de Convivència i Interculturalitat, les quals han permès arribar a diversos col·lectius específics i promoure un treball de sensibilització ciutadana i dinamització comunitària.

D'altra banda, destaca com a novetat el projecte “Interculturalitat als centres educatius”, el qual aposta per treballar amb el professorat i alumnat en l'àmbit formatiu sobre interculturalitat. Destaca també el treball realitzat amb gent gran del barri de la Vall d’Hebron, a través projecte de teatre comunitari Fricandó.
Veure projectes

Servei de Convivència i d’Interculturalitat d’Horta-Guinardó

Servei del districte que vol apropar la perspectiva intercultural a la tasca que fan els 11 barris del territori. A fi de fomentar les relacions interculturals i els vincles comunitaris, s'han dut a terme les línies de treball següents:

Dones:
 • Troba't
 • Cicle cinefòrum en femení (Biblioteca del Carmel)
Joves:
 • Barribook
 • Regalar[se] El Carmel a l'Escola de persones adultes del Carmel
Convivència a l'espai públic:
 • Plaça Raimon Casellas (Barri Can Baró)
 • Plaça Bacardí (Barri d’Horta)
 • Plaça Pastrana (Barri El Carmel)
Comunicació intercultural

4215 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Bolívia, Hondures, República Dominicana, Marroc, Xile, Guinea

63%
dones
37%
homes

Següent districte

La incorporació de la perspectiva intercultural ha tingut continuïtat al llarg del 2017 amb diversos projectes i iniciatives com el Servei de suport a escales i veïns i espai públic i l'obertura de nous espais de participació, com el projecte "Roquetes Conviu", que treballa amb comunitats gitanes de Roquetes.

També s'ha obert una línia de treball centrada en diversitat cultural i participació a escoles i AFA, com a espais potencials per treballar la interacció positiva.
Veure projectes

Servei de suport a les comunitats de veïns/es i espai públic de Nou Barris

Servei de suport en l’àmbit de les comunitats de veïns i veïnes, espai públic i comerços, que consisteix en l’acompanyament, assessorament i mediació per a la millora de les relacions de proximitat al districte de Nou Barris.

1454 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Equador, Marroc, República Dominicana, Nigèria, Pakistan, Hondures

53%
dones
47%
homes

Següent projecte

Roquetes Conviu

Projecte emmarcat en la millora de les relacions de proximitat del barri de Roquetes, a través de la relació i promoció de la comunitat gitana que hi resideix. Aposta per l'establiment de vincles i espais de relació com a element principal a partir del qual abordar les necessitats detectades de les persones del barri.

Següent districte

Durant l’any 2017 s’ha intensificat el suport i assessorament al districte de Sant Andreu a partir dels projectes interculturals que s’estan desenvolupant al districte des de ja fa uns anys.

Amb el bagatge dels projectes desenvolupats i amb la detecció de les necessitats del territori en matèria d’interculturalitat, el districte, amb una estreta col·laboració amb el Pla de Barris i el Programa BCN Interculturalitat, ha posat les bases per crear el nou servei d’interculturalitat que a partir del 2018 centralitza els projectes interculturals per tal d’oferir un pla d’acció de forma estratègica i coordinada.
Veure projectes

Taller de costura per a dones

Espai per la socialització i cohesió social entre les dones que hi participen i l'entorn en el qual resideixen. A través de les sessions de costura es pretén enfortir la xarxa relacional de les participants, reforçar les competències lingüístiques, el diàleg i les relacions amb el grup i amb el barri.

Aquest taller vol seguir sent un punt de trobada, de reflexió i espai de seguretat per a les dones que resideixen a Trinitat Vella, on puguin expressar les seves inquietuds i rebre informació detallada sobre els recursos existents al territori.

39 participants

Procedències dels participants:
Pakistan, Marroc, Estat espanyol

Següent projecte

Acompanyament i foment del voluntariat de Trinitat Vella

El servei compta amb dues parts diferenciades i complementàries, d'una banda, l'acollida i l'acompanyament, i de l'altra, un Servei Comunitari per a la Convivència format pel conjunt de projectes i accions destinades al foment del voluntariat i els vincles comunitaris.

La finalitat bàsica del projecte és la promoció de la cohesió social i la convivència entre tots els veïns i veïnes que viuen als barris de Trinitat Vella i Bon Pastor.

600 participants

Procedències dels participants:
Pakistan, Marroc, països d'Amèrica del Sud (principalment Argentina i Colòmbia), Estat espanyol

75%
dones
25%
homes

Següent projecte

Cuina intercultural

Projecte amb dones del barri de Trinitat Vella on s’ha creat un espai de trobada, relació i apoderament aprofitant l’aprenentatge i l’ús de la costura.

39 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Índia, Marroc, Pakistan

Següent projecte

Acompanyament i foment del voluntariat a Trinitat Vella i Bon Pastor

La cuina intercultural de la Sala Jove de Trinitat Vella és un projecte per a joves on es fomenten les relacions d’igualtat a través de la cuina. Treballa diverses competències per a l’assumpció de responsabilitats, el treball en equip i el foment de l’autogestió. Les joves decideixen què cuinar i s’encarreguen de tot el procés. També es treballa la dimensió comunitària del projecte per fomentar el vincle positiu amb l’entorn proper, així com combatre prejudicis i estereotips.

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Pakistan, Nicaragua, Índia, Marroc

Següent projecte

Peluquitas

Projecte socioeducatiu per a joves d'entre 12 i 18 anys als quals els agrada la fotografia, les tècniques de maquillatge i la perruqueria. Amb aquests interessos comuns, es treballa per donar-li la volta als estereotips amb propostes artístiques i reivindicatives. La iniciativa ha estat dissenyada per ser un espai de cures on es tenen en compte totes les diversitats i se cerquen els mitjans per poder expressar-se.

El projecte està dinamitzat pels referents dels serveis següents: Espai Via Bàrcino, APC educadors de Franja Besòs i pel Servei de Dinamització Juvenil de la Franja Besòs.

15 participants

80%
dones
20%
homes

Següent projecte

CREW, Rap a la Trinitat Vella

Projecte format per joves del barri de la Trinitat Vella que tenen com objectiu l’estima pel rap, el trap i la creació poètica. Un dels eixos principals és fomentar l’art, la creativitat, la poesia i la música com a eines de transformació social, des de la seva perspectiva jove i intercultural.

Aquest projecte també facilita la participació de joves referents de la cultura hip-hop del barri com a part de l’equip dinamitzador, facilitant l’autogestió juvenil amb l’acompanyament de l’equip educador de la Sala Jove de Trinitat Vella i el Servei de Dinamització de Sant Andreu La Franja.

10 participants

Procedències dels participants:
Bolívia, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Hondures, Índia, Marroc, Pakistan, República Dominicana

50%
dones
50%
homes

Següent projecte

The Real BP Crew

The Real BP Crew és un grup de ball d’urban dance que neix per donar resposta a una demanda expressada per un grup de noies del barri amb ganes de ballar. El grup es reuneix setmanalment per assajar i participen dels actes comunitaris del barri.

Treballa l’apoderament dels nois i noies que hi participen, així com l’autocoenixement i la presa de consciència del propi cos. Així mateix, es vol unir joves amb interessos comuns i promoure la participació comunitària, trencant les barreres entre la població gitana i no gitana.

15 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Marroc, Bolívia, Equador

80%
dones
20%
homes

Següent projecte

Crew BdV

Projecte de rap amb l’objectiu de despertar l’interès per la cultura, la poesia i el bon ús del llenguatge, així com de crear un espai per a la reflexió i el treball de temàtiques d’interès social.

5 participants

Procedències dels participants:
Marroc, Estat espanyol

Següent districte

L'any 2017 s'ha seguit treballant en matèria d'interculturalitat amb projectes de continuïtat i altres de nous que han posat el focus als espais de participació escolar, com les associacions de famílies d'alumnes.

Alhora, s’ha continuïtat treballant amb la metodologia dels diagnòstics participatius que tenen per objectiu millorar i adaptar futures propostes i iniciatives de treball a la realitat dels barris. Aquesta tasca també ha esdevingut un procés d'aprenentatge sobre què vol dir incorporar la perspectiva intercultural als diferents espais i els seus àmbits d'acció.
Veure projectes

Diagnòstic de la interculturalitat al Poble-sec

Procés diagnòstic que s'ha dut a terme al barri del Poble-Sec amb l'objectiu de detectar usos i absències de participació diversa als diferents serveis i equipaments del districte, així com a diferents espais d’acció comunitària al barri.

38 participants

Procedències dels participants:
Hondures, Pakistan, Veneçuela, República Dominicana

Següent projecte

Gent del barri

Projecte implementat a partir de l'informe presentat el juliol del 2017. Està centrat en la millora del coneixement de les relacions entre la comunitat gitana d'Hostafrancs i el seu entorn, a través del contacte amb interlocutors de diferents entitats del barri i serveis locals. Amb aquest contacte s'han volgut identificar tant les necessitats compartides, com les dificultats d'accés, basades en estereotips i prejudicis vers la població gitana del barri.

40 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol

50%
dones
50%
homes

Següent projecte

Do d'acords

Projecte social, educatiu i musical adreçat a treballar habilitats comunicatives entre els i les alumnes que pertanyen a diverses comunitats i que ha fomentat, a més a més, el coneixement i altres vincles entre les famílies que hi participen.

Es tracta d'una activitat d'aprenentatge musical en la formació d'orquestres que es desenvolupa al Poble-sec i a la Marina, dins l'àmbit escolar i fora de l'horari lectiu.

100 participants

Procedències dels participants:
Marroc, Bolívia, Estat espanyol, Argentina

Següent projecte

Totes fem Xarxa i tallers d'interculturalitat

Projecte de continuïtat basat en la incorporació de la perspectiva intercultural a la comunitat educativa en relació amb el triangle relacional d'escoles, AFA i famílies de diversos contextos culturals, a través de la facilitació de la comunicació i la dinamització d'espais de participació al món escolar.

Procedències dels participants:
Pakistan, Bangladesh, República Dominicana, Estat espanyol

Següent districte

El treball realitzat pel districte els últims anys, especialment en l’àmbit del comerç amb el projecte XEIX, ha començat a prendre una nova forma a finals del 2017, amb l’inici del procés de creació d’un Programa d'Interculturalitat al districte.

Així, l'Eixample ha començat a organitzar i prioritzar les accions realitzades des dels diferents serveis i programes per tal de construir un pla que actuï de guia per a les accions de promoció de la perspectiva intercultural de forma transversal i progressiva a la resta d'àmbits.
Veure projectes

XEIX 2017

Projecte adreçat a comerciants i famílies d'orígens i contextos diversos que combina elements de dinamització, mediació i promoció comunitàries, juntament amb elements pròpiament comercials i de foment de la participació als barris de Fort Pienc i Sant Antoni.

El petit comerç de proximitat esdevé el punt de partida des del qual s'amplia l'impacte del projecte, que també treballa la vinculació al territori i la promoció econòmica, social i cultural. Al mateix temps, duu a terme tasques de sensibilització i trencament de rumors sobre diversitat amb professionals, entitats veïnals, socials i de lleure dels barris.

A causa del recorregut i impacte assolits pel projecte XEIX, el 2017 s'ha iniciat una revisió i actualització d'objectius, així com la construcció d’un sistema d'avaluació.

9095 participants

Procedències dels participants:
Xina, Pakistan, Índia, Bangladesh

58%
dones
42%
homes

Següent districte

El districte ha dut a terme diversos projectes l'any 2017, bona part dels quals s'han adreçat als col·lectius d'infants i joves del territori, així com també ha donat inici a un programa integral destinat a tot el veïnat per promoure els vincles veïnals i comunitaris.

Més enllà dels projectes específics desenvolupats al llarg de l'any, Ciutat Vella ha organitzat nombroses accions per tal d'incorporar la perspectiva intercultural als àmbits educatiu, cultural i econòmic.
Veure projectes

Casal Familiar - Casal Infantil Drassanes

Espai d’orientació, debat i participació per fomentar el respecte i coneixement de la diversitat, així com la participació activa i positiva entre pares i mares de diferents entorns i contextos culturals.

26 participants

Procedències dels participants:
Marroc, Bangladesh, Estat espanyol, Equador

Següent projecte

Tallers de música i arts escèniques de Xamfrà

Espai de trobada i col·laboració a través de la participació en tallers de música i arts escèniques per a infants, duts a terme a l'escola Pere Vila. La participació i implicació artística i cultural actuen com a eina educativa que potencia la creativitat. Els tallers han promogut també la creació d'espais de trobada, actituds proactives i un clima respectuós entre els nens i nenes.

122 participants

Procedències dels participants:
Estat espanyol, Marroc, Colòmbia, República Dominicana, Pakistan, Ucraïna

55%
dones
45%
homes

Següent projecte

Ta-Axira, un salt cap al futur

Projecte formatiu i d’inserció sociolaboral adaptat a les necessitats, inquietuds i interessos de joves de diferents contextos culturals. A partir de la creació d’un espai de referència, es promou el desenvolupament de competències i habilitats que afavoreixin l’autonomia i la construcció dels propis projectes personals.

128 participants

Procedències dels participants:
Marroc, Algèria, Guinea, Albània

4%
dones
96%
homes

Següent projecte

Xarxa d’Atenció a Famílies i Infància del Raval (XAFIR)

Projecte de Xarxa d’Atenció a Infants i Famílies del Raval per millorar la seva qualitat de vida en els àmbits social, educatiu, sanitari i de lleure, mitjançant la millora de la coordinació, cooperació i comunicació entre els i les professionals del territori. La Xarxa compta amb espais formatius i comissions de treball que promouen la participació i cooperació entre els equips dels diferents serveis.

29 participants

86%
dones
14%
homes

Següent projecte

Formació esportiva per als joves de la Barceloneta

Projecte de formació teòrica i pràctica en l’àmbit de l’esport, adreçada a joves a partir de 16 anys, amb les finalitats de contribuir a una educació integral, millorar les possibilitats d’inserció al mercat laboral, així com també reforçar l’ús social del català.

10 participants

Procedències dels participants:
Pakistan, Paraguai, Estat espanyol, Marroc, Síria

20%
dones
80%
homes

Següent projecte

Seguim!

Projecte de prevenció de l’abandonament escolar prematur adreçat a joves que presenten un alt risc d’abandonament dels estudis.

Les accions combinen el treball acadèmic adaptat als diferents nivells i la tutorització individualitzada. Així, el projecte inclou el reforç de les competències bàsiques, l’atenció global a través de la tutoria i l’orientació acadèmica i professional.

77 participants

Procedències dels participants:
Pakistan, Filipines, Bangladesh, Catalunya, Marroc, Índia, Bolívia

40%
dones
60%
homes

Següent projecte

Espai obert en català per a mares i pares i aprenentatge de la llengua d’origen

Espai obert que promou l’escola com a entorn comú de trobada de famílies de diferents contextos culturals, a través de l’articulació d’espais d’aprenentatge de les diferents llengües maternes per als alumnes, així com de català per a les famílies.

El projecte reforça l’acostament entre les famílies participants i l’escola, així com també contribueix a millora les competències lingüístiques i la comunicació entre la comunitat educativa.

31 participants

Procedències dels participants:
Pakistan, Bangladesh, Marroc

68%
dones
32%
homes

Següent projecte

Programa per a la convivència i el bon veïnatge a l’espai públic i a les escales de veïns

Conjunt d’accions dirigides a millorar les condicions de vida del veïnat, promovent l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic.

El projecte treballa a través de l’atenció individualitzada i la mediació per tal de promoure dinàmiques comunitàries i creació vincles veïnals, a partir del reconeixent i potencialitat de la diversitat veïnal com un factor de vitalitat social, econòmica i cultural.

Següent districte

Durant el 2017 s'ha continuat treballant en la incorporació de la perspectiva intercultural a diversos projectes. Al Programa Annisa es destaca la creació d'una eina de sistematització d’indicadors per avaluar el projecte i per millorar la capacitat d'impacte del programa al barri.

Pel que fa al Projecte de llengües maternes com a activitat extraescolar enguany s’ha guanyat estabilitat. En aquest sentit, s’ha dut a terme el segon semestre consecutiu de classes d'urdú i s’han estrenat les classes d’àrab.
Veure projectes

ANNISA

Programa que promou la participació activa de la comunitat pakistanesa en els espais d'acció social del barri del Besòs-Maresme, i alhora fomenta el reconeixement de les comunitats pakistaneses als espais de presa de decisions, des d'una perspectiva intercultural.

130 participants

83%
dones
17%
homes

Següent projecte

Servei de Suport a les Comunitats Veïnals de Sant Martí

Projecte d’assessorament i mediació a les juntes d’escales de veïns i veïnes, que té com a objectiu final la millora de les relacions dels veïns i veïnes al barri del Besòs-Maresme.

1400 participants

49%
dones
51%
homes

Següent projecte

Projecte de llengües maternes: extraescolars d'urdú i d'àrab

Projecte de continuïtat que té com a objectiu el reconeixement de la diversitat, a través del foment del plurilingüisme en l’àmbit escolar. Mitjançant l'ensenyament i aprenentatge de les llengües maternes d'àrab i urdú a dues escoles del Barri Besòs es treballa també l'apropament i la comunicació entre l'escola, les AFA i famílies de diversos contextos culturals.

59 participants

43%
dones
57%
homes

Següent districte

Una aposta per la interculturalitat

Barcelona és una ciutat diversa i plural, on conviuen persones de diferents contextos i orígens culturals. Efecte d’aquesta diversitat és la conformació d’una identitat rica i plural, en tant que la ciutat actua de punt de trobada entre persones i col•lectius amb una àmplia diversitat sociocultural. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida per implementar polítiques amb perspectiva intercultural, adreçades a la construcció col•lectiva de la ciutat.

Les accions originades als districtes i barris esdevenen clau per adequar-se a les necessitats reals de cada territori i respondre a les demandes i propostes que projecten tant els agents socials com el mateix veïnat. Així, el protagonisme del territori és bàsic perquè les accions s’ajustin a les realitats socials de cada espai, les quals es transformen i es reformulen amb el pas del temps.

En aquest sentit, el Programa Barcelona Interculturalitat dona suport als diferents districtes de Barcelona per tal de reconèixer la diversitat existent i promoure un model de ciutat intercultural, en la qual totes les persones tinguin un accés real i efectiu a tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat i els coneixements, els sabers, les visions i els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin, en un intercanvi d’igual a igual, en la construcció conjunta de la ciutat.

Els projectes desenvolupats amb mirada intercultural a cada districte estan plantejats en clau de procés i es basen en els principis de la interculturalitat que detallem a continuació.

Principis de la interculturalitat

Els projectes d’aquesta memòria comparteixen la incorporació de la perspectiva intercultural en les accions desenvolupades als territoris i ho fan a través d’aquests 3 principis de la interculturalitat:

 • Reconeixement de la diversitat cultural

  Fomenta el reconeixement de les altres persones com a subjecte social, cultural i polític actiu i vàlid. També implica promoure el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en els diferents àmbits d’actuació, posant en valor les cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats. Aquest procés sovint implicarà també un treball entorn de la recuperació de la memòria històrica.

 • Igualtat de drets i equitat

  Lluita per la igualtat i contra la discriminació a fi d’aconseguir l’equitat. Aquestes accions posen l’accent en la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets. La finalitat és garantir l'accés, en condicions d'igualtat, a totes les persones i col•lectius al procés de construcció i desenvolupament comunitaris sense demanar a canvi l’assimilació cultural.

 • Interacció positiva/diàleg intercultural

  Promou el diàleg intercultural, en un nivell d’igualtat, entre tots els veïns i veïnes, independentment del seu origen, context cultural o creences religioses, dins d’un barri o territori, a través del foment de les relacions actives i de col•laboració. Es vol trencar l’esquema “nosaltres/els altres” per tal de construir allò comú, treballant sobre interessos i aspectes compartits. En aquest marc, resulta clau identificar els obstacles que impedeixen aquestes relacions, fent front de manera proactiva a les dificultats i tensions, donant pas al diàleg i al reconeixement de les diferents situacions de discriminació i també de privilegi.

A fi d’operativitzar aquest model i aterrar la mirada intercultural als diferents projectes, proposem també tenir en compte les dimensions complementàries següents:

 • Participació diversa

  Incorpora mecanismes per possibilitar la presència activa de persones o col•lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació i decisió. Pretén ampliar la mirada, i per tant el reconeixement d’altres espais propis de participació existents a la ciutat i als territoris. Vol generar un treball multidireccional, on els diferents espais de participació puguin generar aprenentatge mutu.

 • Sentiment de pertinença

  Fomenta que les persones participants creïn vincles d’arrelament al barri, grup, entitat, etc. Incideix en la cerca d'espais i interessos comuns, des del respecte als diversos sentiments de pertinença, tant els compartits com els que no ho són. Promou la responsabilitat activa, en tant que considera l'espai comú també com a propi, i la necessitat d’un relat històric compartit on tothom se senti representat.

Dades econòmiques

L’any 2017 s’han implicat en aquest procés tots els districtes de la ciutat, tot i què la quantitat i tipologia de projectes o accions desenvolupades ha estat molt variable en funció de les necessitats i la realitat de cada territori.

S’han dut a terme 31 projectes, que han permès arribar pràcticament a tots els indrets de la ciutat i que han afectat directament més de 18.400 persones i entitats diverses.

Les següents transferències econòmiques de la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat han donat suport a les inversions realitzades també pels mateixos districtes.

DISTRICTE Suport econòmic
CIUTAT VELLA 138.500 €
EIXAMPLE 14.972 €
SANTS-MONTJUÏC 72.950 €
SARRIÀ-SANT GERVASI 120.730 €
GRÀCIA 32.520 €
HORTA-GUINARDÓ 67.500 €
SANT ANDREU 48.000 €
TOTAL 395.173 €

Indicadors interculturalitat

Per tal de fer un seguiment de l’aplicació de la perspectiva intercultural als projectes i poder sistematitzar les diferents iniciatives dutes a terme en cadascun d’ells, s’han recollit els indicadors següents, relacionats amb els principis de la interculturalitat.

Principals indicadors d’interculturalitat en l’acció dels districtes
 1. Reconeixement de la diversitat
  1. - S’ha facilitat la transferència i l’aprenentatge d’altres coneixements i sabers de persones de diversos contextos culturals.
  2. - S’han creat espais de reflexió entorn de la pròpia concepció de diversitat, entenent que la pròpia mirada no és universal ni única
 2. Igualtat de drets i equitat
  1. - S’ha garantit que totes les mirades i maneres de fer tinguessin el mateix pes i validesa.
  2. - El projecte s’ha dissenyat des d’una perspectiva interseccional.
 3. Interacció positiva / diàleg intercultural
  1. - S’han creat espais de trobada per al diàleg i per tractar temes d’interès comú.
  2. - S’han incorporat dinàmiques per facilitar les relacions entre els i les participants en el marc de les activitats.
 4. Participació diversa
  1. - S’han inclòs activitats i temàtiques diverses que poguessin ser d’interès comú per als diferents participants.
  2. - S’ha convidat a participar en totes les fases del projecte persones de contextos culturals diversos.
 5. Sentiment de pertinença
  1. - S’han afavorit les experiències de caire emocional i personal dins les activitats.
  2. - El projecte és de llarga durada i requereix una participació continuada.