•  

Reforç dels serveis a les dones en situació de violència masclista

L’emergència sanitària provocada pel coronavirus i la situació de confinament que se’n deriva pot produir un augment de casos de violència masclista, tant pel període de convivència intensiva de 24 hores diàries que suposa com per la restricció de la mobilitat de les dones i l’angoixa per la incertesa econòmica i social de moltes famílies. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis adreçats a les dones i ha editat unes guies amb consells pràctics d’autoprotecció, detecció i prevenció.

Serveis d’atenció en funcionament

  • El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)  ofereix:

    • Atenció presencial general: de 9.00 a 15.00 h de dilluns a divendres (c. Marie Curie, 16).

    • Atenció presencial d’urgència: de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres (c. Marie Curie, 16).

    • Atenció telefònica (de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres. Telèfons: 932 915 910 / 920).

  • Fora de l’horari d’atenció del SARA, pots adreçar-te al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB, c/ Llacuna, 25), que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Telèfon: 900 703 030

  • També es manté el telèfon d’urgències gratuït contra la violència masclista (365 dies / 24 hores)  Telèfon: 900 900 120

  • Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD - 936 197 311) el serveis socioeducatius de l’Agència ABITS (abits@bcn.cat) i la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH -unitatTEH@bcn.cat) continuen actius telemàticament.

Allotjament d’urgència

Es garanteixen les places d’allotjament d’urgència per a dones que pateixin violència masclista mitjançant la continuïtat dels dispositius habituals de cases, pisos d'acollida i pensions, i el recurs a altres dispositius en cas que sigui necessari.

Més informació

Telèfons d’atenció

932 915 910 / 20

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) (de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres)

900 703 030

Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) (24 hores; gratuït)

900 900 120

Telèfon d’urgència contra la violència masclista (24 hores; gratuït)

671 778 540

WhatsApp

Violència masclista: “La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista