Serveis de prevenció

Necessites informació, orientació o assessorament, o vols participar en grups i tallers?
Punt d’Informació i Atenció a les Dones

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat.
Tens un PIAD a cada districte. Contacta amb el més proper.

936 197 311
Vols conèixer altres models de masculinitat per ajudar a canviar les desigualtats de gènere?

Projecte de prevenció i sensibilització adreçat als homes dins el Servei d'Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH). Ofereix xerrades, tallers i cursos en prevenció de la violència, millora de les relacions afectives, conciliació de la vida laboral i familiar, autocura de la salut, promoció de la participació.

canviem-ho@bcn.cat
T’interessa ser part d’una xarxa de ciutat que actua contra la violència masclista?

Impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Acord és una estratègia de col·laboració amb la societat civil per fer front de forma més eficaç a la violència masclista. L'Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de les entitats adherides una oferta d'activitats de sensibilització i prevenció, com xerrades, sessions audiovisuals i tallers, que poden sol·licitar de forma gratuïta.

932 850 357
acordnoviolencia@bcn.cat