Denuncia a l’Oficina per la No-Discriminació de Barcelona

L’Oficina per la No-Discriminació (OND) és un mecanisme de garantia de drets humans de l’Ajuntament de Barcelona adreçat a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb l’àmbit de la discriminació. Entre altres coses, l’OND ofereix assessorament jurídic a la ciutadania sobre casos de discurs d’odi, una de les seves prioritats temàtiques. El servei s’adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions sofertes per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre d’altres.

ActuavsOdi_denuncia