Documentació

Violències masclistes en temps de covid-19: anàlisi de dades. Resum executiu
Informe de seguiment 2019-2020 de la mesura de govern `Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure de violències masclistes´
Mesura de govern Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure de violències masclistes 2019
Violències masclistes en temps de covid-19: anàlisi de dades
Informe de seguiment 2017-2018 de la mesura de govern: Millora del sistema per a l'abordatge integral de les violències masclistes
Informe de seguiment 2016-2017 de la mesura de govern: Millora del sistema per a l'abordatge integral de les violències masclistes
Enquesta de Violència Masclista a Catalunya. Edició 2016.

Resultats destacats de Barcelona. Setembre de 2018.

Enquesta de Violència Masclista a Catalunya. Edició 2016. Districtes de Barcelona.

Síntesi de resultats per districtes de Barcelona. Setembre de 2018.

Enquesta de Violència Masclista a Catalunya. Edició 2016. Percepcions.

Resultats destacats de percepcions per Barcelona. Octubre de 2018.

Violència masclista en l’àmbit de la parella

Quadern d'assessorament elaborat pel PIAD per a dones sobre violència masclista en l'àmbit de la parella.

Recursos pedagògics del CIRD

El CIRD ofereix en préstec exposicions i recursos pedagògics. El préstec és gratuït i fins a un mes. Alguns dels recursos són: Ciberassatjament, Masculinitats, Violència masclista a l’espai públic i Prevenció de l’Assatjament a l’Esport.

Recursos del Projecte “Canviem-ho”

Selecció d’iniciatives i treballs d'altres institucions i entitats sobre masculinitats i gènere, han classificat tots els recursos - documents, webs, vídeos, etc. – per  temàtiques: Manuals, Masculinitats, Violència, Autocura, Relacions afectives, Coresponsabilitat, Institucionals, Participació.

Dossiers i Notes de premsa en relació a l’àmbit de la Dona
Audiovisuals

Canal de YouTube del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones), amb audiovisuals realitzats sobre la tasca del PIAD i les Bones Pràctiques per la participació de les Dones.

Lleis i altres normatives
Mesures de Govern de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la violència masclista i la no discriminació
Documentació elaborada per l’Ajuntament de Barcelona en relació a l’àmbit de la Dona

Altres documents

Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, 2015
Llei Catalana pel Dret de les Dones a Eradicar la violència masclista, 2008
Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 2014
Llei Estatal de Mesures Integrals contra la Violència de Gènere, 2004