Programa Barcelona Interculturalitat

Memòria projectes de districte 2018

Introducció

Durant el 2018 els diferents districtes de Barcelona han continuat fent un esforç per promoure un model de ciutat diversa, intercultural i plural. Han consolidat molts dels projectes endegats en anys anteriors i n’han llançat de nous. Aquesta memòria pretén recollir i fer visible la feina duta a terme a través d’aquests projectes, els quals han contribuït a incorporar la perspectiva intercultural al territori.

Des del Comissionat d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat es vol compartir el coneixement generat gràcies al treball col·laboratiu dels diferents districtes. El resultat n'és aquest recull de 35 projectes desenvolupats l’any 2018, que inclouen la consolidació de dos serveis d’interculturalitat i d’un programa de districte, i que han arribat directament a més de 24.000 persones arreu de la ciutat.

D’altra banda, aquest 2018, el Programa de Barcelona Interculturalitat ha apostat per treballar amb més profunditat l’àmbit de l’educació intercultural i per fomentar arreu de la ciutat l’aprenentatge de llengües d’origen a les escoles.

Infografia
Memòria 2016
Memòria 2017

Les Corts

Projectes:
+

Sarrià-Sant Gervasi

Projectes:
+

Gràcia

Projectes:
+

Horta-Guinardó

Projectes:
+

Nou Barris

Projectes:
+

Sant Andreu

Projectes:
+

Sants-Montjuïc

Projectes:
+

Eixample

Projectes:
+

Ciutat Vella

Projectes:
+

Sant Martí

Projectes:
+

L'any 2018 s’ha establert una línia de treball regular entre el Districte i el programa BCN Interculturalitat. S’han revisat àmbits d’actuació com l’educació i els joves i s’ha posat especial èmfasi a preparar futurs projectes en l’àmbit del comerç.

Següent districte

El 2018 es consoliden dos dels projectes treballats l’any anterior. S’ha apostat per continuar amb el novell projecte de formació i creació d'un grup teatral adreçat inicialment a la gent gran, però amb perspectiva d'obrir-lo a totes les edats, amb l’objectiu d’ajudar a desmuntar prejudicis i rumors al voltant de la diversitat cultural.

D’altra banda, s’ha continuat treballant amb alumnes del districte a través de sessions de debat i reflexió sobre la diversitat cultural i els prejudicis i rumors que l’envolten.
Veure projectes

La Cruïlla Comuna

Projecte de continuïtat que se centra en una estratègia d'educomunicació basada en la lectura crítica dels mitjans de comunicació, dirigida a alumnes d’institut de 3r o 4t d’ESO, que els permet reflexionar i debatre sobre els rumors, estereotips i prejudicis que existeixen al voltant de les persones d’orígens diversos.

S’ha volgut generar un lloc de trobada que permeti revisar la mirada que com a societat tenim sobre l’altre per discutir sobre els rumors, estereotips i prejudicis associats a la diversitat cultural. A més, s’ha estimulat el contacte i coneixement d'altres cultures i realitats, com també l'aprenentatge d'eines audiovisuals com a mitjans d'expressió i educació.

330 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Xina, Bolívia, Colòmbia

51%
dones
49%
homes

Següent projecte

Noves mirades

Projecte de continuïtat enfocat a treballar els prejudicis i els rumors al voltant de la diversitat cultural amb la gent gran del districte a través del teatre. L’objectiu és generar un grup de teatre social obert a tot el districte que funcioni autònomament per debatre i reflexionar sobre els rumors i estereotips al voltant de la diversitat cultural.

10 participants

Procedències principals:
Estat espanyol

80%
dones
20%
homes

Següent districte

Al llarg de l’any 2018, el Districte ha continuat desenvolupant el projecte “El món a la meva escola” a diferents centres, amb l’objectiu de promoure la incorporació i participació de famílies de diversos orígens i contextos culturals a la comunitat educativa a través d’accions interculturals.

D’altra banda, el Districte treballa una línia d’acció intercultural per generar xarxa entre tots els agents veïnals per tal de transversalitzar la perspectiva intercultural.
Veure projectes

El món a la meva escola

El projecte “El món a la meva escola“ treballa per la incorporació de la perspectiva intercultural a la comunitat educativa, dona suport en la inclusió social de les famílies immigrades i fomenta una mirada intercultural en la ciutadania.

En la seva tasca, que es duu a terme tant en l’àmbit escolar com en el comunitari, el projecte considera les AMPA/AFA com a un primer espai de relació per a la participació de les famílies al centre educatiu i la comunitat; als centres educatius com a elements clau en el procés d’inclusió de les famílies immigrades i l’educació dels infants; i a les xarxes comunitàries com a espai d’intercanvi cultural.

“El món a la meva escola“ desenvolupa diversos accions, conjuntament entre AMPA/AFA, centres educatius i entitats, serveis i equipaments, per tal de donar resposta a diferents necessitats i iniciatives relacionades amb la interculturalitat. Entre aquestes actuacions, hi trobem:
 • Activitats interculturals educatives i lúdiques per a famílies als centres educatius.
 • Treball del multilingüisme a les escoles, amb els cursos de romanó i d'àrab per a infants.
 • Accions conjuntes entre les AMPA/AFA, com el projecte “La volta al món en 5 plats“.
 • La formació “Interculturalitat i participació a les AFA de Gràcia“.
 • Projectes i accions comunitàries.
 • Reforç en l'organització d'activitats de les AMPA/AFA que promouen la interculturalitat i l'establiment de vincles.
 • Assessorament i formació a les AMPA/AFA sobre interculturalitat i per millorar la gestió, la difusió i la comunicació de l'associació.

1294 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Marroc, Pakistan, Argentina

66%
dones
34%
homes

Següent districte

El Servei de Convivència i d'Interculturalitat d’Horta-Guinardó treballa per transversalitzar la perspectiva intercultural a la tasca que fan els 11 barris del territori. A fi de fomentar les relacions interculturals i els vincles comunitaris treballem amb diferents línies amb dones, joves, comunicació i espai públic.
 • Dones: Troba't, cicle cinefòrum en femení (Biblioteca del Carmel).
 • Joves: Barribook; Regalar[se] El Carmel a l'Escola de persones adultes del Carmel.
 • Convivència a l'espai públic: plaça Raimon Casellas (Can Baró), plaça Bacardí (Horta) i plaça Pastrana (El Carmel).
 • Comunicació intercultural.
Veure projectes

Troba't

El grup Troba’t és un espai gratuït de suport entre dones del districte d’Horta-Guinardó al Centre Cívic d’El Carmel que es desenvolupa amb 20 sessions l’any. El projecte té per objectius:
 • Crear un espai estable i divers de dones al districte d’Horta-Guinardó.
 • Promoure el desenvolupament, la recuperació de les habilitats i els recursos per aprofitar aquesta situació de canvi com una oportunitat de millora i creixement personal, afavorint estratègies d’apoderament per fer front a la situació actual.
 • Ampliar i reforçar la xarxa de suport de les dones que hi participin.
 • Facilitar i potenciar els processos de sororitat i l’experiència entre les dones.
Funciona com un recurs de proximitat en el qual diferents serveis en poden fer ús derivant les dones que atenen o participant a les sessions oferint un espai complementari de treball personal i de procés. Conjuntament amb el/la professional de referència i l’agent derivador/a, es valoren les situacions més complexes perquè puguin ser abordades des de l’entorn d’un grup de suport.

26 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Perú, Veneçuela, Bolívia

100%
dones
0%
homes

Següent projecte

Fricandó, teatre-fòrum

El projecte 'Fricandó, teatre-fòrum' és una eina per a la sensibilització i té com a principal eina de treball el teatre de les oprimides, a través del qual es busca treballar cap a l'escenificació de conflictes relatius a la interculturalitat.

Té per objectius:
 • Fomentar la cohesió social i afavorir la interacció i la convivència intercultural al districte d’Horta-Guinardó.
 • Crear uns nous debats a partir d’una peça de teatre-fòrum.
 • Capacitar als i les participants amb eines per realitzar la tasca antirumors.
El desenvolupament del projecte es realitza en coordinació amb l'equip de treball de l'Estratègia Barcelona Antirumors del Programa Bcn Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona i el Servei de Convivència i Interculturalitat HG (SCIHG).

14 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Veneçuela, Uruguai

79%
dones
21%
homes

Següent projecte

Espai públic i convivència: plaça Bacardí (Horta)

El projecte “Espai públic i convivència: plaça Bacardí” treballa en el marc d’una taula de veïnat, usuaris/àries i comerços amb l’objectiu de promoure una dinamització sociocultural a la plaça per satisfer les necessitats de veïnat promovent la convivència i la diversitat cultural.

Fruit de les necessitats i propostes sorgides a les taules de convivència:
 • S’elabora un programa de dinamització de l’espai de joc amb la finalitat d’afavorir el joc alternatiu per millorar el civisme i la convivència, sota el nom “Els agents del joc“, al llarg de deu divendres repartits entre els mesos d’abril a octubre.
 • S’organitza un sopar de germanor entre el veïnat i el teixit associatiu del barri.
 • Enguany s’hi ha incorporat el Mercat de la Terra, compost per productors amb activitats de dinamització, relacions amb el veïnat i les entitats, associacions i comerciants de la zona. S’inicia el dissabte 15 de desembre de manera quinzenal. La iniciativa és del comissionat d'Economia Social i Solidària, amb el suport de Barcelona Activa i amb la col·laboració del veïnat i teixit associatiu del barri.

220 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Bolívia, Rússia, Alemanya

56%
dones
44%
homes

Següent projecte

Barribook

HG Barribook, és un projecte que sorgeix com a estratègia per a la trobada i el reconeixement mutu entre joves. A través de metodologies innovadores (crítica mediàtica + cocreació audiovisual + socialització) es contribueix a la desconstrucció de prejudicis i estereotips sobre les seves realitats. Per aconseguir-ho, les persones joves es formen sobre l’ús de la tecnologia i generen nous discursos i relats, contrarestant els repetits prejudicis i estereotips presents en els mitjans d'informació massiva, especialment la televisió i la publicitat.Tot això, a més, per aconseguir un espai de reconeixement mutu i interacció positiva entre les persones que hi participen, que promogui la cohesió social i la relació amb el territori.

Té per objectiu principal desenvolupar una estratègia d’educació i comunicació que, basada en la lectura crítica de mitjans audiovisuals i la co-creació audiovisual, permeti avançar en la construcció d’una ciutadania activa on els i les joves del districte tingui com base les relacions de convivència.

24 participants

Procedències principals:
Bolívia, El Salvador, Perú, Índia

63%
dones
38%
homes

Següent projecte

Comunicació del Servei de Convivència i Interculturalitat HG

El Servei de Convivència i Interculturalitat HG (SCIHG) ha posat interès especial a treballar la comunicació del 2018. És per això que la funció principal ha estat dissenyar i difondre les activitats del mateix servei, així com d’altres iniciatives sorgides al districte.

Els objectius d’aquesta línia de treball són millorar el coneixement dels projectes del SCIHG i del territori per aconseguir una participació més gran de veïns i veïnes; incrementar el nombre de participants en les diferents accions del servei per conscienciar, treballar i crear un debat comú sobre la diversitat cultural del districte.

S’ha elaborat un pla de comunicació, s’ha treballat per la difusió de les accions antirumors al barri del Carmel col·laborant amb la campanya #ATUREMRUMORS del Programa Bcn Interculturalitat i s’ha realitzat la campanya #HGDEFENSEMELSDRETSHUMANS.

60 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Xile, Perú

58%
dones
42%
homes

Següent projecte

Convivència a l’espai públic: plaça Pastrana (El Carmel)

El projecte treballa amb una taula de veïnat, usuaris/es i comerços amb l’objectiu de promoure una dinamització sociocultural a la plaça basada en la convivència i posant en valor la riquesa de la diversitat cultural.

La taula pretén ser un espai de seguiment i construcció conjunta (amb la ciutadania) que permetrà impulsar de manera participada les accions que es plantegin al llarg del procés, sempre amb l’objectiu d’afavorir la convivència a l’espai públic.

Aquest espai de trobada ciutadana ofereix la possibilitat de millorar alguns aspectes o mancances del barri sempre atenent a les necessitats i interessos de les persones que en formen part. El Servei de Convivència i Interculturalitat d’Horta Guinardó s’encarrega de la dinamització d’aquest espai, facilitant-ne la gestió i seguiment. Una dinamització que vetllarà pel desplegament de propostes concretes per vertebrar canvis i millorar la comunicació, la vinculació i aprenentatge per conviure en la pròpia diversitat que forma el barri.

325 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Veneçuela, Uruguai

50%
dones
50%
homes

Següent projecte

Regalar-se el Carmel

El projecte REGALAR [SE] EL CARMEL és un projecte dut a terme amb joves de l’escola de persones adultes del Carmel. A través de tallers i dinàmiques grupals es consciencia la gent jove perquè faci un bon ús de l’espai públic del barri amb especial focus a la plaça Pastrana i el respecti, així com també les persones que hi viuen, en fas ús i/o hi treballen. Des de l’inici fins el final del projecte es treballa a totes les fases i de manera transversal la diversitat cultural. El projecte s’ha dividit en 3 fases -amb els seus objectius corresponents: conèixer; experimentar, crear i proposar; celebrar i compartir.

51 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Bolívia, República Dominicana

27%
dones
22%
homes

Següent districte

L'any 2018 s'ha assessorat al districte de Nou Barris per facilitar la incorporació de la perspectiva intercultural a l'acció territorial des de diferents àrees. S'ha posat especial atenció a l'àmbit de l'educació i la participació diversa.​

Següent districte

El Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu és una iniciativa del districte, amb el suport del Programa Bcn Interculturalitat, que té com a objectiu la incorporació de la perspectiva intercultural en tots els àmbits de la vida comunitària dels barris del districte (especialment els de la Franja Besòs: Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor), tot generant espais d’apoderament, reconeixement i diàleg. Entre els diversos programes que impulsa i desenvolupa destaquen:
 • Taller de costura de Trinitat Vella.
 • Aprenentatge de llengües àrab i urdú.
 • Tallers interculturals per a joves.
 • Taula intercultural de la Franja Besòs.
 • Participació en taules i xarxes comunitàries.
 • Formació intercultural.
Veure projectes

Espais de trobada, formació, participació i apoderament per a dones diverses

El treball amb dones de contextos culturals diversos és una de les prioritats del SI-SA. Tal com assenyala la perspectiva interseccional, els eixos de diversitat que conformen la identitat de les persones esdevenen també els eixos de discriminació que les mateixes persones pateixen.

Les accions d’aquesta línia de treball es poden agrupar en tres àrees:
 • Accions amb perspectiva ocupacional i d’autoorganització: taller de costura de Trinitat Vella, participació a la Fira d'Economia Social de Catalunya (FESC), confecció de vestuari i participació a la cavalcada de Reis de Trinitat Vella, intercanvi amb cooperatives tèxtils de dones de Marroc i formació en gestió d'entitats.
 • Accions per a l’apoderament i la visibilització: taller de fotografia participativa, marxes exploratòries de Trinitat Vella i Bon Pastor, 8 de març i 25 de novembre, projecte embaràs i part en contextos migratoris, cine-fòrum i taula tècnica de serveis adreçats a dones a Trinitat Vella.
 • Propostes de cures i activitat física: taller de relaxació, Gym-dona Trinitat Vella i Bici-escola Baró de Viver.

226 participants

Procedències principals:
Marroc, Pakistan, Índia, Estat espanyol

93%
dones
7%
homes

Següent projecte

Projectes interculturals adreçats a infants i joves

 • Tallers interculturals a Sala Jove:
  Les activitats adreçades a joves a la Franja Besòs tenen el seu punt neuràlgic a la Sala Jove dels tres barris del territori, que es gestionen a través de la Fundació Pere Tarrés. Són espais de trobada i educació no formal per a noies i nois a partir de 1r d’ESO on poden participar en activitats lúdiques i formatives, així com en espais de reforç del procés educatiu. Els perfils dels i les joves que hi participen és d’una gran diversitat i totes les activitats es desenvolupen tenint en compte la perspectiva intercultural. Amb tot, aquesta mirada es reforça amb algunes activitats concretes, que han rebut el suport i han tingut el seguiment del SI-SA: tallers de rap i hip-hop, dansa urbana i treball de la imatge personal amb perspectiva interseccional.
 • Aprenentatge de llengües maternes (àrab i urdú):
  Tot recollint la demanda de diverses entitats i de les comunitats de parlants d'àrab i urdú del territori i per tal d'obrir un espai de visibilització i reconeixement de la diversitat lingüística a l'escola, s'ha posat en marxa una activitat extraescolar d'aprenentatge d'aquestes llengües en escoles de Trinitat Vella i el Bon Pastor, adreçada a infants de 8 a 10 anys.

77 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Pakistan, Marroc

49%
dones
51%
homes

Següent projecte

Accions comunitàries de promoció de la interculturalitat

Aquesta línia de treball inclou diferents iniciatives:
 • Taula intercultural de la Franja Besòs de Sant Andreu: la Taula intercultural està plantejada com un espai de sensibilització i reflexió al voltant de la interculturalitat als barris de Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, adreçada al veïnat, entitats i serveis, que té com a objectiu oferir un espai de diàleg i reflexió entorn de la vivència de la diversitat cultural als barris del territori.
 • Activitats antirumors: Comissió de Territori de la Xarxa Bcn Antirumors, participació en activitats i esdeveniments comunitaris (festa major, mostra d'entitats, Sant Jordi i altres).
 • Implicació del taller de costura de Trinitat Vella en el procés participatiu de Trinitat nord, a través del grup focal de dones.
 • Participació al grup de treball sobre el projecte Radars a Trinitat Vella, per estar amatents a les necessitats que puguin sorgir del procés d’envelliment de la població d’origen migrat i per impulsar la incorporació de voluntariat procedent de contextos culturals diversos.
 • Participació a la Setmana de la Convivència de Trinitat Vella, amb un estand i una activitat antirumors durant la festa de la convivència i la promoció i facilitació de la participació de dones diverses en les activitats de la setmana.
 • Celebració del mes de ramadà a Trinitat Vella.
 • ​Participació en activitats relacionades amb la comunitat gitana.
 • Participació a la caminada popular “Caminem pel riu i convivim amb salut”.
 • Participació a la taula rodona sobre gestió de les emocions en processos migratoris
 • Participació al dia Mundial de Lluita contra la Islamofòbia.
 • Col·laboració amb el Banc del Temps de Trinitat Vella.

580 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Marroc, Pakistan

93%
dones
7%
homes

Següent projecte

Formació intercultural

La formació en diversitat cultural i perspectiva intercultural és una necessitat i una demanda que expressen gran part dels professionals dels serveis actius a la Franja Besòs. Per aquest motiu, el SI-SA fa difusió de totes les propostes de formació que li arriben i ha procurat oferir formació específica adreçada a professionals, però també a entitats i veïnat que hi estiguin interessats.
 • Taula intercultural de la Franja Besòs de Sant Andreu
  Tot i que es tracta, principalment, d’un projecte comunitari de diàleg intercultural, aquesta taula també té una finalitat formativa que busca proporcionar a les entitats, veïnat i també professionals que hi participen eines per a l’anàlisi crítica de la realitat que permeti identificar i combatre les situacions de discriminació que es donen, especialment en relació amb la diversitat cultural. El 2018 se n’han fet dues edicions, una d’introductòria a la interculturalitat al Bon Pastor, i una altra sobre gènere i interseccionalitat a Trinitat Vella.
 • Sessió sobre prevenció de violències masclistes a la Campanya No és No per la Festa Major de Trinitat Vella.
 • Sessió sobre diversitat religiosa en el marc del curs de mediació al Bon Pastor.
 • Curs “Intervenir i treballar amb mirada interseccional” en col·laboració amb el Programa Bcn Interculturalitat.

190 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Pakistan, Nicaragua, Índia, Marroc

63%
dones
37%
homes

Següent projecte

Espais de difusió, coordinació i treball en xarxa

Durant aquest primer any de funcionament, ha estat una prioritat del servei l’establiment de contactes i vincles de col·laboració amb el màxim possible d’entitats i serveis dels barris de la Franja Besòs de Sant Andreu, amb altres actors vinculats amb la perspectiva intercultural i les temàtiques, i els col·lectius amb què el servei té l’encàrrec de treballar, tant en l'àmbit del districte com de la ciutat. Es tracta d’una línia de treball transversal, que travessa les altres quatre, més específiques, i que permet conèixer les inquietuds i necessitats de les entitats, serveis i veïnes per tal de poder fer propostes des de la perspectiva intercultural que puguin tenir impacte. S’ha procurat participar i estar present en jornades, tallers i activitats de sensibilització i formació en relació amb la interculturalitat per tal de tenir un millor coneixement dels projectes i iniciatives s’estan duent a terme a un àmbit més global, tant de ciutat com internacional. Aquestes participacions també són un espai on fer contactes i establir sinergies amb altres projectes o persones afins a la tasca del servei.

80 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Marroc, Pakistan

63%
dones
38%
homes

Següent districte

L'any 2018 s'ha seguit treballant en matèria d'interculturalitat amb projectes de continuïtat i altres de nous que han posat el focus sobre la participació.

Es posen de relleu els avanços aconseguits al projecte Totes fem Xarxa quant a la participació i millora de les relacions entre escoles i famílies participants al projecte.
Veure projectes

Fragments

Procés de creació escènica al Poble-sec de Barcelona a partir de treballar sobre com les xarxes modifiquen la sensació o percepció de comunicat en relació al jovent d'un altre origen i amb xarxes familiars i d'amics fora de la ciutat, de Catalunya o transnacionals. El projecte ha estat portat a terme per la Companya Sargantana, de l'Espai la Vilella del Poble-sec.

20 participants

Procedències principals:
Hondures, República Dominicana, Filipines, Estat espanyol

10%
dones
90%
homes

Següent projecte

Gent del barri - dones gitanes a Hostafrancs

Projecte de continuïtat que se centra en l'acompanyament tècnic a un grup de dones gitanes del barri d'Hostafrancs amb l'objectiu de donar resposta a demandes del grup i coordinar i posar a disposició de les dones possibles recursos.

15 participants

Procedències principals:
Estat espanyol

100%
dones
0%
homes

Següent projecte

Do d'acords

Projecte de continuïtat, socioeducatiu i d'aprenentatge musical basat en la creació i formació d'orquestres. Es desenvolupa al Poble-sec i a la Marina i està dinamitzat per l'entitat Do d'acords.

Al projecte es treballen les habilitats comunicatives entre els i les alumnes que pertanyen a diverses comunitats i el coneixement i la creació de vincles entre les famílies que hi participen.

100 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Marroc, Argentina, Pakistan

50%
dones
50%
homes

Següent projecte

Totes fem Xarxa

Projecte consolidat basat en la incorporació de la perspectiva intercultural a la comunitat educativa de les escoles Poble-sec i Jacint Verdaguer del barri.

A través de la incorporació d'una figura pont entre famílies, alumnat i escola s'ha promogut la comunicació en aquest triangle relacional. L'objectiu és detectar i eliminar progressivament els elements que dificulten la participació de les famílies a les escoles.

118 participants

Procedències principals:
Pakistan, Bangladesh, Nepal, Índia

85%
dones
15%
homes

Següent projecte

Espai de participació diversa

Espai de trobada del barri del Poble-sec d'entitats, serveis i associacions de persones de diversos orígens, per tal de crear un espai de coneixement mutu i anàlisi compartida de la realitat de la diversitat al barri. L'espai es valora com a lloc de trobada per tal d'elaborar projectes conjunts, tenint en compte les necessitats compartides o els interessos de cadascun dels participants.

30 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, República Dominicana, Hondures, Pakistan

50%
dones
50%
homes

Següent districte

El treball realitzat pel districte els últims anys, s'ha centrat especialment en l'àmbit del comerç amb el destacat projecte XEIX. Enguany, el districte ha assumit la perspectiva intercultural com una de les línies d'acció prioritàries per als i les professionals, iniciant el desplegament del Programa Eixample Intercultural.
Veure projectes

Programa Eixample Intercultural: formació de tècnics

El districte de l'Eixample ha iniciat el desplegament del Programa Eixample Intercultural, construït de manera intersectorial i participada, entès com una eina transversal d'aplicació a totes les polítiques públiques i a totes les àrees i departaments del districte.

El programa s'ha treballat a partir d'una metodologia acurada i amb continguts alineats amb la planificació de ciutat, basada en els principis orientadors de la perspectiva intercultural: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets, i equitat i interacció positiva / diàleg intercultural.

El programa té diversos objectius específics que es concreten en altres d'operatius i en indicadors d'avaluació. Durant l'any 2018 s'ha estat treballant l'objectiu d'incloure la perspectiva intercultural en la gestió interna del districte de l'Eixample.

S'ha fet formació en perspectiva intercultural a personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, així com al d'empreses prestadores de serveis mitjançant projectes que depenen d'aquesta Direcció. També s'ha comptat amb les directores de la xarxa de biblioteques.

La formació es planteja com un punt de partida a posteriors sessions de treball per aprofundir en la matèria i abordar contextos específics (territori, infància, participació, etc.). Aquesta etapa s'iniciarà al 2019.

42 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Itàlia

90%
dones
10%
homes

Següent projecte

XEIX

El projecte Xeix va néixer l'any 2012 de la necessitat d'incloure al Pla estratègic de desenvolupament social i comercial de l'Associació de Comerciants Eix Fort Pienc (ACEFP), els nombrosos comerciants d'orígens i contextos culturals diversos que regenten negocis en aquest barri. Des d'aleshores, el projecte no només s'ha ampliat al barri de Sant Antoni, sinó que també ha ampliat els seus objectius, amb la intenció de donar resposta a les necessitats, demandes i potencialitats dels territoris. Un projecte que va començar tenint un caràcter eminentment comercial avui treballa amb lògica comunitària, sense abandonar la vessant comercial, que és la que li dona un caràcter innovador mereixedor d'un premi europeu, el Diversity Advantage Challenge (2015, Consell d'Europa).

18138 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Xina, Pakistan

55%
dones
45%
homes

Següent districte

El 2018 ha estat un any de consolidació de la majoria dels projectes desenvolupats el 2017. Es continua centrant els esforços en els col·lectius de joves i infants, incidint també en les famílies, i se segueixen promovent els espais de trobada, i convivència veïnal i comunitària.

De forma general, s'ha fet un esforç important de formar en perspectiva intercultural un nombrós grup de professionals de diferents àrees del districte. A més, s'ha continuat treballant per incorporar la perspectiva intercultural en àmbits com l'educatiu, l'econòmic i el cultural, s'ha fomentat el multilingüisme, i s'ha iniciat el treball en l'àmbit de la salut, particularment el de la salut mental.
Veure projectes

Casal Familiar - Casal Infantil Drassanes

El projecte s'ha consolidat al 2018 com a espai d'orientació, debat i participació per fomentar el respecte i coneixement de la diversitat, així com la participació activa i positiva entre pares i mares de diferents entorns i contextos culturals. Ofereix un espai socioeducatiu estable i proper que inclou tallers, cinema, sortides per la ciutat, etc.

28 participants

Procedències principals:
Marroc, Bangladesh, Estat espanyol, Equador

93%
dones
7%
homes

Següent projecte

Tallers artístics a l'escola Pere Vila

Projecte de continuïtat. A través de la participació a tallers de música i arts escèniques per a infants realitzats a l'escola Pere Vila, s'ha incidit positivament en el clima de grup, millorant la convivència. Aquestes activitats també han servit per enriquir les vies d'expressió i comunicació dels infants i han facilitat l'accés a activitats artístiques fora de l'escola a través de l'acompanyament socioeducatiu fet des dels tallers.

160 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Índia, Afganistan, Perú

45%
dones
55%
homes

Següent projecte

Ta-Axira, un salt cap al futur

Ta-Axira és un projecte de continuïtat que vol ser una proposta d'educació integral per a joves nouvinguts a partir de les necessitats detectades en els últims 18 anys. L'objectiu general és afavorir un procés d'inclusió sociolaboral dels menors i joves nouvinguts, principalment menors migrants no acompanyats (MMNA), a partir d'un model formatiu i d'inserció laboral i social que respongui a les necessitats, inquietuds i interessos dels joves.

160 participants

Procedències principals:
Marroc, Algèria, Guinea, Gàmbia

7%
dones
93%
homes

Següent projecte

Xarxa d'atenció a famílies i infància del Raval (XAFIR)

Projecte iniciat al 2007 que té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels infants i famílies del Raval en els àmbits social, educatiu, sanitari i de lleure. Per aconseguir-ho, s'afavoreix la coordinació, cooperació i comunicació dels professionals del territori. Es concreta en espais d'intervenció focal i d'intervenció indirecta. Entre altres activitats, el 2018 s'han presentat els resultats de l'avaluació de 10 anys de xarxa XAFIR.

80 participants

Procedències principals:
República Dominicana, Bangladesh, Pakistan

68%
dones
32%
homes

Següent projecte

Formació esportiva al Raval

Projecte de formació esportiva per a joves del districte de Ciutat Vella. Té com a objectius combatre l'exclusió social, l'absentisme escolar i la falta de recursos. A través de la formació es transmet als joves les capacitats necessàries per poder encarregar-se de dinamitzar espais esportius per a infants i adolescents.

Altres objectius del projecte són promocionar l'esport, sobretot l'esport femení; millorar les possibilitats d'inserció laboral dels joves formats, i crear un grup de joves compromesos que s'impliquin en les diferents activitats del districte i promoguin la participació juvenil.

24 participants

Procedències principals:
Marroc, Filipines, El Salvador, Pakistan

29%
dones
71%
homes

Següent projecte

Seguim!

Projecte consolidat que té com a objectiu contribuir a la lluita a favor de l’equitat i contra les desigualtats i la manca d’oportunitats mitjançant la prevenció de l’abandonament escolar prematur. S'adreça a joves en sever risc d’abandonament dels estudis a partir d'un abordatge multidisciplinari, atenent tant els aspectes cognitius i acadèmics com els personals.

18 participants

Procedències principals:
Pakistan, Filipines, Marroc, Xina

40%
dones
60%
homes

Següent projecte

Projecte de llengües maternes per a infants i català per a famílies

Projecte de continuïtat que promou que les escoles de Ciutat Vella esdevinguin un espai d'acollida i trobada de famílies de diferents contextos culturals. D'una banda, fomenta l'aprenentatge de llengües maternes per part dels infants participants i, de l'altra, reforça l'acostament entre famílies participants, les AMPA i les escoles a través de la millora de la competència lingüística en català d'aquestes famílies.

79 participants

Procedències principals:
Pakistan, Bangladesh, Marroc, Índia

72%
dones
28%
homes

Següent projecte

INTEGRADES (Bayt al-Thaqafa)

L'objectiu del projecte és el de reconèixer i enfortir el paper de la dona immigrada, afavorint el seu accés, participació i implicació a partir de la presa de consciència de la realitat socioeconòmica, jurídica i cultural de la dona en el context de la immigració. Així mateix vol acompanyar la dona immigrant en el seu procés d'integració mitjançant un seguiment proper i quotidià, facilitant el coneixement dels seus drets, deures i recursos disponibles a la ciutat.

Finalment, aquest projecte treballa per diagnosticar i derivar casos de discriminació de gènere.

70 participants

Procedències principals:
Marroc, Pakistan, Senegal, Bangladesh

100%
dones
0%
homes

Següent projecte

Musicals' Choir

Projecte que vol facilitar que els alumnes dels centres educatius del districte que fan cant coral dins del projecte dels cors de Ciutat Vella, puguin continuar aprenent quan, després d'uns anys cantant, descobreixen que cantar els apassiona i els fa sentir millor. Entre d'altres, té com a objectius convertir la música en una eina transformadora per millorar les competències educatives, el treball cooperatiu i el desenvolupament de les capacitats sensorials, perceptives, expressives i comunicatives dels participants. També vol fomentar la passió per les arts i la música com a element que afavoreixi el coneixement, l'aprenentatge i les relacions afectives del grup i que promogui les diferents expressions de diversitat cultural, lingüística i social.

54 participants

Procedències principals:
Filipines, Marroc, Bolívia, Itàlia

76%
dones
24%
homes

Següent projecte

Programa per a la convivència i el bon veïnatge a l'espai públic i a les escales de veïns

Projecte de continuïtat que té com a objectiu fonamental millorar la convivència veïnal i els usos de l'espai públic. Es treballa a través de l'atenció individualitzada i la mediació per tal de promoure dinàmiques comunitàries i la creació de vincles veïnals, a partir del reconeixent i potencialitat de la diversitat veïnal com un factor de vitalitat social, econòmica i cultural.

583 participants

Procedències principals:
Pakistan, Marroc, Estat espanyol, Índia

65%
dones
35%
homes

Següent districte

Durant el 2018 s'ha continuat treballant en la incorporació de la perspectiva intercultural a diversos projectes, posant especial atenció a la promoció de la diversitat lingüística en l'àmbit escolar i a la millora de mecanismes de participació diversa en espais d'acció comunitària.
Veure projectes

ANNISA

El Programa ANNISA és un programa de continuïtat de l'Ajuntament de Barcelona que neix a final de l'any 2014 al Barri del Besòs, districte de Sant Martí, per afavorir la participació de la comunitat pakistanesa en els espais de decisió i execució de processos comunitaris.

105 participants

Procedències principals:
Pakistan, Nepal, Índia

100%
dones
0%
homes

Següent projecte

Servei de suport a les Comunitats Veïnals de Sant Martí

El projecte de suport a les comunitats de veïnes i veïns té com a objectiu final la millora de la convivència al barri i les escales de veïns.

Vol promoure i capacitar les veïnes i veïns en la gestió comuna dels afers col·lectius, a través de processos educatius d'acompanyament i assessorament adaptats a la diversitat i promovent la seva implicació, autonomia i responsabilitat.

1366 participants

Procedències principals:
Estat espanyol, Pakistan, Senegal, República Dominicana

65%
dones
35%
homes

Següent projecte

Projecte de llengües maternes: extraescolars d'urdú i d'àrab

Projecte de continuïtat que se centra en l'aprenentatge de llengües d'origen. Té com a objectius l'ensenyament d'urdú i àrab en horari extraescolar per als alumnes de l'escola Eduard Marquina i Concepció Arenal, alhora que intenta reforçar la vinculació entre les famílies, l'AFA i l'escola; vol incidir en la dinàmica relacional de la comunitat educativa en el seu conjunt.

95 participants

Procedències principals:
Pakistan, Marroc, Estat espanyol

62%
dones
38%
homes

Següent districte

Una aposta per la interculturalitat

Barcelona és una ciutat amb una diversitat i pluralitat complexes, on conviuen persones de diferents contextos i orígens culturals. Aquesta diversitat sociocultural de la ciutat s’hauria de traduir en la conformació d’una identitat plural, en tant que la ciutat actua com a punt de trobada entre persones i col·lectius amb diferents trajectòries socials, culturals i econòmiques, entre d’altres. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida per implementar polítiques amb perspectiva intercultural, adreçades a la construcció col·lectiva de la ciutat.

Les accions originades als districtes i barris esdevenen clau per adequar-se a les necessitats reals de cada territori i respondre a les demandes i propostes que projecten tant els agents socials com el mateix veïnat. Així, el protagonisme del territori és bàsic perquè les accions –que es transformen i es reformulen amb el pas del temps– s’ajustin a les realitats socials de cada espai.

En aquest sentit, el Programa Barcelona Interculturalitat dona suport als diferents districtes de Barcelona per tal de reconèixer la diversitat existent i promoure un model de ciutat intercultural, en la qual totes les persones tinguin un accés real i efectiu a tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat i els coneixements, els sabers, les visions i els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin, en un intercanvi d’igual a igual, en la construcció conjunta de la ciutat.

Els projectes desenvolupats amb mirada intercultural a cada districte estan plantejats en clau de procés i es basen en els principis de la interculturalitat que detallem a continuació.

Principis de la interculturalitat

Els projectes d’aquesta memòria comparteixen la incorporació de la perspectiva intercultural en les accions desenvolupades als territoris i ho fan a través d’aquests tres principis de la interculturalitat:

 • Reconeixement de la diversitat cultural

  Fomenta el reconeixement de les altres persones com a subjecte social, cultural i polític actiu i vàlid. També implica promoure el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en els diferents àmbits d’actuació, posant en valor les cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats. Aquest procés sovint implicarà també un treball entorn de la recuperació de la memòria històrica.

 • Igualtat de drets i equitat

  Lluita per la igualtat i contra la discriminació a fi d’aconseguir l’equitat. Aquestes accions posen l’accent en la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets. La finalitat és garantir l'accés, en condicions d'igualtat, de totes les persones i col·lectius al procés de construcció i desenvolupament comunitaris sense demanar a canvi l’assimilació cultural.

 • Diàleg intercultural

  Promou el diàleg intercultural, en un nivell d’igualtat, entre tots els veïns i veïnes, independentment del seu origen, context cultural o creences religioses, dins d’un barri o territori, a través del foment de les relacions actives i de col·laboració. Es vol trencar l’esquema “nosaltres/els altres”. En aquest marc, resulta clau identificar els obstacles que impedeixen aquestes relacions, fent front de manera proactiva a les dificultats i tensions, donant pas al diàleg i al reconeixement de les diferents situacions de discriminació i també de privilegi.

A fi d’operativitzar aquest model i aterrar la mirada intercultural als diferents projectes, proposem també tenir en compte les dimensions complementàries següents:

 • Participació diversa

  Incorpora mecanismes per possibilitar la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació i decisió. Pretén ampliar la mirada, i per tant el reconeixement d’altres espais propis de participació existents a la ciutat i als territoris. Vol generar un treball multidireccional, on els diferents espais de participació puguin generar aprenentatge mutu.

 • Sentiment de pertinença

  Fomenta que les persones participants creïn vincles d’arrelament al barri, grup, entitat, etc. Incideix en la cerca d'espais i interessos comuns, des del respecte als diversos sentiments de pertinença, tant els compartits com els que no ho són. Promou la responsabilitat activa, en tant que considera l'espai comú també com a propi, i la necessitat d’un relat històric compartit on tothom se senti representat.

Dades econòmiques

El 2018 la majoria dels districtes han donat suport al procés d’incorporar la perspectiva intercultural al territori. Cada territori ha desenvolupat diferents tipus d’accions o projectes en funció de les seves característiques i necessitats. Enguany, per exemple, s’han consolidat dos serveis d’interculturalitat i un programa d’interculturalitat a tres districtes diferents.

S’han dut a terme 35 projectes, que han permès arribar pràcticament a tots els indrets de la ciutat i que han afectat directament més de 24.000 persones i entitats diverses.

Les següents transferències econòmiques de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants han donat suport a les inversions realitzades també pels mateixos districtes.

DISTRICTE Suport econòmic
CIUTAT VELLA 138.500 €
EIXAMPLE 4.000 €
SANTS-MONTJUÏC 67.000 €
SARRIÀ-SANT GERVASI 22.115 €
GRÀCIA 27.798 €
HORTA-GUINARDÓ 55.000 €
SANT ANDREU 48.000 €
SANT MARTÏ 57.000 €
TOTAL 419.413 €

Indicadors interculturalitat

Per tal de fer un seguiment de l’aplicació de la perspectiva intercultural als projectes i poder sistematitzar les diferents iniciatives dutes a terme en cadascun d’ells, s’han recollit els indicadors següents, relacionats amb els principis de la interculturalitat.

Principals indicadors d’interculturalitat en l’acció dels districtes
 1. Igualtat d'oportunitats i drets
 2. Reconeixement de la diversitat
 3. Diàleg intercultural
 4. Participació diversa
 5. Sentiment de pertinença